1403/01/31
هادی ثانی خانی

هادی ثانی خانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54927038000
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی منابع آب ، دانشگاه تبریز ، ایران (1388 - 1394)
  عنوان رساله: پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایگی مبتنی بر شاخص پیچیدگی و روش جمعی احتمالاتی
 • کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1384 - 1386)
  عنوان رساله: عملکرد طوق های مستطیلی درکاهش آبشستگی پایه های پل استوانه ای شکل
 • کارشناسی مهندسی آب ، مازندران ، ایران (1380 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: بهینه سازی روابط دبی جریان و رسوب معلق در رودخانه گرگانرود
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Toward analyzing meteorological droughts in western Iran: a multivariate approach based on vine copulas neshat jahan namaii, Payam Khosravinia, Hadi Sanikhani, Rasoul Mirabbasi Najaf Abadi (2023)
Coupled data pre-processing approach with data intelligence models for monthly precipitation forecasting Mohammad reza nikpour, Sajad Abdollahi, Hadi Sanikhani, Jalil Raeisi, Zaher Mundher Yaseen (2022)
Numerical and artificial intelligence models for predicting the water advance in border irrigation Samad Emamgholizadeh, Amin Seyedzadeh, Hadi Sanikhani, Eisa Maroufpoor, gholamhoein karami (2022)
تحلیل دومتغیره شدت و مدت خشکسالی در ایستگاه های سنندج و سقز نشاط جهان نمایی، پیام خسروی نیا، هادی ثانی خانی، رسول میرعباسی نجف آبادی (1399)
Modeling wetted areas of moisture bulb for drip irrigation systems: An enhanced empirical model and artificial neural network Bakhtiar Karimi, parva mohammadi, Hadi Sanikhani, Sinan Q. Salih, Zaher Mundher Yaseen (2020)
Exploring the application of soft computing techniques for spatial evaluation of groundwater quality variables Fatemeh Esmaeilbeikib, Mohammad reza nikpour, Vijay Kumar Singh, Ozgur Kisi, Parveen Sihag, Hadi Sanikhani (2020)
Integrative stochastic model standardization with genetic algorithm for rainfall pattern forecasting in tropical and semi-arid environments Sinan Q. Salih, Ahmad Sharafati, Isa Ebtehaj, Hadi Sanikhani, Ridwan Siddique, Zaher Mundher Yaseen, Shamsuddin Shahid, Hossein Bonakdari, Ravinesh C. Deo (2020)
Novel approaches for air temperature prediction: A comparison of four hybrid evolutionary fuzzy models armin azad, hammed kashi, Saeid Farzin, Vijay P. Singh, Ozgur Kisi, Hadi Sanikhani, Hojat Karami (2020)
Monthly long-term rainfall estimation in Central India using M5Tree, MARS, LSSVR, ANN and GEP models rasoul mirabbasi najafabadi, Ozgur Kisi, Hadi Sanikhani, Sarita Gajbhiye Meshram (2019)
Estimation of Discharge with Free Overfall in Rectangular Channel Using Artificial Intelligence Models Edris Jahanpanah, Payam Khosravinia, Hadi Sanikhani, Ozgur Kisi (2019)
Hydrodynamics of river-channel confluence: toward modeling separation zone using GEP, MARS, M5 Tree and DENFIS techniques ازگور کیشی، پیام خسروی نیا، محمد رضا نیک پور، هادی ثانی خانی (1398)
کاربرد توابع مفصل و الگوریتمهای هوشمند در تحلیل خشکسالی هواشناسی شاهرود مهدیه دانش زاده، حجت کرمی، هادی ثانی خانی، سعید فرزین، سید فرهاد موسوی (1398)
کاربرد توابع مفصل و الگوریتمهای هوشمند در تحلیل خشکسالی هواشناسی شاهرود مهدیه دانش زاده، سید فرهاد موسوی، حجت کرمی، هادی ثانی خانی، سعید فرزین (1398)
Novel Hybrid Data-Intelligence Model for Forecasting Monthly Rainfall with Uncertainty Analysis Zaher Mundher Yaseen, Isa Ebtehaj, Sungwon Kim, Hadi Sanikhani, Hakimeh Asadi, Shamsuddin Shahid, Nadhir Al-Ansari, Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Hossein Bonakdari, Mazen Ismaeel Ghareb (2019)
Long-term modelling of wind speeds using six different heuristic artificial intelligence approaches Saman Marouf pour, Hadi Sanikhani, Ozgur Kisi, Ravinesh C. Deo, Zaher Mundher Yaseen (2019)
مدلسازی بارش رواناب روزانه رودخانه دره رود واقع در استان اردبیل محمد رضا نیک پور، هادی ثانی خانی، سجاد محمودی بابلان، سعید نسترنی عموقین (1397)
Prediction of river flow using hybrid neuro-fuzzy models armin azad, Saeid Farzin, hammed kashi, Hadi Sanikhani, Hojat Karami, Ozgur Kisi (2018)
مقایسه مدلهای هوشمند در پیشبینی نوسانات تراز سطح آب دریاچه زریوار با درنظرگیری تراز آب زیرزمینی سیاوش گویلی، سامان جوادی، محمد ابراهیم بنی حبیب، هادی ثانی خانی (1397)
Trend analysis of rainfall pattern over the Central India during 1901–2010 Hadi Sanikhani, Ozgur Kisi, Rasoul Mirabbasi Najaf Abadi, Sarita Gajbhiye Meshram (2018)
Survey of different data-intelligent modeling strategies for forecasting air temperature using geographic information as model predictors Hadi Sanikhani, Ravinesh C. Deo, Pijush Samui, Ozgur Kisi, Cihan Mert, Zaher Mundher Yaseen, siyavash gavili, Rasoul Mirabbasi Najaf Abadi (2018)
Non-tuned data intelligent model for soil temperature estimation: A new approach Hadi Sanikhani, Ravinesh C. Deo, Zaher Mundher Yaseen, Okan Eray, Ozgur Kisi (2018)
Impact of climate change on runoff in Lake Urmia basin, Iran Hadi Sanikhani, Ozgur Kisi, Babak Amirataee (2017)
Evaluation of several soft computing methods in monthly evapotranspiration modelling siyavash gavili, Hadi Sanikhani, Ozgur Kisi, Mohammad Hasan Mahmoudi (2017)
Impurity effect on clear water evaporation: toward modelling wastewater evaporation using ANN, ANFIS-SC and GEP techniques Azizollah Izadi, Hadi Sanikhani, Osman Abdalla, Mingjie Chen, Ozgur Kisi (2017)
کاربرد مدل های LS-SVM، ANN، WNN و GEP در شبیه سازی بارش ـ رواناب رودخانۀ خیاوچای محمد رضا نیک پور، هادی ثانی خانی، سجاد محمودی بابلان، عارف محمدی (1396)
پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد کمال صالح با استفاده از محاسبات نرم نازنین شاه کرمی، هادی ثانی خانی، مجتبی مرادی (1394)
پیش بینی جریان رودخانه با روش جمعی احتمالاتی نزدیکترین همسایگی هادی ثانی خانی، یعقوب دین پژوه، محمد علی قربانی، مهدی ضرغامی (1394)
Long-term monthly evapotranspiration modeling by several data-driven methods without climatic data Ozgur Kisi, Hadi Sanikhani, Mohammad Zounemat-Kermani, Faegheh Niazy (2015)
پیش بینی بار معلق رودخانه با استفاده از سامانه های هوشمند هادی ثانی خانی، محمد رضا نیک پور، داود فرسادی زاده، محمد مهدی معیری (1394)
مدل سازی دما و بارش تبریز با بکارگیری توابع مفصل هادی ثانی خانی، رسول میرعباسی نجف آبادی، یعقوب دین پژوه (1393)
کاربرد روش های المان محدود و حجم محدود در تحلیل جریان آب روی سرریز اوجی (مطالعه موردی: سد دامغان) محمد رضا نیک پور، زینب سلمانی جلودار، علی حسین زاده دلیر، هادی ثانی خانی، فریناز شجاع (1393)
مقایسه عملکرد سه روش هوشمند به منظور پیش بینی نوسانات سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت زرین گل) فرزانه ابارشی، مهدی مفتاح هلقی، هادی ثانی خانی، امیر احمد دهقانی (1393)
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضههای آبریز (مطالعه موردی : حوضه آبریز آجی چای در استان آذربایجان شرقی) هادی ثانی خانی، یعقوب دین پژوه، سعید پور یوسف، سروین زمان زاد قویدل، بهاره صولتی (1392)
Estimation of Daily Pan Evaporation Using Two Different Adaptive Neuro-Fuzzy Computing Techniques Hadi Sanikhani, Ozgur Kisi, Mohammad reza nikpour, Yaghub Dinpajuh (2012)
شبیه سازی رواناب و فرسایش خاک با استفاده از روش اتوماتای سلولی هادی ثانی خانی، علی خراسانی، یعقوب دین پژوه (1390)
کاربرد روش اجساء محذود در تحلیل جریان آب از روی سرریسهای اوجی و بررسی میسان خطای سرعت زینب سلمانی جلودار، سید حسن گلمایی، علی رحمانی فیروزجایی، هادی ثانی خانی (1390)
تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک حامد کیافر، علی اشرف صدرالدینی، امیر حسین ناظمی، هادی ثانی خانی (1390)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Multivariate analysis of meteorological drought using the D-vine copula in western Iran neshat jahan namaii, Payam Khosravinia, Hadi Sanikhani, Rasoul Mirabbasi Najaf Abadi (2023)
Application of Data driven methods for evaluation of groundwater quality variables Neda gavili, Payam Khosravinia, Hadi Sanikhani, Maziar Osmani (2023)
مقایسه دو حالت ساختاری مختلف تابع مفصل دی-واین در تحلیل چندمتغیره پدیده سیلاب در ایستگاه آنیان رزگار رحمانی، سید سعید راثی نظامی، هادی ثانی خانی، طاهر باهر طالاری (1399)
شبیه سازی مشخصه های سیلاب با استفاده از تحلیل های چندمتغیره تابع مفصل دی-واین در ایستگاه پاتسالیگا رزگار رحمانی، سید سعید راثی نظامی، هادی ثانی خانی، طاهر باهر طالاری (1399)
Pan evaporation modelling in Central India using soft computing techniques Hadi Sanikhani, Rasoul Mirabbasi Najaf Abadi, Ozgur Kisi (2019)
Modeling total dissolved solid using soft computing techniques Sarvin Zaman Zad Ghavidel, Majid Montaseri, Hadi Sanikhani (2019)
اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و هیدرومدول شبکه های آبیاری1 شهین امیری، هادی ثانی خانی، عیسی معروف پور، یونس خوشخو (1397)
تحلیل دو متغیره بارش و دما در ایستگاه سینوپتیک سنندج نشاط جهان نمایی، پیام خسروی نیا، هادی ثانی خانی (1396)
چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست سیاوش گویلی، سامان جوادی، محمد ابراهیم بنی حبیب، هادی ثانی خانی (1396)
تحلیل شدت و مدت خشکسالی ایستگاه سینوپتیک شاهرود با استفاده از توابع چندمتغیره کوپلا مهدیه دانش زاده، هادی ثانی خانی، حجت کرمی، سید فرهاد موسوی، سعید فرزین (1395)
عملکرد سیستم استنتاج فازی- عصبی در پیص بینی طول غلتاب پرش هیدرولیکی در بسترهای زبر پیام خسروی نیا، هادی ثانی خانی، سعید فرزین، علی حسین زاده دلیر (1391)
مقایسه عملکرد مدل های TANK و SMAR در شبیه سازی رواناب خروجی از حوضه ها هادی ثانی خانی، فائقه نیازی، پیام خسروی نیا، یعقوب دین پژوه (1391)
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه آجی چای در استان آذربایجان شرقی هادی ثانی خانی، سعید پور یوسف، پیام خسروی نیا، یعقوب دین پژوه (1391)
پیش بینی طول غلتاب پرش هیدرولیکی در بسترهای زبر با استفاده از سیستم هوشمند شبکه عصبی پیام خسروی نیا، سعید فرزین، هادی ثانی خانی، داود فرسادی زاده (1391)
مقایسه عملکرد روش های افراز شبکه و دسته بندی تفریقی در تخمین میزان تبخیر از تشت هادی ثانی خانی، محمد رضا نیک پور، یعقوب دین پژوه (1390)
کاربرد فناوری هسته ای در مدیریت منابع آب هادی ثانی خانی، مرتضی صادقی، علی خراسانی، نجات پیرولی بیرانوند، میر احمد موسوی شلمانی (1389)
تاثیر طوق ذوزنقه ای شکل برروند آبشستگی آبشکن های بالدار پیام خسروی نیا، علی حسین زاده دلیر، داود فرسادی زاده، هادی ثانی خانی (1389)
تعیین ضریب اعوجاج در مدل فرکتالی شپارد برای تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک مرتضی صادقی، بیژن قهرمان، عزیزاله ایزدی، هادی ثانی خانی، محمد رضا گوهردوست (1388)
رفتار هیدرولیکی- مکانیکی- حرارتی محیط های متخلخل غیر اشباع امیر حسین ناظمی، شقایق ملاحسینی، هادی ثانی خانی (1387)
عملکرد طوقهای مربعی شکل در کاهش آبشستگی در اطراف پایه های پل هادی ثانی خانی، علی حسین زاده دلیر، داود فرسادی زاده (1387)
سخنرانی
کتاب
ردپای آب در جامعه مصرفی مدرن هادی ثانی خانی (1402)
پایان نامه
INTEGRATED GIS AND SOFT COMPUTING TECHNIQUES FOR SPATIAL WATER QUALITY EVALUATION AND POLLUTION IN SULAYMANIYAH-SHARAZOOR BASIN, KURDISTAN, NE IRAQ هه لمه ت علی صالح عارف، هادی ثانی خانی، دیاری امین محمد الامنی (1402)
استفاده از توابع مفصل‌(کاپولا) چند متغیره در تحلیل پدیده سیلاب رزگار رحمانی، هادی ثانی خانی، سید سعید راثی نظامی، طاهر باهر طالاری (1399)
استفاده از توابع مفصل (کاپولا) چند متغیره در تحلیل پدیده سیلاب رزگار رحمانی، هادی ثانی خانی، سید سعید راثی نظامی، طاهر باهر طالاری (1399)
شبیه سازی رواناب حوضه ی آبریز با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT حدیث الماسی، هادی ثانی خانی، محسن پوررضا بیلندی (1399)
تحلیل چند متغیره خشکسالی های هواشناسی غرب ایران با استفاده از توابع مفصل واین نشاط جهان نمایی، هادی ثانی خانی، پیام خسروی نیا، رسول میرعباسی نجف آبادی (1399)
پیش بینی دبی در کانال مستطیلی با جریان ریزشی آزاد با استفاده از سامانه های هوشمند ادریس جهان پناه، هادی ثانی خانی، پیام خسروی نیا، ازگور کیشی (1398)
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و هیدرومدول شبکه های آبیاری شهین امیری، عیسی معروف پور، هادی ثانی خانی، یونس خوشخو (1397)
ارزیابی محاسبات نرم در مدلسازی پارامترهای کیفی آبهای سطحی سروین زمان زاد قویدل، مجید منتصری، هادی ثانی خانی (1396)
تهیه مدل موجک شبکه عصبی در پیش بینی نوسانات سطح آب دریاچه زریوار سیاوش گویلی، محمد ابراهیم بنی حبیب، سامان جوادی، هادی ثانی خانی (1395)
تحلیل خشکسالی های ایستگاه های سینوپتیک سمنان و شاهرود با استفاده از توابع مفصل و الگوریتم های هوشمند مهدیه دانش زاده، سید فرهاد موسوی، حجت کرمی، هادی ثانی خانی، سعید فرزین (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • اکوهیدرولوژی
 • شبیه سازی و بهینه سازی در مهندسی منابع آب
 • هیدرولوژی تصادفی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو شورای مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب- دانشگاه کردستان (1394 - ادامه دارد)
بیشتر