25 تیر 1397

کمال خالق پناه

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی فرهنگی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی جامعه شناسی فرهنگ (1384 - 1389)
    عنوان رساله: تجربه مدرنیته در سینمای ایران
  • کارشناسی ارشد جامعه شناسی (1382 - 1384)
    عنوان پایان‌نامه: دگرگونی نسلی و هویت اجتماعی: مطالعه جوانان شهر سقز
  • کارشناسی جامعه شناسی (1378 - 1382)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • صورتبندیهای مدرنیته،جامعه شناسی فرهنگ، جامعه شناسی سینما و ادبیات،
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمد امجد زبردست، کلثوم کهریزی، کمال خالق پناه (1396) رابطه بین هویت سازمانی و انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 10; 139-160
2
جمال محمدی، کمال خالق پناه، الهه غلامی (1395) تجربۀ مصرف شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: شبکۀ اجتماعی بی تاک) تحقیقات فرهنگی ایران-پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: شماره 4; 59-88
3
هادی نیری، کمال خالق پناه، محمد رضا کرمی، خه بات احمدی (1395) پهنه بندی میزان آسیب پذیری شهر سنندج ناشی از زلزله با استفاده از دو مدل تحلیل سلسله مراتبی و مدل تاپسیس جغرافیا و برنامه ریزی: 57; 277-294
4
جمال محمدی، کمال خالق پناه، الهه غلامی (1395) منازعه معنا در میدان گردشگری(مطالعه موردی گردشگران شهر سنندج) برنامه ریزی و توسعه گردشگری – دانشگاه مازندران: 17; 8-28
5
کمال خالق پناه (1395) بیماری مزمن بهعنوان شیوهای از زندگی: مطالعهای در واقعیتهای زیسته بیماری ام.اس مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق) - دانشگاه تهران: 23; 65-89
6
7
امید قادرزاده، کمال خالق پناه، سارا خزایی (1393) تحلیل تجربه های زنانه از جراحی زیبایی(مطالعۀ کیفی دلایل و پیامدهای جراحی زیبایی) زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان): 1; 1-20
8
جمال محمدی، کمال خالق پناه، معصومه زارع (1392) شهری شدن روستاها و فضایی شدن مناقشات : مطالعه ای در تجربه مناقشه و حل مناقشه در فضای روستایی_شهری توسعه روستایی: 5 (2); 41-70
9
کمال خالق پناه (1391) تجربه تنهایی در سکوت های ام اس: مطالعه تجربه تنهایی بیماران مبتلا به ام اس در شهر سنندج مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق) - دانشگاه تهران: 2; 141-166
10
تقی آزاد ارمکی، کمال خالق پناه (1390) سینما درباره سینما: متاسینما در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی و مجادله بر سرخود سینما مطالعات فرهنگی و ارتباطات: 25; 97-71
11
جمال محمدی، کمال خالق پناه، فردین محمدی (1389) جدال سنت و مدرنیته در راستای ساختن و برساختن هویت جمعی جوانان در جوامع شبه مدرن (تبیین جامعه شناسی رابطه سرمایه فرهنگی و ابعاد هویت جمعی تحت تأثیر قومیت) مطالعات جامعه شناسی-دانشگاه آزاد واحد تبریز: سال دوم، شماره هشتم; 77-91
12
تقی آزاد ارمکی، کمال خالق پناه (1389) خوانش مضاعف: روش شناسی بنیامینی- دلوزی در تحلیل فیلم (همراه با تحلیل فیلم درباره الی) جامعه شناسی هنر و ادبیات: 2; 129-153
13
کمال خالق پناه (1387) نشانه شناسی و تحلیل فیلم: بررسی نشانه شناختی فیلم«لاک پشت ها هم پرواز می کنند» مطالعات فرهنگی و ارتباطات: 12; 182-163
مقاله ارائه‌شده
1
بختیار بهرامی، کمال خالق پناه، احسان اکبری (1392) ارتقای کیفیت فضای خیابان با تقویت پیادهروی و اجتماع پذیری کاربران؛ نمونه موردی: خیابان کاشیکاری و گاراژ در کرمانشاه اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری، ایران، سنندج
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
میترا خلقی، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1396) زنان و تجربه ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه دار شهر سنندج)
2
3
4
فاطمه بازگیر، جمال محمدی، کمال خالق پناه (1395) مطالعه کیفی طرد اجتماعی سالمندان (زنان شهر خرم آباد)
5
دلنیا داودی، جمال محمدی، کمال خالق پناه (1395) بازنمایی تحول ساختاری خانواده ایرانی در ملودرامهای اجتماعی
6
7
سحر شکیبا، جمال محمدی، کمال خالق پناه (1395) مدرنیته فرهنگی به روایت عکسهای تاریخی: سنندج 1320-1357
8
9
سعید محمدی، جمال محمدی، کمال خالق پناه (1394) تحلیل روایت های کاربران شبکه های اجتماعی از احساس تنهایی
10
11
12
13
14
مژگان امرایی نیا، نعمت اله عزیزی، کمال خالق پناه (1394) بررسی تجارب زیسته زنان زندانی شهر سنندج از آموزشهای فنی و حرفه ای در زندان
15
میدیا درویش منش، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1394) مطالعه کیفی تجربه­ی همراهان بیمار روانی
16
17
احسان اکبری، بختیار بهرامی، علیرضا فارسی محمدی پور، کمال خالق پناه (1393) طراحی مرکز خرید در کرمانشاه با هدف ارتقای اجتماع پذیری و پیاده روی کاربران
18
19
20
21
22
سید وحید میره بیگی، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1392) اسکناس نویسی :بازسازی معنایی تجربه کنشگران
23
شریفه مرادی، سید احمد پارسا، کمال خالق پناه (1392) تحلیل رمان سووشون براساس نظریه ی ساختگرایی تکوینی لوسین گلدمن
24
25
مرضیه رضایی، کمال خالق پناه، جمال محمدی (1391) بر ساخت زنانگی در سینما (مطالعه ی سینمای رخشان بنی اعتماد)
26
میثم ماهیدشتی، کمال خالق پناه، جمال محمدی (1391) تجربه طرد اجتماعی در شهر کرمانشاه (مطالعه موردی: تجربه لک ها)
27
کامیار پیری، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1391) مطالعه ی پدیدارشناختی خودکشی: مورد مطالعه خودکشی های ناموفق شهر آبدانان
28
که ژال مدرسی، جمال محمدی، کمال خالق پناه (1391) بررسی رابطه بین سبک زندگی و مدیریت بدن (مطالعه موردی زنان شهر سنندج)
29
فاضل الیاسی سرزلی، کمال خالق پناه، جمال محمدی، امید قادرزاده (1391) تحلیل معانی و دلالت های پوشش نزد زنان طبقه متوسط: مطالعه ی زنان 30-15 ساله شهر کرمانشاه
30
مریم رضایی، جمال محمدی، کمال خالق پناه (1391) پویایی اجتماعی به روایت سینمای ایران (با تاکید بر سبک زندگی)
31
امجد ایرانخواه، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1391) تحلیل گفتمان انتقادی آثار جلال آل احمد
32
سید فهیم ایران دوست، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1390) سنخ شناسی سبک های زندگی:مطالعه موردی جوانان شهر مهاباد
33
34
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!