1403/01/31

محمد زرین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 14421916000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Influence of the number of Sylow subgroups on solvability of finite groups Chimere Stanley Anabanti, Alexander Moreto, Mohammad Zarrin (2020)
ON THE NUMBER OF ISOMORPHISM CLASSES OF DERIVED SUBGROUPS Leyli Jafari Taghvasani, Soran Marzang, Mohammad Zarrin (2019)
On the set of same-size conjugate classes Nasimeh Ahmadkhah, Mohammad Zarrin (2019)
Generalizing Baer’s norm Mark Lewis, Mohammad Zarrin (2019)
Criteria for nilpotency of groups via partitions Leyli Jafari Taghvasani, Mohammad Zarrin (2018)
A Generalization of Neumann’s Question Nasimeh Ahmadkhah, Soran Marzang, Mohammad Zarrin (2018)
A characterization of A5 by its Same-order type Leyli Jafari Taghvasani, Mohammad Zarrin (2017)
A commutativity condition on subsets of rings Howard E. Bell, Mohammad Zarrin (2017)
SHEN'S CONJECTURE ON GROUPS WITH GIVEN SAME ORDER TYPE Leyli Jafari Taghvasani, Mohammad Zarrin (2017)
A commutativity property for rings Howard E. Bell, Mohammad Zarrin (2015)
GROUPS WITH FEW SOLVABLE SUBGROUPS Mohammad Zarrin (2013)
Non-subnormal subgroups of groups Mohammad Zarrin (2013)
Ensuring a Group is Weakly Nilpotent Mohammad Zarrin (2012)
Non-Nilpotent Graph of a Group Alireza Abdollahi, Mohammad Zarrin (2010)
On the Clique Numbers of Non-commuting Graphs of Certain Groups Alireza Abdollahi, Azizollah Azad, Aliakbar Mohammadi Hassanabadi, Mohammad Zarrin (2010)
B.H. NEUMANN'S QUESTION ON ENSURING COMMUTATIVITY OF FINITE GROUPS Alireza Abdollahi, Azizollah Azad, Aliakbar Mohammadi Hassanabadi, Mohammad Zarrin (2006)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
پایان نامه
دو محک جدید برای حلپذیری گروههای متناهی موسی فتاحی زاده، محمد زرین (1398)
مشخصه سازی A_5از با نوع مرتبه یکسان ریزان حبیبی، محمد زرین (1398)
گراف مقسوم علیه صفر یک مجموعه جزئا مرتب نسبت به یک ایده آل. کیوان نسلی، علی سلیمان جهان، محمد زرین (1395)
گروه های متناهی با تعدادی کم از TI-زیر گروه ها فرانک کریمی، محمد زرین، محمد نادر قصیری (1395)
محدودیتی بر مرکزسازها در گروه های متناهی روناک حمیدی، محمد زرین، محمد نادر قصیری (1394)
گراف کلی حلقه تعویض پذیر آراسته مولودی، امیر مافی، محمد زرین (1394)
چگونگی محاسبه ی عمق استانلی ایده آل های تک جمله ای مهدی نیازی، علی سلیمان جهان، محمد زرین (1392)
گروه هایی با تعداد متناهی از زیرگروههای نرمال ساز پروین عربی، علی سلیمان جهان، محمد زرین (1391)
گروه های متناهی با تعداد کمی زیرگروه غیر دوری الهام پاکزاد، محمد زرین، محمد نادر قصیری (1391)
تضمینی برای پوچتوانی ضعیف یک گروه مریم خانی، محمد زرین، منصور دانا (1391)
نقاط کاملـاً مشتق پذیر جردن روی (B(H برزو رستمی، هوگر قهرمانی، محمد زرین (1389)

علایق پژوهشی

 • محک پوچتوانی و حلپذیری گروها
 • شرایط ترکیبیاتی بر روی گروهاا و حلقه ها
بیشتر

دانشجویان

 • نسیمه احمدخواه
  نام: نسیمه احمدخواه
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: نظریه گروها
  رساله:
 • خداد خرمشاهی
  نام: خداد خرمشاهی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: نظریه گروها
  رساله:
 • لیلی جعفری
  نام: لیلی جعفری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: نظریه گروها
  رساله: مشخصه سازی گروهای پوچتوان و ساده
بیشتر

گالری تصاویر

عکس