1403/01/31
منصور دانا

منصور دانا

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 14043156700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ریاضی کاربردی ، دانشکاه دولتی مسکو ، روسیه (1381 - 1385)
    عنوان رساله: روش باقیمانده مینیمال تعمیم یافته برای حل دستگاههای معادلات
  • کارشناسی ارشد ریاضی محض ، شهید چمران اهواز ، ایران (1370 - 1373)
    عنوان رساله: مدول های منظم
  • کارشناسی ریاضی محض (1366 - 1370)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
On a New Class of Generalized Normal Operators Mansour Dana, Ramesh Yousefi (2019)
On Linear Operators For Which $TT^D$ Is Normal Ramesh Yousefi, Mansour Dana (2019)
On rank-one corrections of complex symmetric matrices. Mansour Dana, Kh. D. Ikramov (2007)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
کتاب
نظریه گالوا منصور دانا، رزگار محمودی (1390)
پایان نامه
خواص عملگرهای پارانرمال و هیپونرمال حیدر سلیمانی، منصور دانا (1402)
مقادیر ویژه ای برخی از ماتریس هایهنکل پاد سه-قطری عثمان محمدی، امجد علی پناه، منصور دانا (1398)
شبه ترتیب های وزندار شده، معکوس درازین تعمیم یافته فریبا علیخانی، منصور دانا، اقبال قادری (1396)
معکوس درازین ماتریسهای بلوکی پاد مثلثی ناصر مفاخری، منصور دانا، ارسلان رحمانی (1396)
نگاشت های نگه دارنده معکوس درازین پروانه کریمی، هوگر قهرمانی، منصور دانا (1396)
تعمیم قاعده ی ساروس و لاپلاس در بسط دترمینان ها و کاربردهای دترمینان صدیق حیدریان، محمدظاهر کاظمی بانه، منصور دانا (1395)
معکوس درازین تعمیم یافته ی ماتریس های بلوکی در جبر های باناخ اعظم سلطانیان، منصور دانا، علی سلیمان جهان (1395)
(2; 2; 0) مساله معکوس درازین ساسان مشیری، منصور دانا، هوگر قهرمانی (1394)
معکوس درازین مجموع دو ماتریس و کاربردهای آن شبنم کرد نژاد، منصور دانا، مصطفی قادرمزی (1394)
مشخص سازی صریح شاخص درازین بهروز نعمتی، منصور دانا، علی سلیمان جهان (1394)
ایده آل های تک جمله ای k- تجزیه پذیر وریا متین، علی سلیمان جهان، منصور دانا (1394)
برخی ماتریس های بلوکی با معکوس درازین علامت دار مریم حیدری، منصور دانا، محمد نادر قصیری (1393)
مطالعه اشتراک ایده آل های ماکسیمال در جبر بین (C(X و (C*(X شه و بو غفاری، مصطفی قادرمزی، منصور دانا (1391)
تضمینی برای پوچتوانی ضعیف یک گروه مریم خانی، محمد زرین، منصور دانا (1391)
دو مشتق و دو مشتق چپ جبرهای مثلثی مستانه جمشیدپور، محمد نادر قصیری، منصور دانا (1391)
نمایش معکوس درازین ماتریس عملگر - بلوکی 2x2 با متمم شور منفرد صبا شیرزادی، منصور دانا، شهرام سعیدی (1391)
رادیکالZ- ایده آل هاو Z- ایده آل ها ی اول در حلقه توابع پیوسته فرشته نیلی، مصطفی قادرمزی، منصور دانا (1390)
مشخصه ها و نمایش هایی برای معکوس درازین خودتوانها پریسا پیریایی، منصور دانا، محمد نادر قصیری (1390)
معکوس درازین یک ماتریس غیر مثلثی ندا حیدریان، منصور دانا، علی سلیمان جهان (1390)
کاربرد پالایش تکراری در بهبود جواب های مسائل مقدار ویژه متقارن فاطمه بابالو، مراد احمدنسب، منصور دانا (1389)
جبرهای پوششی رأسی استاندارد مدرج، دورها و برگ ها سرور عثمانی، علی سلیمان جهان، منصور دانا (1389)
تعمیمی از رادیکال جکوبسون و مشتق جردن چپ در حلقه ها صبریه صفری، محمد نادر قصیری، منصور دانا (1389)
ماتریس های توپلتس نرمال و ماتریس های هنکل نرمال عباس صحرایی، منصور دانا، مراد احمدنسب (1389)
برسی ماتریس های نرمال-مزدوج و بررسی ارتباط آنها با فرم یولا افسانه عسکری، منصور دانا، علی سلیمان جهان (1388)

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه ریاضی (1378 - 1380)
بیشتر

گالری تصاویر

عکس پرسنلی