1403/01/27
سیده ئه سرین سیدزاهدی

سیده ئه سرین سیدزاهدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 465564
دانشکده: دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بیجار
نشانی: بیجار. میدان هفت شهید. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه بیجار. گروه فیزیک
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک ، دانشگاه کردستان ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: مطالعه نظری نیروهای ناشی از افت و خیز برای طراحی نانوماشین ها
 • کارشناسی ارشد فیزیک ، شهید بهشتی ، ایران (1386 - 1389)
  عنوان رساله: انرژی کازمیر برای میدان دیراک داخل یک جعبه سه بعدی با استفاده از شرایط مرزی MIT
 • کارشناسی فیزیک ، دانشگاه کردستان ، ایران (1382 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
The Casimir interaction in a nonlocal electrolyte slab Ali Moradian, Saydeh asrin Sayed Zahedi (2023)
ﻳﮏ ﺳﻮﻳﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﺎﻧﻮﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﺎﺯﻳﻤﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻣﻮﺝ ﻣﺜﻠﺜﻲ علی مرادیان، محمد رضا ستاره، سیده ئه سرین سیدزاهدی (1396)
Intensifying the Casimir force between two silicon substrates within three different layers of materials Saydeh asrin Sayed Zahedi, Ali Moradian, Mohamad Reza Setare (2016)
FERMION PARTICLE PRODUCTION IN DYNAMICAL CASIMIR EFFECT IN A THREE-DIMENSIONAL BOX Mohamad Reza Setare, Saydeh asrin Sayed Zahedi (2012)
CASIMIR ENERGY FOR A MASSIVE DIRAC FIELD IN ONE SPATIAL DIMENSION: A DIRECT APPROACH Rojan Saghian, madad ali valuyan, Saydeh asrin Sayed Zahedi, Siamak Gousheh (2012)
Fermionic Casimir energy in a three-dimensional box Saydeh asrin Sayed Zahedi, Rojan Saghian, Siamak Gousheh (2010)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
نانوماشین های کازیمیری سیده ئه سرین سیدزاهدی (1398)
Fermion Production Saydeh asrin Sayed Zahedi (2017)
معرفی اثر کازیمیر سیده ئه سرین سیدزاهدی (1395)
پایان نامه
مطالعه ی حرکت براونی در حضور میدان مغناطیسی مریم عزیزی، سیده ئه سرین سیدزاهدی (1399)
بررسی حرکت براونی یک ذره در اصطکاک جامد فاطمه حیدرنژاد، سیده ئه سرین سیدزاهدی (1398)

علایق پژوهشی

 • محیط های پاشنده
 • حرکت براونی
 • نانوماشین ها
 • انرژی کازیمیر
بیشتر