1403/01/31
پرویز فتحی

پرویز فتحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16052387100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم و مهندسی آبیاری و زهکشی ، تربیت مدرس تهران ، ایران (1379 - 1384)
    عنوان رساله: شبیه سازی ریاضی جریان بطرف زهکش ها و تعیین خصوصیات هیدولیکی خاک با استفاده از مسئله معکوس
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
بررسی اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و آبیاری بر عملکرد و کیفیت علوفه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) دیبا شیخی سنندجی، غلامرضا حیدری، پرویز فتحی، زاهد شریفی، حبیب خداوردی لو (1402)
بررسی اثر کود ازته و سطوح آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم تحت آبیاری قطره ای پرستو شوکتی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، پرویز فتحی (1400)
مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در تخمین مقادیر آرسنیک خاک (مطالعه موردی :استان کردستان، ایران) کمال نبی اللهی، احمد حیدری، نورایر تومانیان، پرویز فتحی، غلامرضا ثواقبی، عطااله شیرزادی (1393)
بررسی اثر قطر ذرات بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطره ای شیلان حسن زاده آرنایی، پرویز فتحی (1392)
مقایسه مدل سازی دبی خروجی از سد پاره سنگی با شبکه عصبی مصنوعی و روش عددی مجید حیدری، پرویز فتحی، صفر معروفی، پریسا حسین زاده طلایی (1392)
Numerical Model and Computational Intelligence Approaches for Estimating Flow through Rockfill Dam Parisa Hosseinzade Talaee, Majid Heydari, Parviz Fathi, Safar Marofi, Hossein Tabari (2012)
تأثیر پرلیت بر کارآیی مصرف آب آبیاری و برخی مؤلفههای رشد در گندم رقم زرین ابتهاج مقیمی، پرویز فتحی، وفا توشیح، محمد معز اردلان (1390)
مدلسازی هوشمند سری زمانی آورد ماهانه ورودی به سد وحدت سنندج پرویز فتحی، یوسف محمدی، مهدی همایی (1388)
کاربرد شبکه های مصنوعی عصبی و رگرسیون چند متغییره در برآورد عملکرد گندم دیم منطقه قروه استان کردستان سید محمدطاهر حسینی، عادل سی و سه مرده، پرویز فتحی، معروف سی و سه مرده (1386)
روشی ساده برای تخمین توامان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل موثر خاک جمال محمد ولی سامانی، مهدی همایی، مهدی کوچک زاده، پرویز فتحی (1384)
تخمین هدایت آبی اشباع و تخلخل موثر خاک با روش مسئله معکوس پرویز فتحی، جمال محمد ولی سامانی، مهدی کوچک زاده (1384)
مقایسه روش های مختلف حل بیلان حجمی در آبیاری سطحی مهدی کوچک زاده، پرویز فتحی، مهدی همایی (1382)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
برآورد توابع تولید آب و کود در محصول گندم زمستانه تحت سیستم آبیاری قطرهای نواری سطحی در شهرستان سنندج اسرین شکوه مقام، پرویز فتحی، محمد حسین سدری، فرزاد حسین پناهی قروچای (1397)
شبیه سازی جریان آب زیرزمینی دشت چهاردولی به روش تفاضلات محدود نیان سهراب نژاد، فرزین فاروقی، پرویز فتحی (1394)
تعیین تابع تولید آب و کود نیتروژن محصول سیبزمینی در دشت دهگلان آمانج محمدی نسب، پرویز فتحی، فرزاد حسین پناهی قروچای (1394)
ارزیابی روش های تخمین تیخیر و تعرق مرجع با استفاده از میکرولایسیمتر درون گلخانه نسیم صحرایی، مجید جعفری، پرویز فتحی، تیمور جوادی (1393)
شبیه سازی عددی جریان درسیستم منابع آب زیرزمینی دشت مریوان ارشاد رمضانی، مصلح الیاسی، پرویز فتحی، شادمان لهونی (1392)
مدلسازی ریاضی جریان آب زیرزمینی دشت دهگلان ارشاد رمضانی، آزاد حیدری، پرویز فتحی (1392)
بررسی آزمایشگا هی اثر اندازه ذرات ریز بر ضریب یکنواختی پخش نوارهای آبیاری قطره ای شیلان حسن زاده آرنایی، پرویز فتحی، مهرناز زرداری (1392)
بررسی اثر خصوصیات هیدرودینامیک اشباع بر دقت پیش بینی مدل تحلیلی زهکشی گلوور دام سهراب عزیزپور، پرویز فتحی، کامران نوبخت وکیلی، مهدی ابراهیم پور (1389)
روشی هوشمند جهت برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک سهراب عزیزپور، پرویز فتحی، کامران نوبخت وکیلی (1389)
برآورد ویژگیهای هیدرودینامیک اشباع خاک با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیوندی سهراب عزیزپور، پرویز فتحی، کامران نوبخت وکیلی (1389)
بررسی روش آبیاری و تغذیه متعادل در توت فرنگی محمد حسین سدری، وفا توشیح، پرویز فتحی، معروف سی و سه مرده، سروه سدری (1387)
جذب گرنت
پایان نامه
بررسی اثر کود ازته و سطوح آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم زمستانه تحت آبیاری قطره ای پرستو شوکتی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، پرویز فتحی (1399)
تعیین عمق نصب نوار آبیاری قطره ای و آب آبیاری محصول سیب زمینی در دشت دهگلان زینب فتحی، پرویز فتحی، فرزاد حسین پناهی قروچای (1394)
شبیه سازی عددی جریان در سیستم منابع آب زیرزمینی دشت مریوان ارشاد رمضانی، پرویز فتحی، شادمان لهونی (1391)
مدل سازی آورد ماهانه ورودی به سد میناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مرجان شعبانی، مجید حیدری، صفر معروفی، پرویز فتحی (1390)
برآورد هوشمند ویژگی های هیدرودینامیک اشباع خاک با استفاده از روش مسئله معکوس سهراب عزیزپور، پرویز فتحی، کامران نوبخت وکیلی (1389)
تاثیر مقادیر مختلف پرلیت و آبیاری بر کارایی مصرف آب در گیاه دارویی ریحان مریم حمزه زاده، پرویز فتحی، عباس حسنی، تیمور جوادی (1388)
بررسی اثرات مقادیر مختلف پرلیت بر کارآیی مصرف آب و عملکرد گندم ( آبی و دیم ) ابتهاج مقیمی، محمد معز اردلان، وفا توشیح، پرویز فتحی (1387)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

  • بهره وری آب
  • آبیاری میکرو
  • هیدروانفورماتیک
بیشتر