1403/02/29

علی مرادیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36551143100
دانشکده: دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بیجار
نشانی:
تلفن: 38239100

مشخصات پژوهش

عنوان
گشتاور و نیروی بین محیط های لایه ای با ناهمسانگردی ناشی از بار
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
گشتاور نیرو، چند لایه ای، نامسانگردی، الکترولیت
سال 1397
پژوهشگران علی مرادیان

چکیده

در این سخنرانی قصد داریم سیستمی چند لایه ای متشکل از صفحات بار دار که توسط لایه های نازکی از الکترولیت از هم جدا شده اند را بررسی کنیم، نشان می دهیم که گشتاور و نیرو در ناحیه میانی نسبت به حالتی که فقط دولایه در نظر بگبیریم قویتر است، و این باعث می شود بتوانیم نانو ماشین های قویتری بسازیم.