1403/02/29

علی مرادیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36551143100
دانشکده: دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بیجار
نشانی:
تلفن: 38239100

مشخصات پژوهش

عنوان
نانو ساختارهایی که نیرو را تبدیل می کنند
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
نانو ساختارها، تغییر مسیر نیرو، بدون تماس
سال 1396
پژوهشگران علی مرادیان

چکیده

رفتار نانو ماشین ها در مقایسه با ماشین های واقعی متفاوت است، در نانو ماشین ها اجزا بدون تماس با هم درگیر می شوند، در ماشین های واقعی می توان حرکت دورانی را به خطی و یا به حرکت دورانی در جهت دیگر تبدیل کرد. در این سخنرانی قصد داریم