1402/12/15
مهرداد خامفروش

مهرداد خامفروش

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 21742691800
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: سنندج-دانشگاه کردستان-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ایران (1381 - 1386)
  عنوان رساله: بررسی نفوذپذیری و آستانه تراوش در شبکه ترکهای سه بعدی
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ایران (1376 - 1378)
  عنوان رساله: بهره مندی از آلکیل بنزن سنگین جهت تولید افزودینهای بازی و ابر بازی
 • کارشناسی مهندسی شیمی-صنایع گاز ، دانشگاه صنعت نفت ، ایران (1372 - 1376)
  عنوان پایان‌نامه: شبیه سازی واحد تولید اسید نیتریک
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Copper recovery from printed circuit boards leaching solution with bioelectricity generation using microbial fuel cell Delnia Sobhani, Seyed Omid Rastegar, Mehrdad Khamforoush, Tingyue Gu, Arina Khosravi (2023)
Three-dimensional CFD simulation of anaerobic reactions in a continuous packed-bed bioreactor Sassan Zareiee, Seyyed Mohammad Mousavi, Teimour amani, Mehrdad Khamforoush, Arezou Jafari (2021)
بهینه سازی و ارتقاء غشای فرافیلترکردن PAN برای جداسازی لیگنین از پساب کارخانه کاغذسازی با روش سطح پاسخ کامل روزرخ، مهرداد خامفروش، ایوب مرادی (دانشجوی گروه مهندسی شیمی) (1398)
Application of modified electrospun nanofiber membranes with α-Fe 2O3 nanoparticles in arsenate removal from aqueous media Pegah Bahmani, Afshin Maleki, Hiua Daraei, Reza Rezaee, Mehrdad Khamforoush, Gordon McKay, Amir Hossein Ziaee, Fardin Gharibi, Saeed Dehestani Athar (2019)
Simultaneous removal of arsenate and nitrate from aqueous solutions using micellar-enhanced ultrafiltration process Pegah Bahmani, Afshin Maleki, Reza Rezaee, Mehrdad Khamforoush, Kaan Yetilmezsoy, Fardin Gharibi, Saeed Dehestani Athar (2019)
Evaluation of the effect of electrospun nanofibrous membrane on removal of diazinon from aqueous solutions Mohammad Amin Pordel, Afshin Maleki, Reza Ghanbari, Reza Rezaee, Mehrdad Khamforoush, Seungmok Lee, Amir Hossein Ziaee, behzad Shahmoradi, Saeed Dehestani Athar, Hiua Daraei (2019)
Arsenate removal from aqueous solutions using micellar-enhanced ultrafiltration Pegah Bahmani, Afshin Maleki, Reza Rezaee, Amir Hossein Mahvi, Mehrdad Khamforoush, Gordon McKay, Fardin Gharibi, Hiua Daraei, Saeed Dehestani Athar (2019)
Fabrication and characterization of novel polyacrylonitrile/α-Fe2O3 ultrafiltration mixed-matrix membranes for nitrate removal from aqueous solutions Pegah Bahmani, Afshin Maleki, Hiua Daraei, Mehrdad Khamforoush, Saeed Dehestani Athar, Fardin Gharibi (2018)
Fabrication, characterization, and microscopic imaging of Fe2O3-modified electrospun nanofibers Mohammad Amin Pordel, Afshin Maleki, Mehrdad Khamforoush, Hiua Daraei, Reza Rezaee, Saeed Dehestani Athar (2017)
High-flux ultrafiltration membrane based on electrospun polyacrylonitrile nanofibrous scaffolds for arsenate removal from aqueous solutions Pegah Bahmani, Afshin Maleki, Hiua Daraei, Mehrdad Khamforoush, Reza Rezaee, Vinod Kumar Gupta, Shilpi Agarwal, Alexander E. Burakov, Alexey G. Tkachev, Fardin Gharibi (2017)
Permeability and percolation of anisotropic three-dimensional fracture networks Mehrdad Khamforoush, Kighboad Shams, J.-F. Thovert, P.M. Adler (2008)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تولید بیواتانول از باگاس نیشکر به روش قلیایی و هیدرولیز و تخمیر پیوسته(SSF) به روش آنزیمی ساجد قیم، مهرداد خامفروش، مراحم آشنگرف، جعفر عبداله زاده (1394)
بهینه سازی مرحله آماده سازی باگاس نیشکر به روش قلیایی جهت تولید اتانول ساجد قیم، مهرداد خامفروش، مراحم آشنگرف، جعفر عبداله زاده (1394)
Simulation of Fast Filling Process for Natural Gas Vehicle (NGV) Fuel Tanks Based on AGA-8 Equation of State Rahil Mosavi, Mehrdad Khamforoush, Saied Azad KHAMFOROUSH, Kourosh Rahimzadeh (2011)
The Use of Artificial Neural Network (ANN) for Modeling of Diesel Contaminated Soil Remediation by Composting Process Mehrdad Khamforoush, Mohammad Javad Rahi, Tahmasb Hatami, Kourosh Rahimzadeh (2007)
شبیه سازی راکتورهای کاتالیتک رفرمینگ در فرایند Aromax مهرداد خامفروش، آذرمیدخت غلامیپور شیرازی، کیقباد شمس (1382)
تاثیرSteam Tracing در کاهش خوردگی اتصالT در واحد الکیلاسیون مجتمع الکیل بنزن خطی اصفهان کیقباد شمس، علیرضا حقی، فرحناز فتاحی، علی قاسمی، فرید فیاض زاده فیاض زاده، مهرداد خامفروش (1380)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
نوآوری
پایان نامه
بازیابی فلزات سنگین از پساب با استفاده از پیل سوختی میکروبی بر پایه الکترود گرافن اکسید کاهش یافته علیرضا صمدی، سیدامید رستگار، مهرداد خامفروش، سیدمجتبی امینی نسب (1402)
تجزیه فتوکاتالیستی مسکن دیکلوفناک با استفاده از نانوالیاف مغناطیسی TiO2 تقویت شده با CuS شهریار فرزانه نیا، مهرداد خامفروش، فرهاد رحمانی چیانه (1402)
تأثیر نانوذرات بنتونیت بر ساختار و عملکرد فتوکاتالیستی نانوالیاف اکسید روی در فرآیند حذف علف کش بنتازون علیرضا امینی، مهرداد خامفروش، فرهاد رحمانی چیانه، روجیار اکبری سنه (1400)
تجزیه فتوکاتالیستی آنتی بیوتیک تتراسایکلین با استفاده از نانو الیاف TiO2 تقویت شده با CuO ایوب مرادی (دانشجوی گروه مهندسی شیمی)، مهرداد خامفروش، فرهاد رحمانی چیانه (1397)
سنتز زئولیت FAU و کاربرد آن در حذف مواد آنتی بیوتیک اسما رحیمی، مهرداد خامفروش، بهروز بیاتی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • فوتوکاتالیست
 • الکتروریسی، فرآیندهای غشایی، نانو ژنراتورها
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه مهندسی شیمی (1387 - 1391)
بیشتر