1403/03/09

علی مرادیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36551143100
دانشکده: دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بیجار
نشانی:
تلفن: 38239100

مشخصات درس

عنوان مکانیک آماری پیشرفته 1
شماره 9516018
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات