1403/03/09

علی مرادیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36551143100
دانشکده: دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بیجار
نشانی:
تلفن: 38239100

مشخصات درس

عنوان ریاضی عمومی 2
شماره 9598998-1
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز ریاضی عمومی 1
توضیحات