1403/02/29

علی مرادیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36551143100
دانشکده: دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بیجار
نشانی:
تلفن: 38239100

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از ماتریس پراکندگی در محاسبه ضریب هاماکر در ناحیه بره الکترولیت فراتر از تقریب حجم
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
برهمکنش کازیمیر، ضریب هاماکر، لایه ی غیرموضعی، ماتریس پراکندگی
سال 1402
پژوهشگران علی مرادیان ، سیده ئه سرین سیدزاهدی

چکیده

با استفاده از ماتریس پراکندگی، نیروی کازیمیر واحد سطح یک لایه‌ی الکترولیت بین دو نیم‌فضا از مواد معمولی در این مقاله مطالعه شده است. با توجه به ناکافی بودن شرایط مرزی ماکسول، شرایط مرزی اضافه نیز به کار برده شده است برای نیم‌فضاهای پلی‌استر در فواصل جدایی کوچک، افزایش غلظت منجر به تقویت فشار کازیمیر می-شود. نشان داده شده است که برای نیم‌فضاهای نقره، نیروی کازیمیر واحد سطح، مقدار یکسانی برای دو غلظت الکترولیت دارد. در فواصل جدایی کوچک برای نیم‌فضای پلی‌استر ضریب هاماکر برای دو غلظت متفاوت، دو مقدار متفاوت دارد، اما برای نیم‌فضای نقره ضریب هاماکر با مقدار یکسانی برای دو غلظت آغاز می‌شود.