1403/01/27
وحید حسینی

وحید حسینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55676117000
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی جنگلداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1366 - 1370)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد جنگلداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1372 - 1375)
  عنوان رساله: تهیه نقشه فیزیونومیک-فلورستیک پوشش گیاهی بخش نمخانه جنگل خیرودکنار
 • دکترای تخصصی جنگلداری (1377 - 1383)
  عنوان رساله: تعیین روند تجزیه لاشبرگ و هوموسی شدن و مقایسه نرخ جوانه زنی و رویش گونه های راش، ممرز، پلت و توسکا با توجه به سنگ مادری
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Effect of land-use changes on chemical and physical properties of soil in western Iran (Zagros oak forests) Kyumars Mohammadi Samani, Narges Pordel, Vahid Hosseini, zahed shakeri (2020)
اثر شدت چرا و نوع دام بر ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک در جنگل های آرمرده شهرستان بانه سارا صادقی، کیومرث محمدی سمانی، وحید حسینی، زاهد شاکری (1398)
تاثیر پوشش درختی گلابی وحشی چم حصار لرستان بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک حدیث نادی، وحید حسینی، کیومرث محمدی سمانی (1397)
Termite effects on soils and plants are generally consistent along a gradient in livestock grazing Mahsa fallah, Mohammad Farzam, Vahid Hosseini, Gholamhossein Moravej, David Eldridge (2017)
بررسی عوامل تنظیم کننده نرخ تجزیه لاشبرگ در توده دست کاشت نوئل خالص منطقه لاجیم فرهاد قاسمی، غلامعلی جلالی، وحید حسینی، سید محسن حسینی (1395)
Different predictors determining litter decomposition rate in functional groups of the tree plantations in a common garden ehsan Sayad, Vahid Hosseini, Shaieste Gholami, Mohammad Hasan Salehe Shoshtari (2015)
بررسی ارتباط بین پویایی عناصر غذایی و ترکیب شیمیایی لاشبرگ با نرخ تجزیه لاشبرگ در مراحل آخر فرآیند تجزیه فرهاد قاسمی، غلامعلی جلالی، وحید حسینی، سید محسن حسینی، ژورن برگ (1393)
اثر گونه درختی بر بر خی ویژگی های شیمیایی خاک در جنگل کاری های حاشیه رودخانه دز احسان صیاد، سید محسن حسینی، وحید حسینی، محمدحسن صالحه شوشتری (1392)
Soil macrofauna in relation to soil and leaf litter properties in tree plantations ehsan Sayad, Sayed Mohsen Hosaini, Vahid Hosseini, Mohammad Hasan Salehe Shoshtari (2012)
جنگلکاریهای حاشیه رودخانه دز اثر متفاوتی بر جانوران خاک دارند احسان صیاد، سید محسن حسینی، وحید حسینی، محمدحسن صالحه شوشتری (1391)
The influence of eight tree plantations on soil in southwestern of iran ehsan Sayad, Sayed Mohsen Hosaini, Vahid Hosseini, GholamAli Jalali (2010)
تاثیر جنگل کاری Eucalyptus camaldulensis, Acacia salicina , Dalbergia sisso بر ماکروفون خاک احسان صیاد، سید محسن حسینی، وحید حسینی، غلامعلی جلالی، محمدحسن صالحه شوشتری (1388)
مقایسه روند تجزیه لاشبرگ ممرز از دو رویشگاه در شرایط آزمایشگاهی یکسان وحید حسینی، پیروز عزیزی، مسعود طبری، سید محسن حسینی (1382)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کاهش عناصر غذایی اصلی خاک در اثر تغییر اراضی جنگلی به مرتع و دیم زار منا مازوجی، کیومرث محمدی سمانی، وحید حسینی (1399)
بررسی اثر جهت دامنه بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک جنگلی (مطالعه موردی: شهرستان بانه، آرمرده) سارا صادقی، کیومرث محمدی سمانی، وحید حسینی، زاهد شاکری (1396)
مروری براثرات تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک نرگس پردل، کیومرث محمدی سمانی، وحید حسینی (1396)
بررسی تغییرات برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول زمان پس از آتش سوزی دلنیا رستمی، کیومرث محمدی سمانی، وحید حسینی (1395)
مروری بر اثرات تاج درختان و توپوگرافی بر خصوصیات شیمیایی خاک پرستو رستمی زاد، وحید حسینی، کیومرث محمدی سمانی (1395)
بررسی و مقایسه روند جذب روی در محیط های آلوده به این عنصردر گونه های سنجد و بید مشک نقی شعبانیان، سامان فلاح، انوشیروان شیروانی، وحید حسینی (1389)
Nutrient retranslocation of eight tree plantations in southwestern of Iran ehsan Sayad, Sayed Mohsen Hosaini, Vahid Hosseini (2010)
long-Term Timber Harvesting and Their Impacts on Soil Compaction and Litter Mass satar ezati, Akbar najafi, M.Abdur Rab, Vahid Hosseini (2010)
سخنرانی
اکولوژی آتش در جنگل وحید حسینی (1398)
بررسی روند تجزیه لاشبرگ وحید حسینی (1384)
کتاب
پایان نامه
ارزیابی پیامدهای جنگل چرایی در جنگل های کوپیچ بانه نرگس ملازاده، مهتاب پیرباوقار، هدایت اله غضنفری، وحید حسینی (1399)
ویژگی های خاک در توده های کمتر دست خورده با توجه به قدمت توده هاوین رستمی، وحید حسینی، کیومرث محمدی سمانی (1399)
اثر آتش سوزی بر خصوصیات خاک جنگلی از بالا به پایین دامنه با گذر زمان فاطمه عبدالملکی، کیومرث محمدی سمانی، وحید حسینی (1398)
مطالعه فلورستیک پوشش گیاهی جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل های آرمرده بانه) سمیه قادرزاده، وحید حسینی، زاهد شاکری، حسین معروفی (1393)
بررسی اثر جنگلکاری بر روی پوشش علفی کف در جنگلکاری های پارک جنگلی حسنآباد لیلا شاه محمدی، وحید حسینی، زاهد شاکری، حسین معروفی (1393)
بررسی وضعیت تغذیه ای گونه های کاشته شده در پارک جنگلی توس نوذر سمیه عنایتی، نقی شعبانیان، وحید حسینی (1390)
ارزیابی توان زیست پالایی دو گونه بید مشک (Salix aegyptiaca) و سنجد (Elaeagnus angustifolia) سامان فلاح، انوشیروان شیروانی، نقی شعبانیان، وحید حسینی (1388)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
تنوع زیستی بندپایان خاکزی در عرصه های جنگلی کیومرث محمدی سمانی، امید جوهرچی، نرگس پردل، زاهد شاکری، مصطفی میرزایی، سعید پاک طینت سئیج، اسماعیل باباییان، وحید حسینی، حامد غباری (1398)

علایق پژوهشی

 • خاک جنگل، تجزیه لاشبرگ، روابط پوشش گیاهی و ویژگی های خاک، اکولوژی خاک های جنگلی
بیشتر

دانشجویان

 • فرزانه نظری
  نام: فرزانه نظری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • مریم طهماسبی
  نام: مریم طهماسبی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • مرتضی صارمی
  نام: مرتضی صارمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • احسان صیاد
  نام: احسان صیاد
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: جنگلداری
  رساله:
 • علی رضا پورنیاز
  نام: علی رضا پورنیاز
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • حامد حاجی زکی
  نام: حامد حاجی زکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه جنگلداری (1393 - 1395)
 • مدیر گروه جنگلداری (1386 - 1390)
بیشتر