1403/01/31
هادی نیری

هادی نیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32v1
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جغرافیای طبیعی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1382 - 1389)
  عنوان رساله: تحلیل دینامیک و شکل مجرا در حوضه آبریز رودخانه مهاباد
 • کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی ، تبریز ، ایران (1379 - 1382)
  عنوان رساله: پژوهشی در تکوین و مورفودینامیک کنونی دشت انباشتی میاندواب
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
پهنه بندی گذرگاه های بهمن خیزاستان کردستان هادی نیری، محمد رضا کرمی، بهرام چاره خواه (1395)
پهنه بندی خطر زمین لرزه با روش تحلیل چند معیاره فضائی هیمن شهابی، محمد حسین قلی زاده، هادی نیری (1390)
مقایسه روش های مختلف پیش بینی تابش دیفیوز برای اقلیم های ایران عبدالسلام ابراهیم پور، مهدی معرفت، هادی نیری (1388)
مقایسه دو روش مختلف برای تخمین ضریب صافی هوا برای شهرهای ایران عبدالسلام ابراهیم پور، مهدی معرفت، هادی نیری (1388)
ارائه یک رابطه جدید برای تخمین میزان تابش کل در اقلیم های مختلف ایران عبدالسلام ابراهیم پور، مهدی معرفت، هادی نیری (1388)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
پهنه بندی خطر گذرگاه های بهمن خیز استان کردستان هادی نیری، بهرام چاره خواه، محمد رضا کرمی (1394)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه
مطالعه کیفی تجربه افراد در مواجه با مخاطره زلزله در شهر سنندج جمشید چوتاشی، هادی نیری، کمال خالق پناه (1398)
تحلیل و پهنه بندی گذرگاه های بهمن خیز استان کردستان بهرام چاره خواه، هادی نیری، محمد رضا کرمی (1394)
هیدرودینامیک رودخانه قشلاق با هدف تعیین حریم توسعه کاربری ها در محدوده شهر سنندج خبات امانی، مجتبی یمانی، هادی نیری، مهران مقصودی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • پدافند غیر عامل
 • ئومورفولوژی رودخانه ای
بیشتر

دانشجویان

 • سحر خسروی
  نام: سحر خسروی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی
  پایان نامه: ارزیابی و پهنه بندی فعالیت های تکتونیکی استان کردستان با استفاده از شاخص های ژئومورفیک
 • پریسا عثمانی
  نام: پریسا عثمانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی
  پایان نامه: بررسی و تحلیل تعادل ژئومورفولوژیکی رودخانه ی تَروال در استان کردستان
 • بهرام چاره خواه
  نام: بهرام چاره خواه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی
  پایان نامه: تحلیل و پهنه بندی گذرگاه های بهمن خیز استان کردستان
 • خه بات احمدی
  نام: خه بات احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی
  پایان نامه: پهنه بندی مخاطره ژئومورفیک زلزله شهر سنندج و تحلیل تأثیر بخش خصوصی در بروز آسیب پذیری بناهای شهری
 • سحر زندی
  نام: سحر زندی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی
  پایان نامه: تأثیر ویژگی های ژئومورفولوژیکی بستر رود بر روی کیفیت آب مطالعه ی موردی: حوضه ی رودخانه ی تروال در استان کردستان
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه ژئومورفولوژی (1395 - ادامه دارد)
بیشتر