1403/01/31
جلال خدائی

جلال خدائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55336861900
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی بیوسیستم
تلفن: 08733620552

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی (1380 - 1385)
  عنوان رساله: بهبود نرم شدن خاک توسط چنگه های دندانه میخی به روش ایجاد نوسانات عرضی در دندانه ها
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی (1371 - 1374)
  عنوان رساله: طراحی سمپاش الکتروستاتیکی
 • کارشناسی مهندسی کشاورزی- ماشین های کشاورزی ، دانشگاه تهران ، ایران (1365 - 1370)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Process parameters of microwave heating-assisted vacuum evaporation of tomato juice: quality, energy consumption, exergy performance, and kinetic processing Taher Sofizadeh, Jalal Khodaei, Hosain Darvishi, Nasser Behroozi-Khazaei, Mahmoud Koushesh Saba (2023)
Greenhouse gas emission reduction potential, energy and exergy analysis of combined microwave-convective dryer Hosain Darvishi, Jalal Khodaei, Nasser Behroozi-Khazaei, Payman Salami, Hadi Samimi Akhijahani (2023)
پایش بلادرنگ نرخ جریان جرمی مواد دانهای در لوله سقوط خطیکارها با استفاده از روش مبتنی بر ضربه سلمان رنجبری، محمد رضا ملکی، فرزاد محمدی، جلال خدائی، کاوه ملازاده (1402)
اثر سرعت پیشروی و موقعیت حفاظ خاک روتیواتور روی زبری سطح خاک فرزاد محمدی، محمد رضا ملکی، جلال خدائی (1400)
اندازه گیری برخط سطح بذر و کود مخزن خطی کارها با استفاده از روش مادون قرمز فرزاد محمدی، محمد رضا ملکی، سلمان رنجبری، جلال خدائی (1399)
طبقه بندی توت فرنگی بر اساس میزان رسیدگی و اندازه به کمک ماشین بینایی امین حسین زاده رندی، جلال خدائی، ناصر بهروزی خزاعی (1398)
مدلسازی زمانی و تحلیل روند تولید بیوگاز با استفاده از زمین آمار سمیرا زارعی، جلال خدائی، فرزاد الماسی، راشد محمدرضائی (1396)
COMBINED APPLICATION OF DECISION TREE AND FUZZY LOGIC TECHNIQUES FOR INTELLIGENT GRADING OF DRIED FIGS Ahmad Banakar, HEMAD ZAREIFOROUSH, mehrdad baigvand, MEHDI MONTAZERI, Jalal Khodaei, Nasser Behroozi-Khazaei (2017)
Machine vision system for grading of dried figs mehrdad baigvand, Ahmad Banakar, Saeid Minaei, Jalal Khodaei, Nasser Behroozi-Khazaei (2015)
The Parameters of Mass Transfer of Convective Drying in Sliced Melon Hosain Darvishi, Jalal Khodaei, Mohsen Azadbakht (2015)
Study of the drying kinetics of pepper Hosain Darvishi, Abbas Rezaie Asl, Ali Asghari, Mohsen Azadbakht, Gholamhassan Najafi, Jalal Khodaei (2014)
Far-Infrared Drying Characteristics of Mushroom Slices Hosain Darvishi, Gholamhassan Najafi, Adel Hosainpour, Jalal Khodaei, Mohsen Azadbakht (2013)
Some Physical Properties of Rasa Grape (Vitis vinifera L.) Jalal Khodaei, Hadi Samimi Akhijahani (2012)
Moisture-Dependent Physical Properties of Asparagus (Asparagus officinalis L.) Seed Behrooz Sarabi, Jalal Khodaei, Hadi Samimi Akhijahani (2011)
Some Physical Properties of Straeberry (Kurdistan Variety) Hadi Samimi Akhijahani, Jalal Khodaei (2011)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
اندازه گیری برخط سطح بذر و کود مخزن خطی کارها با استفاده از روش مادون قرمز فرزاد محمدی، محمد رضا ملکی، سلمان رنجبری، جلال خدائی (1398)
بررسی عملکرد انواع مکانیزم های استخراج بذر در محصولات جالیزی طاهر حاجی زاده، سمیرا زارعی، جلال خدائی (1396)
بهینه سازی کار کولتیواتور های مزرعه با استفاده از روش سطح پاسخ سجاد میرزایی، جلال خدائی، سمیرا زارعی (1395)
استفاده از سامانه بینایی ماشین برای درجه بندی بلادرنگ انجیر خشک بر اساس رنگ، اندازه و دهانه احمد بناکار، مهرداد بیگوند، سعید مینایی، جلال خدائی، ناصر بهروزی خزاعی (1394)
کالیبره کردن دوربین تصویر برداری جهت استفاده در بینایی ماشین امین حسین زاده، جلال خدائی، ناصر بهروزی خزاعی (1393)
انتخاب منبع نور مناسب برای استفاده در بینایی ماشین امین حسین زاده، جلال خدائی، ناصر بهروزی خزاعی (1393)
Sorting Figs Based On Morphological Properties And Neural Network Ahmad Banakar, Nasser Behroozi-Khazaei, Jalal Khodaei (2012)
ارائه طرح و روش ساخت نشاءکار توت فرنگی جلال خدائی، احسان باغبانی (1391)
بررسی برخی ویژگی های مکانیکی ارقام متداول برنج با استفاده از آزمون خمش سه نقطه ای وحید کهریزی، عزت اله عسکری اصلی ارده، جلال خدائی (1390)
تعیین برخی خواص مکانیکی دانهء برنج و بررسی اثر سرعت بارگذاری فشاری وحید کهریزی، عزت اله عسکری اصلی ارده، جلال خدائی (1390)
تعیین برخی از خواص فیزیکی انگور رشه رقم کردستان جلال خدائی، هادی صمیمی اخیجهانی (1390)
معرفی برخی از خواص فیزیکی توت فرنگی رقم کردستان هادی صمیمی اخیجهانی، جلال خدائی (1390)
کتاب
نوآوری
سامانه شخم نرخ متغیر تیلر مبنی بر اندازه گیری بلادرنگ زبری سطح خاک فرزاد محمدی، محمد رضا ملکی، جلال خدائی (1401)
БОРОНА Valentin Mikhailovich Khalansky, Igor Inokentievich Kasigin, Jalal Khodaei (2004)
پایان نامه
بهینه‌سازی سامانه گرمایشی اهمی تحت خلاء برای تغلیظ آب انگور نازیلا زندی، جلال خدائی، ناصر بهروزی خزاعی، حسین درویشی (1401)
طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل خودکار عمق خاک ورز آرام امینی، حسین درویشی، جلال خدائی (1397)
طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمایش کنترل کشش تراکتور شورش خاطری، محمد رضا ملکی، جلال خدائی (1396)
بهینه سازی کار کولتیواتورهای مزرعه با استفاده از روش سطح پاسخ سجاد میرزایی، جلال خدائی، سمیرا زارعی (1395)
طراحی، ساخت و ارزیابی غلطک دندانه میخی توام با خاک همزن خالد پوررسولی، جلال خدائی، محمد رضا ملکی (1395)
طراحی، ساخت و ارزیابی سم پاش الکترودینامیکی مریم رضایی، بندر آستین چپ، جلال خدائی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • طراحی ، ساخت و ارزیابی ماشینهای کشاورزی، سیستمهای مختلف خاک ورزی و کاشت، ماشین های خاک ورزی و کاشت ، رابطه ماشین و خاک، اتوماسیون در کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی، دینامیک خاک ورزی
بیشتر

دانشجویان

 • سجاد میرزایی
  نام: سجاد میرزایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم - گرایش طراحی و ساخت
  پایان نامه:
 • آرام امینی
  نام: آرام امینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم - گرایش طراحی و ساخت
  پایان نامه:
 • سیف الله مرادی
  نام: سیف الله مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم - گرایش طراحی و ساخت
  پایان نامه:
 • زانیار زیباهوش
  نام: زانیار زیباهوش
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم- گرایش طراحی و ساخت
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو سومین دوره هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان کردستان (1393 - 1395)
 • عضو کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور در هیئت نظارت و ارزیابی استان کردستان (1388 - 1393)
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان (1390 - 1392)
 • نماینده دانشکده کشاورزی در شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه کردستان (1378 - 1380)
 • عضو کمیته تخصصی نظارت بر موسسات آموزشی غیردولتی-غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان (1387 - 1386)
 • کارشناسی فنی و آموزش ماشین های کشاورزی استان کردستان(بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی وابسته به وزارت کشاورزی) (1370 - 1374)
 • مدیر کارگاه های فنی دانشگاه کردستان (1379 - 1380)
 • عضو شورای مرکز رشد دانشگاه کردستان (1393 - 1395)
 • مدیر گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان (1387 - 1390)
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان (1393 - 1395)
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویان مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان (1386 - 1391)
 • مدیر گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان (1390 - 1393)
 • مدیر گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان (1385 - 1386)
بیشتر