1403/01/27
سیدجمال بارخدا

سیدجمال بارخدا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32165132
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: دانشگاه کردستان-دانشکده ی علوم انسانی- ساختمان شماره1 اتاق 203
تلفن: 87-33664600-2243

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مدیریت آموزشی ، کردستان ، ایران (1393 - 1397)
  عنوان رساله: تبیین فرصت های برابری شغلی در سازمان آموزش و پرورش
 • کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی ، علامه طباطبایی ، ایران (1391 - 1393)
  عنوان رساله: بررسی رابطه بین میزان آشنایی و استفاده از ابعاد تکنولوژی آموزشی در بین کارکنان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی
 • کارشناسی علوم تربیتی ، کردستان ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان پایان‌نامه: نیاز حرفه ای مدیران در خصوص استفاده از فناوری
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Challenges of transformational leaders: a narrative approach Pardis Karami, Sayyed Jamal Barkhoda (2023)
بازاندیشی در برنامه‌ریزی دانشگاهی؛ تحلیل کیفی تجارب دانشجویان بین الملل سیدجمال بارخدا، سیروس مرادخواه، عبدالله عزیزی (1402)
مسئولیت پذیری اجتماعی در تلقی معلمان و مدیران سیدجمال بارخدا، پرستو احمد حیدری، ناصر شیربگی (1401)
مسؤولیت پذیری اجتماعی راهی برای اثربخشی مدارس سیدجمال بارخدا، پرستو احمد حیدری (1399)
تحلیل رابطه ی ساختاری بین تعهد سازمانی با یادگیری سازمانی کارکنان ناصر شیربگی، سیدجمال بارخدا، گلاویژ فاتحی پور (1398)
بررسی فرصت های برابر شغلی در آموزش و پرورش سیدجمال بارخدا، ناصر شیربگی، جمال سلیمی (1397)
تاثیر عوامل ساختاری رهبری معنوی مدیران مدارس بر معنویت در سازمان با نقش میانجی عدالت سازمانی در بین دبیران سیدجمال بارخدا، محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-مدیریت آموزشی)، محمد امجد زبردست (1396)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
حمایت اجتماعی از دانش آموزان، مفهومی فراموش شده سیدجمال بارخدا، پردیس کرمی (1401)
شایستگی های رهبران آموزشی از دیدگاه مدیران مدارس سیدجمال بارخدا، سیروس مرادخواه (1401)
تحلیلی بر مدیریت فرصت های برابر شغلی در سازمان ها ناصر شیربگی، سیدجمال بارخدا (1395)
بررسی تأثیرسبک رهبری اخلاقی بر خلاقیت کارکنان سازمان سیدجمال بارخدا، عبدالقادر کهنه پوشی، زهرا مدنی (1395)
بررسی تاثیر آموزش موسیقی بر رشد و پیشرفت فراگیران مقطع ابتدایی سیدجمال بارخدا، علی حسن پور، سجاد قاسمی (1394)
پایان نامه
تجربه‌ی معلمان از آوای سازمانی در مدرسه سارا نقدی، سیدجمال بارخدا (1401)
روایت‌نگاری چالش‌های رهبران تحولی در مدارس پردیس کرمی، سیدجمال بارخدا (1401)
بهبود عملکرد سازمانی معلمان در پرتو رهبری فضیلت گرا با نقش میانجی معنویت در کار عاطفه بدری، سیدجمال بارخدا، عبدالله رحیمی، مهدی صالحی (1401)
بهبود عملکرد سازمانی معلمان در پرتو رهبری فضیلت گرا با نقش میانجی معنویت در کار عاطفه بدری، سیدجمال بارخدا، عبدالله رحیمی، مهدی صالحی (1401)
بازنمایی تجارب معلمان از مدیران خود شیفته سارا الیاسی، سیدجمال بارخدا، مهدی صالحی (1400)
مطالعه روند تحولی خلاقیت دانش‎آموزان دوره ی ابتدایی شهر حلبچه سامان جمال محمود، سیدجمال بارخدا، نعمت اله عزیزی (1400)
نقش انسجام سازمانی و عوامل درون سازمانی بر شادمانی سازمانی معلمان غفار خلیلی، مهدی صالحی، سیدجمال بارخدا (1400)
ادراک مدیران و معلمان از مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی پرستو احمد حیدری، سیدجمال بارخدا، ناصر شیربگی (1400)
شناسایی و تبیین فرصت های برابر شغلی در سازمان آموزش و پرورش سیدجمال بارخدا، ناصر شیربگی، جمال سلیمی (1397)

علایق پژوهشی

 • نظریه های سازمان و مدیریت
 • تدریس و یادگیری
 • آموزش های سازمانی
 • فناوری آموزشی
 • رفتارسازمانی در آموزش و پرورش
بیشتر

دانشجویان

 • پردیس کرمی
  نام: پردیس کرمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم تربیتی
  پایان نامه: روایت نگاری چالش های رهبران تحولی در مدارس
 • سیما عزت پور
  نام: سیما عزت پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت آموزشی
  پایان نامه: تجارب مدیران مدارس از موانع آموزش الکترونیکی در ایام پاندمی ویروس کرونا
 • پرستو احمدحیدری
  نام: پرستو احمدحیدری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت آموزشی
  پایان نامه: تجارب مدیران از مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی معلمان
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر مسئول نشریه مدیریت دانشگاهی (1400 - 1402)
 • رئیس گروه علم سنجی و نشر آثار علمی دانشگاه (1400 - 1402)
 • مدیر داخلی فصلنامه مدیریت مدرسه و تدریس پژوهی (1396 - 1400)
 • دبیر شورای صنفی دانشگاه کردستان و دبیر شورای صنفی دانشگاه های مناطق غرب (1396 - 1397)
بیشتر