1403/01/27
محمد حسین قلی زاده

محمد حسین قلی زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55939375700
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: کردستان،سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی ،گروه آب و هواشناسی
تلفن: 08733724093

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آب و هواشناسی (1378 - 1383)
    عنوان رساله: پیش بینی وپیش آگاهی خشکسالی درغرب کشور
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
ارزیابی همبستگی بین داده PM10 ایستگاه زمینی سنندج و داده AOD سنجنده مادیس محمد حسین قلی زاده، جمیل امان اللهی، فردین رحیمی (1401)
ارزیابی تغییرپذیری تداوم بارش دراستان کردستان محمد حسین قلی زاده، سمیرا حمیدی (1399)
ارزیابی و پهنه بندی ریسک وقوع بارش های حدی در غرب ایران عبدالله سلیمی مستعلی، یونس خوشخو، محمد حسین قلی زاده (1398)
SPATIAL DISTRIBUTION OF THERMAL STRESSES IN IRAN BASED ON PET AND UTCI INDICES Bakhtiyar Mohammadi, Mohammad hosayn Gholizadeh, Bohloul Alijani (2018)
بررسی ماهیت و ساختار وردش های جوی به هنگام بارش های بهاری فراگیر ایران اسماعیل حقیقی، محمد حسین قلی زاده، مهدی دوستکامیان، فاطمه قادری (1396)
تهیه نقشه زیست اقلیم ایران با استفاده از شاخص میانگین رای پیش بینی شده بختیار محمدی، پروین محمد خانی، محمد حسین قلی زاده (1396)
تحلیل میزان پرخاشگری بالقوه در نواحی اقلیمی استان کردستان بختیار محمدی، محمد حسین قلی زاده، شریفه زارعی (1396)
شناخت الگوهای همدید بارش های یک روزه در استان کردستان بختیار محمدی، محمد حسین قلی زاده، شریفه زارعی (1393)
پهنه بندی خطر زمین لرزه با روش تحلیل چند معیاره فضائی هیمن شهابی، محمد حسین قلی زاده، هادی نیری (1390)
تحلیل فضایی تصادفات جاده ای با رویکرد مخاطرات اقلیمی مطالعه موردی: محور کرج چالوس منوچهر فرج زاده، محمد حسین قلی زاده، عظیم ادبی فیروز جای (1389)
ارزیابی ارتباط بارش ایران با پدیده النینو محمد حسین قلی زاده، سعید خضری (1389)
ارتباط آلودگی هوا با مرگ و میر جمعیت شهر تهران محمد حسین قلی زاده، منوچهر فرج زاده، محمد دارند (1388)
Recognition of Tehran weather types Seied Abolfazl Masudian, Mohammad hosayn Gholizadeh, Mohammad Darand (2009)
Forecasting precipitation with Artificial Neural Networks (case study: Tehran) Mohammad hosayn Gholizadeh, Mohammad Darand (2009)
سرماهای وزشی ایران مطالعه موردی: سرمای وزشی بهمن1361 سنندج سید ابوالفضل مسعودیان، محمد حسین قلی زاده، بختیار محمدی (1387)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
بررسی کارایی مدل ریاضی توماس فرینگ درپیش بینی جریان حوضه قشلاق محمد حسین قلی زاده، فاطمه قادری، مطلب بایزیدی، مهری کاکی (1395)
تأثیر گرمایش جهانی بر منابع آب)مطالعه موردی: حوضه رودخانه سیروان( محمد حسین قلی زاده، فاطمه قادری، مطلب بایزیدی، مهری کاکی (1394)
پهنه بندی اقلیمی استان کردستان محمد حسین قلی زاده، شریفه زارعی (1393)
پهنه بندی مناطق مخاطره آمیز جهت توسعه فیزیکی شهری با استفاده از روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره،موردی شهر مشهد محمد حسین قلی زاده، عاطفه احمدی، سید دانا علی زاده، حوریه مرادی، مهدی برادران (1392)
نانو ذرات آلودگی هوای یزد محمد حسین قلی زاده (1389)
بررسی نقش انسوی سرد بر خشکسالی ایران محمد حسین قلی زاده، سعید خضری (1387)
بررسی نقش پدیده انسوی گرم بر بارش ایران محمد حسین قلی زاده، سعید خضری (1387)
اقلیم و آسایش در شهر سنندج محمد حسین قلی زاده، رحمت اله بهرامی (1385)
پیش بینی خشکسالی در غرب ایران محمد حسین قلی زاده (1385)
کتاب
Climate Change The Social and Scientific Construct Atefeh Ahmadi Dehrashid, Naser valizadeh, Mohammad hosayn Gholizadeh, Hosayn Ahmadi Dehrashid, Bahram Nasrolahizadeh (2022)
پایان نامه
واکاوی تغییرات دامنه شبانه‌روزی و فصلی دما در مناطق شهری و روستایی ایران اسراء محمودی، محمد حسین قلی زاده، مسعود مرادی (1401)
واکاوی تغییرات دمای خشک در سطح ایران زهرا مرادی، محمد حسین قلی زاده (1401)
برآورد زمانی-مکانی سرما زدگی درختان زردآلو در استان کردستان مریم قیسوندی، محمد حسین قلی زاده، مسعود مرادی (1400)
واکاوی تغییرات میانگین دمای حداکثر ماهانه در غرب ایران بهاره باتمانی، محمد حسین قلی زاده، مسعود مرادی (1400)
ارزیابی زیست اقلیمی گیاهان دارویی در استان کردستان علی مرادی، محمد حسین قلی زاده، حامد جنیدی جعفری (1400)
ارزیابی ارتباط تغییرات دمای خشک با دمای اعماق خاک در سطح ایران روناک محمدی بلبان آباد، محمد حسین قلی زاده (1400)
ارزیابی تطبیق بیوکلیمای درخت سیب بر کلیمای استان کردستان حیدر خیرآبادی، محمد حسین قلی زاده (1400)
ارزیابی تغییرات دمای اعماق خاک در سطح ایران میثم رحمانی، محمد حسین قلی زاده (1398)
واکاوی ارتباط بین تاوایی نسبی و دما بر روی ایران زمین زینب خلیلی، محمد حسین قلی زاده، محمد دارند (1398)
ارزیابی ریسک وقوع بارش های حدی در غرب ایران عبدالله سلیمی مستعلی، یونس خوشخو، محمد حسین قلی زاده (1397)
واکاوی ارتباط تاوایی نسبی و بارش بر روی ایران زمین نبی میرزایی، محمد دارند، محمد حسین قلی زاده (1396)
ارزیابی مدت، زمان و مقدار بارش در استان کردستان سمیرا حمیدی، محمد حسین قلی زاده، محمد دارند (1394)
بررسی مقدار، تداوم و زمان بارش درایستگاه ایلام‍‍ سعیده کرمی، محمد حسین قلی زاده، محمد دارند (1393)
تحلیل میزان پرخاشگری بالقوه در نواحی اقلیمی استان کردستان شریفه زارعی، بختیار محمدی، محمد حسین قلی زاده، ناصر یوسفی (1393)
تحلیل همدید پدیده گرد و غبار در استان کردستان طی دوره آماری 1389-1384 لیدا زندی، نادر پروین، محمد حسین قلی زاده (1393)
تحلیل یخبندان در شمال غرب ایران جمال اسدی، حسن ذوالفقاری، محمد حسین قلی زاده (1386)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
تحلیل و پیش بینی سینوپتیکی بارش های سیل آسا در استان کردستان محمد حسین قلی زاده، بختیار محمدی، سعید خضری (1389)
تحلیل آنومالی حرارتی سطح زمین و شناسایی منابع آب گرو استان کردستان سعید خضری، هادی امین رسولی، جعفر ملکی، محمد حسین قلی زاده (1389)
شناسایی و اکتشاف غار توژل با نگرش ژئومورفولوژی و ژئوتوریسم سعید خضری، هادی امین رسولی، محمد حسین قلی زاده، خضر کاک درویشی (1389)
تأثیر یخبندان در تولید گندم دراستان کردستان و برآورد وقوع آن محمد حسین قلی زاده، جمال اسدی، سعید خضری (1387)

علایق پژوهشی

  • تغییر اقلیم ،آب و هواشناسی کشاورزی،آب وهواشناسی شهری ،خشکسالی، هیدروکلیماتولوژی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه جغرافیای طبیعی به مدت دو سال از سال 1385تا 1387.مدیر گروه آب و هواشناسی به مدت پنج سال از سال 1389 تا سال 1394 (1389 - 1394)
بیشتر