1403/01/31
فرزاد نیک پور

فرزاد نیک پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55883092000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 09122331658

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی آلی ، شهید اصفهان ، اصفهان - ایران (1375 - 1380)
  عنوان رساله: حلقه گشایی فوتوکالالیتیکی آلفا-اپوکسی کتون ها در مجاورت هسته دوست های مختلف
 • کارشناسی ارشد شیمی آلی ، شهید بهشتی ، تهران - ایران (1372 - 1375)
  عنوان رساله: تسریع واکنش انیدرید ها با ایزوسیانات ها با استفاده از امواج مایکروویو. سنتز N-استخلاف دارشده 1H-ایزوایندول-(2H)1،3-دیون ها
 • کارشناسی شیمی محض ، شهید چمران اهواز ، اهواز - ایران (1368 - 1372)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Isolation, Characterization and X-ray Structure Determination of 2,5-Bis(4-methylbenzylthio)-1,3,4-thiadiazole Shahedeh Tayamon, Edward Tiekink, Farzad Nikpour, Thahira Begum Ravoof, Mohamad Ibrahim Mohamed Tahir, Karen Crouse (2014)
Regio- and Chemoselective Synthesis of 5-Aroyl-NH-1,3-oxazolidine-2- thiones Soroor Sadegh Malvajrood, arzeghar zaynab, Farzad Nikpour (2013)
Synthesis, spectroscopy, electrochemistry and thermal study of Ni(II) and Cu(II) unsymmetrical N2O2 Schiff base complexes Ali hosayn kianfar, Liala Keramat, MORTEZA Dostani, Mojtaba Shamsipur, Mahmud Roushani, Farzad Nikpour (2010)
A Facile and Convenient Synthesis of 1H-Isoindole-1,3(2H)-Diones Farzad Nikpour, Samira Kazemi, Davood Sheikh (2006)
Photocatalytic Acetolysis of a-Epoxyketones Hamid Reza Memarian, Farzad Nikpour (2002)
An Efficient One-pot Procedure for Preparation of Symmetrical N,Nt-Disubstituted Ureas from Aromatic and Aliphatic Amines and Urea under Microwave lrradiation mohammad sadegh Khajavi, Mohammad Ghorban Dekamin, Naser Hazarkhani, Mostafa Hajihadi, Farzad Nikpour (2000)
Various Synthesis of Benzimidazolin-2-ones and Benzimidazolin-2-thiones under Microwave Irradiation mohammad sadegh Khajavi, Mostafa Hajihadi, Farzad Nikpour (1996)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Simple Synthesis of bis-N-Acetyl-1,2-Dihydro-(4H)-3,1-Benzoxazin-4-ones Farzad Nikpour, Seyyedeh Hadis Hassani Samereh, Jamal Azizi (2019)
Synthesis of 2,4,6-trioxobenzotriazocine-1(2H)-carboxamide derivatives Farzad Nikpour, Mahnaz Sharafi, havasi frogh (2013)
One-Pot Synthesis of 3-Aminoquinazoline-2,4-diones Farzad Nikpour, Davood Sheikh, Samira Kazemi (2006)
Simple One-pot Praparation of NH-Phthalimides Under Microwave Irradiation Farzad Nikpour, Samira Kazemi, Davood Sheikh (2006)
One-pot Synthesis of Isatoic Anhydride Derivatives Farzad Nikpour, Touraj Paibast (2005)
Synthesis, spectroscopy and electrochemistry of cobalt(III) Schiff base complexes Ali Hossien Sarvestani, Farzad Nikpour, Abdollah Salimi, Rahman Hallaj (2004)
پایان نامه
سنتز بیسN-آسیل-2،1-دی هیدرو-(H4)-1،3-بنزوکسازین-4-اون ها سیده حدیث حسنی سامره، فرزاد نیک پور (1397)
سنتز تک ظرفی 4،1-دی هیدروپیریدین ها از طریق واکنش های چند جزئی محمد حسن افشاری، فرزاد نیک پور، لقمان مرادی (1393)
سنتز هتروسیکل های جدید سولفور دار از طریق واکنش های چند جزئی امین زلالی، فرزاد نیک پور، فاروق نصیری (1392)
بررسی واکنش سه جزئی آمین های نوع اول، کربن دی سولفید و آکریلوئیل کلرید محمد احمدی اذر، فاروق نصیری، فرزاد نیک پور (1391)
سنتز مشتقات 2-اتوکسی-(H4)-1،3-بنزوکسازین-4-اون ها در شرایط ملایم ئه سرین بهمنی، فرزاد نیک پور، امین رستمی (1390)
سنتز ساده و تک ظرفی تعدادی از –NHاکسازولیدین-2-اون ها رویا مظفری، فرزاد نیک پور، فاروق نصیری (1387)
سنتز و مطالعه دینامیک NMR بعضی از مشتقات N-وینیله شده N-فنیل فرمامید مهدی اسدیان، فاروق نصیری، فرزاد نیک پور (1387)
سنتز ساده و مناسب مشتقات 5,3-دی آریل-H1-پیرازول مهدی بیگوند، فرزاد نیک پور، فاروق نصیری (1386)
سنتز جدید و ساده مشتقات H1-ایزوایندول-1،3(H2)-دی اون سمیرا کاظمی، فرزاد نیک پور، حسن لاریجانی (1385)
سنتز دو مرحله ای برخی از مشتقات 2-هیدروکسی-3-آلکیلیدن پیرول های پراستخلاف کوروش پوردوایی، فاروق نصیری، فرزاد نیک پور (1385)
سنتز ساده و تک ظرفی کویینازولین دی اون ها تحت امواج مایکروویو تورج پای بست، فرزاد نیک پور، فاروق نصیری (1384)
کاربرد های جدید هتروپلی اسید ها و پلی اکسومتالات ها در سنتز آلی محمد جعفرزاده، کمال امانی، فرزاد نیک پور (1383)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • سنتز ترکیبات آلی، الکتروسنتز ترکیبات آلی، سنتز ترکیبات هتروسیکل
بیشتر

دانشجویان

 • سارا زندی
  نام: سارا زندی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی آلی
  رساله: اکسایش الکتروشیمیایی برخی مشتقات پیرازول و کاربرد آن‌ها در سنتز الکتروشیمیایی ترکیب‌های آلی جدید
 • مهناز شرفی کلکشوندی
  نام: مهناز شرفی کلکشوندی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی آلی
  رساله: تولید الکتروشیمیایی برخی مشتقات ارتو و پارا-بنزوکینون‌دی-ایمین به‌عنوان پذیرنده‌های مایکل و کاربرد آنها در سنتز الکتروشیمیایی برخی ترکیب‌های آلی جدید
 • فروغ هواسی
  نام: فروغ هواسی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی آلی
  رساله: سنتز و شناسایی برخی کمپلکس های فلزات واسطه تثبیت شده بر روی نانو پروس های سیلیکاتی و مطالعه خواص کاتالیزگری آن ها در سنتز ترکیبات آلی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه (1388 - 1390)
بیشتر