1403/03/09

علی مرادیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36551143100
دانشکده: دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بیجار
نشانی:
تلفن: 38239100

مشخصات پژوهش

عنوان
Electrostatic Interaction Between Two Parallel Cylinders In An Electrolyte Environment
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
الکترولیت، الکترو استاتیک، بر هم کنش
سال 1398
پژوهشگران علی مرادیان

چکیده

دو استوانه که در یک محیط الکترولیت غوطه ور هستند بر یکدیگر نیرو وارد میکنند. که این نیرو بستگی به جنس استوانه ها دارد. چون معادله حاکم بر الکترواستاتیک مسئله معادله پواسن بولتزمن است در حد خطی با استافاده از روش اختلالی میتوان این بر هم کنش را محاسبه کرد