1403/01/27
مهتاب پیرباوقار

مهتاب پیرباوقار

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57191477437
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه جنگلداری، ص. پ. 416، کدپستی: 6617715175
تلفن: 087-33627724- 3299 داخلی

تحصیلات

 • کارشناسی جنگلداری (1376 - 1380)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی جنگلداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1383 - 1387)
  عنوان رساله: طراحی سیستم مکانی پشتیبان تصمیم گیری بهره برداری مکانیزه از جنگل (سیستم چوبکشی زمینی)
 • کارشناسی ارشد جنگلداری (1380 - 1382)
  عنوان رساله: بررسی تغییرات گستره جنگل در ارتباط با عوامل توپوگرافی و مناطق انسان ساخت (مطالعه موردی: جنگل ‎‎ های شرق استان گیلان)
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
ارتباط ارتفاع از سطح دریا و جهت جغرافیایی با ویژگی های برگ درختان در جنگل های زاگرس شمالی سوران امینی بانه، نسرین سیدی، پرویز فاتحی، مهتاب پیرباوقار (1401)
تاثیر تیمار برش بهداشتی بر تغییر الگوی رفتار طیفی جنگل های بلوط دچار خشکیدگی ژینا خدامی، مهتاب پیرباوقار، هدایت اله غضنفری (1400)
پهنه بندی خطر کاهش گستره جنگل با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی هیوا محمودی، مهتاب پیرباوقار، پرویز فاتحی (1399)
Tree Density and Forest Productivity in a Heterogeneous Alpine Environment: Insights from Airborne Laser Scanning and Imaging Spectroscopy Parviz Fatehi, Alexander Damm, Reik Leiterer, Mahtab Pir Bavaghar, Michael E. Schaepman, Mathias Kneubühler (2017)
Monitoring Infestations of Oak Forests by Tortrix viridana (Lepidoptera: Tortricidae) using Remote Sensing Leila Gooshbor, Mahtab Pir Bavaghar, Jamil Amanollahi, Hamed Ghobari (2016)
پهنه بندی مناطق جهت توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی: جنگل های اطراف سد گاران ـ مریوان) سپیده اکبر فاضلی، کیومرث محمدی سمانی، مهتاب پیرباوقار (1393)
قابلیت تصاویر TM در تشخیص جنگلهای سوخته (مطالعه موردی: منطقه قوری قلعه در استان کرمانشاه) حبیب الله رحیمی، مهتاب پیرباوقار، محمد احمدی، محمدرشید امینی (1393)
ارزیابی قابلیت اراضی برای توسعه جنگلکاری (مطالعه موردی: شهر سنندج) صبا زمانی، مهتاب پیرباوقار، نقی شعبانیان، هدایت اله غضنفری (1393)
پایش و پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی با استفاده از مدل LCM ساسان وفایی، علی اصغر درویش صفت، مهتاب پیرباوقار (1392)
Forest Fire Risk Zone Modeling using Logistic Regression and GIS: An Iranian Case Study Forouzan Mohammadi, Mahtab Pir Bavaghar, Naghi Shabanian (2013)
طراحی شبکه جاده جنگلی با رعایت مسائل زیست محیطی، فنی و اقتصادی با استفاده از GIS و AHP نیره شاهسوندبغدادی، مهتاب پیرباوقار، هوشنگ سبحانی (1390)
بررسی امکان برآورد حجم سر پای جنگل با استفاده از داده های سنجیده liss-iv ماهواره irs-p6 زهرا عزیزی، اکبر نجفی، پرویز فاتحی، مهتاب پیرباوقار (1389)
استخراج نقشه شبکه جاده های جنگلی با بهره گیری از منطق فازی و مورفولوژی ریاضی زهرا عزیزی، اکبر نجفی، پرویز فاتحی، مهتاب پیرباوقار (1388)
Comprehensive Productivity Models for Tracked and Wheeled Skidders in the Hyrcanian Forests of Iran Mahtab Pir Bavaghar, Hooshang Sobhani, Jahangir feghhi, aliazghar darvish sefat, Mohamad Reza morovi mohager (2010)
بررسی تولید و هزینه تیمبر جک 450C در دو جهت چوبکشی مخالف در سیستم بهره برداری ترکیبی مهتاب پیرباوقار، هوشنگ سبحانی، جهانگیر فقهی، علی اصغر درویش صفت، محمد رضا مروی مهاجر (1386)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
COMPARISON OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS AND FUZZY METHOD IN DEFORESTATION RISK ZONING Mahtab Pir Bavaghar, Hedayat Allah Ghazanfari, Sheida Rahimi (2019)
Deforestation Risk Zoning Using Spatial Decision Making Methods Mahtab Pir Bavaghar, Parviz Fatehi, Hiva Mahmoodi (2019)
Monitoring of Changes in the Biometric Indices of Oak Trees Loghman Ghahramany, Hosna Karami Chameh, Mahtab Pir Bavaghar (2018)
تهیه نقشه پوشش زمین با استفاده از تصاویر چندزمانه لندست 8 امید رشیدی تاژان، مهتاب پیرباوقار (1396)
تغییرات مکانی کربن آلی خاک در اراضی دشت قروه، استان کردستان مولود میرزایی، محمدعلی محمودی، مهتاب پیرباوقار (1394)
هماهنگ سازی شاخص NDVI حاصل ازتصاویر لندست 8 با لندست های نسل قبل لیلا گوشبر، مهتاب پیرباوقار، جمیل امان اللهی، حامد غباری (1393)
ارزیابی فرآیند تولید زغال در جنگل های گمارلنگ، زاگرس شمالی رحمت نامداری، هدایت اله غضنفری، لقمان قهرمانی، مهتاب پیرباوقار (1393)
بررسی قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای پارک جنگلی توس نوذر در سنندج سحر کریمی، کیومرث محمدی سمانی، هدایت اله غضنفری، مهتاب پیرباوقار (1393)
بررسی قابلیت مدل CA-Markov در شبیه سازی تغییرات اراضی جنگلی ساسان وفایی، مهتاب پیرباوقار، علی اصغر درویش صفت (1393)
تعیین جایگاه راهبردی پارک جنگلی توس نوذر با استفاده از مدل SWOT و ماتریس SPACE سحر کریمی، کیومرث محمدی سمانی، مهتاب پیرباوقار، هدایت اله غضنفری (1392)
شناسایی مناطق حساس به آتش سوزی تحت تاثیر فعالیتهای انسانی فروزان محمدی، مهتاب پیرباوقار، نقی شعبانیان (1392)
رخداد آتش سوزی در ارتباط با عوامل اقلیمی فروزان محمدی، مهتاب پیرباوقار، نقی شعبانیان (1392)
پراکنش مکانی تیپ های مختلف در ارتباط با فاصله از مناطق مسکونی هوار مدرس گرجی، مهتاب پیرباوقار، لقمان قهرمانی (1391)
بررسی مناطق حساس به آتش سوزی در جنگل های اطراف مریوان صبریه رسولی، امیراسلام بنیاد، مهتاب پیرباوقار (1390)
تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از مدل FCD ابوطالب شاهولی کوه ش، مهتاب پیرباوقار، پرویز فاتحی (1389)
پهنه بندی میزان آسیب پذیری اکولوژیکی اکوسیستم های پارسل A حوزه آبخیز سد قشلاق فضل الله احمدی میرقائد، بابک سوری، مهتاب پیرباوقار (1389)
طراحی شبکه جاده جنگلی و ارزیابی فنی آن به دو روش بکموند و زگیبادن با استفاده ازGIS نیره شاهسوندبغدادی، هوشنگ سبحانی، مهتاب پیرباوقار (1389)
بررسی قابلیت تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه جنگل در زاگرس شمالی (مطالعه موردی : جنگل های بانه) رستگار مرادی، لقمان قهرمانی، مهتاب پیرباوقار، پرویز فاتحی (1387)
Estimating Harvesting Machine Productivity (Timberjack 450C) in Two Skidding Directions Mahtab Pir Bavaghar, Hooshang Sobhani, Jahangir feghhi, aliazghar darvish sefat, Mohamad Reza morovi mohager (2008)
Evaluation of potential of SPOT5-HRG for forest density mapping in the north of Iran Mahtab Pir Bavaghar, aliazghar darvish sefat, Omid rafieean (2005)
بررسی تغیرات گستره جنگل در ارتباط با عوامل توپوگرافی مهتاب پیرباوقار، علی اصغر درویش صفت (1383)
نقش جاده ها و مناطق مسکونی در کاهش سطح جنگل مهتاب پیرباوقار، علی اصغر درویش صفت (1383)
The study of spatial distribution of forest changes in the northern forests of iran Mahtab Pir Bavaghar, aliazghar darvish sefat, Manouchehr Namiranian (2003)
سخنرانی
کتاب
سامانه اطلاعات جغرافیایی کاربردی علی اصغر درویش صفت، مهتاب پیرباوقار (1391)
سنجش از دور برای مدیران GIS علی اصغر درویش صفت، مهتاب پیرباوقار، منیژه رجب پور رحمتی (1389)
پایان نامه
برآورد زیتوده روی زمینی جنگل با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل-2 سینا قیصربیگی، مهتاب پیرباوقار، احمد ولی پور (1402)
اولویت بندی مناطق تحت حفاظت استان کردستان بر اساس گونه های خزندگان و دوزیستان تارا چهاریارپناه، هانیه غفاری، مهتاب پیرباوقار (1400)
ارزیابی پیامدهای جنگل چرایی در جنگل های کوپیچ بانه نرگس ملازاده، مهتاب پیرباوقار، هدایت اله غضنفری، وحید حسینی (1399)
برآورد نمایه های تراکم جنگل در زاگرس شمالی با استفاده از سنجش از دور آرمان شریفی، مهتاب پیرباوقار، لقمان قهرمانی (1399)
پایش تغییرات نمایه های زیست سنجی درختان بلوط حسنا کرمی چمه، لقمان قهرمانی، مهتاب پیرباوقار (1396)
امکان برآورد تنوع گونه های چوبی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: جنگل های اطراف مریوان) آرمان ساعد موچشی، مهتاب پیرباوقار، پرویز فاتحی، نقی شعبانیان (1396)
ارزیابی روش های نمونه برداری در جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل های آرمرده بانه) سامان لطفی، لقمان قهرمانی، مهتاب پیرباوقار، هدایت اله غضنفری (1395)
پیش بینی مادۀ آلی خاک بر اساس شاخص های خاک، توپوگرافی و دادههای سنجش از دور با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی مولود میرزایی، محمدعلی محمودی، سید محمدطاهر حسینی، مهتاب پیرباوقار (1394)
شناسایی جنگل های آلوده به پروانه جوانه خوار بلوط با استفاده از سنجش از دور لیلا گوشبر، جمیل امان اللهی، مهتاب پیرباوقار، حامد غباری (1393)
ارزیابی پارک جنگلی توس نوذر با رویکرد جنگلداری شهری سحر کریمی، کیومرث محمدی سمانی، هدایت اله غضنفری، مهتاب پیرباوقار (1393)
ارزیابی پیامدهای کارکرد جنگل چرایی (مطالعه موردی هواره خول) مریم آزادبخت، فرشاد یزدیان، هدایت اله غضنفری، سید محمدطاهر حسینی، مهتاب پیرباوقار (1392)
پهنه بندی خطر کاهش گستره جنگل با استفاده از روش تحلیل ساسله مراتبی و فازی شیدا رحیمی، هدایت اله غضنفری، مهتاب پیرباوقار (1392)
پهنه بندی مناطق جهت توسعه گردشگری جنگل در منطقه عباس آباد بانه هیرو صالحی، مهتاب پیرباوقار، کیومرث محمدی سمانی، هدایت اله غضنفری (1392)
قابلیت تصاویر TM در تشخیص جنگل های سوخته (مطالعه موردی: منطقه قوری قلعه در استان کرمانشاه) حبیب الله رحیمی، مهتاب پیرباوقار، محمد احمدی، محمد رشید امینی (1392)
بررسی فرآیند زغال گیری و ارزیابی پیامدهای آن در جنگل ( مطالعه موردی: جنگل های گمارلنگ شهرستان مریوان) رحمت نامداری، لقمان قهرمانی، هدایت اله غضنفری، مهتاب پیرباوقار (1391)
پراکنش مکانی گونه ارغوان تحت تاثیر عوامل فیزیوگرافی الهام جافریان، لقمان قهرمانی، مهتاب پیرباوقار (1391)
تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از مدلFCD ، مطالعه موردی، جنگل های مریوان ابوطالب شاهولی کوه ش، مهتاب پیرباوقار، پرویز فاتحی (1389)
طراحی جاده های جنگلی با رعایت مسائل زیست محیطی با استفاده از gis نیره شاهسوندبغدادی، هوشنگ سبحانی، مهتاب پیرباوقار (1388)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • مهندسی جنگل
 • سنجش از دور
 • سیستم های مکانی پشتیبان تصمیم گیری
بیشتر

دانشجویان

 • رحمت نامداری
  نام: رحمت نامداری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: بررسی فرآیند زغال گیری و ارزیابی پیامدهای آن در جنگل ( مطالعه موردی: جنگل های گمارلنگ شهرستان مریوان)
 • الهام جافریان
  نام: الهام جافریان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: پراکنش مکانی گونه ارغوان تحت تاثیر عوامل فیزیوگرافی
 • هیوا محمودی
  نام: هیوا محمودی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: پهنه بندی خطر کاهش گستره جنگل با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره مکانی (مطالعه موردی: جنگل های آرمرده بانه)
 • صبا زمانی
  نام: صبا زمانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: ارزیابی قابلیت مناطق، جهت توسعه جنگلداری شهری با استفاده از تحلیل تصمیم گیری چند معیاری مکانی (مطالعه موردی: شهر سنندج)
 • یوسف ایگدری
  نام: یوسف ایگدری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: تهیه نقشه کاربری اراضی و بررسی تغییرات کاربری جنگل با استفاده از تصاویر ماهواره IRS (مطالعه موردی : شهرستان علی آباد کتول)
 • ابوطالب شاه ولی کوه شور
  نام: ابوطالب شاه ولی کوه شور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از مدل FCD، مطالعه موردی: جنگلهای مریوان
 • حبیب الله رحیمی
  نام: حبیب الله رحیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: قابلیت تصاویر TM در تشخیص جنگل های سوخته (مطالعه موردی: منطقه قوری قلعه در استان کرمانشاه)
 • شیدا رحیمی
  نام: شیدا رحیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: پهنه بندی خطر کاهش گستره جنگل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و فازی
 • لیلا گوشبر
  نام: لیلا گوشبر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: شناسایی جنگل های آلوده به پروانه جوانه خوار بلوط با استفاده از سنجش از دور
 • گلاله مرادی
  نام: گلاله مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: برآورد شاخص سطح برگ در جنگل های زاگرس شمالی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: جنگل های بانه)
 • افسانه محمدی
  نام: افسانه محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: شناسایی خشکیدگی توده های بلوط با استفاده از فنآوری سنجش از دور (مطالعه موردی: بخشی از جنگل های استان لرستان)
 • منیره حاتمی
  نام: منیره حاتمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: بررسی امکان برآورد زی توده شاخه و برگ جنگل با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: جنگل های آرمرده بانه)
 • قانع ابراهیمی
  نام: قانع ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: تهیه نقشه تیپ جنگل با استفاده از داده های ماهواره ای (مطالعه موردی: بخشی از جنگل های مریوان)
 • عبدالرسول بزرافکن
  نام: عبدالرسول بزرافکن
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از داده های سنجش از دور
 • هوار مدرس گرجی
  نام: هوار مدرس گرجی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: پراکنش مکانی تیپ های جنگلی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی و انسانی (مطالعه موردی: آرمرده بانه)
 • فروزان محمدی
  نام: فروزان محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: تهیه نقشه خطر آتش سوزی جنگل (مطالعه موردی: جنگل های سروآباد در استان کردستان)
 • امید رشیدی تاژان
  نام: امید رشیدی تاژان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: استفاده از داده های چندزمانه لندست 8 جهت پایش مناطق جنگلی گلازنی شده در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: آرمرده بانه)
 • آرمان ساعد موچشی
  نام: آرمان ساعد موچشی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: امکان برآورد تنوع گونه های چوبی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: جنگل های اطراف مریوان)
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده منابع طبیعی (1400 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه جنگلداری (1398 - 1400)
 • مدیر گروه جنگلداری (1390 - 1393)
بیشتر