1403/01/31
رضا زارعی

رضا زارعی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس: 57164614800
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09166417186

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد حسابداری (1382 - 1384)
    عنوان رساله:
  • کارشناسی حسابداری (1377 - 1382)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
مقاله ارائه شده کنفرانسی
اولویت بندی فاکتورهای موثر بر انتخاب بانک عامل به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP رضا زارعی، زهرا پرمی، بهار احمدی، نیشتمان فتاحی (1394)
بررسی و اولویت بندی فاکتورهای تعهد سازمانی حسابرسان در موسسات حسابرسی موفق به روش AHP رضا زارعی، کلثوم فرهادی، الهام اصلانی، فروزان رحمانی (1394)
اولویت بندی فاکتورهای یادگیری در رشته حسابداری به روش تحلیل AHP سلسله مراتبی دلارام دریایی، رضا زارعی، نگین فتاحی، آزاده اسماعیلی (1394)
بررسی و اولویت بندی فاکتورهای بهره وری منابع انسانی در AHP موسسات حسابرسی موفق به روش معصومه عبدالملکی، رضا زارعی، نگین فتاحی، آزاده اسماعیلی (1394)
بررسی مقایسه بهره وری در بخشهای کشاورزی، صنعت و بازرگانی استان کردستان رضا زارعی، شهره وکیلیان، فرشته زارعی، صفا زارعی (1393)
بررسی و رتبه بندی فاکتورهای شخصیت حسابرسان حرفه ای موفق به روش AHP آزاده اسماعیلی، رضا زارعی، دلارام دریایی، صفا زارعی (1393)
اولویت بندی صفات شخصیتی مدرسان حسابداری موفق به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP دلارام دریایی، رضا زارعی، آزاده اسماعیلی، صفا زارعی (1393)
بررسی مفاهیم ریسک حسابرسی و نقش آن در حسابرسی مبتنی بر ریسک مهناز شکری، رضا زارعی، نگین فتاحی، میثم محمدی (کارشناس حسابداری) (1393)
بررسی نقش کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی در کارایی سیستم کنترل داخلی نگین فتاحی، رضا زارعی، معصومه عبدالملکی، مهناز شکری (1393)
بررسی تحلیلی حسابداری محیط زیست: مفاهیم، کاربردها، هزینه یابی و گزارشگری رضا زارعی، نگین فتاحی، آزاده اسماعیلی، معصومه عبدالملکی (1393)
بررسی عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی از بعد سازمانی رضا زارعی، آزاده اسماعیلی، معصومه عبدالملکی، نگین فتاحی (1393)
بررسی تحلیلی حسابداری منابع انسانی: مفاهیم، کاربردها، روشهای اندازه گیری و افشا رضا زارعی، معصومه عبدالملکی، نگین فتاحی، مهسا گلسرخی (1393)
بررسی تحلیلی تاثیر فاکتورهای فرهنگ و سیاست بر حسابداری رضا زارعی، مهسا گلسرخی، معصومه عبدالملکی، آزاده اسماعیلی (1393)
بررسی و اولویت بندی مشکلات زنان در حرفه ای حسابرسی مستقل رضا زارعی، هادی ایرانی، فرشته زارعی، مهدی ایرانی (کارشناس حسابداری) (1393)
بررسی و اولویت بندی معیارهای موفقیت زنان در حرفه ی حسابرسی مستقل رضا زارعی، هادی ایرانی، فرشته زارعی، مهدی ایرانی (کارشناس حسابداری) (1393)
بررسی عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی از بعد فردی آزاده اسماعیلی، مهسا گلسرخی، رضا زارعی (1393)
حاکمیت شرکتی: بررسی اصول و مبانی و مفاهیم رضا زارعی، مهدی ایرانی (کارشناس حسابداری)، هادی ایرانی (1392)
سخنرانی
کتاب
حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی رضا زارعی، مهدی ایرانی (کارشناس حسابداری)، شلیر دیهیم (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
بررسی و اولویت بندی اهمیت معیارهای موفقیت و مشکلات زنان در حرفه حسابرسی مستقل رضا زارعی، شهره وکیلیان، هادی ایرانی، مهدی ایرانی (کارشناس حسابداری)، فرشته زارعی (1392)

علایق پژوهشی

  • حسابرسی
  • حسابداری مدیریت
بیشتر