1403/01/31
هیمن محمدی

هیمن محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 456321
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه کردستان،
تلفن: 08733662288

تحصیلات

 • دکترای تخصصی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1390 - 1394)
  عنوان رساله: تاثیر یک دوره تمرینات منتخب اصلاحی بر شاخص های کینماتیکی و عملکردی بسکتبالیستهای دارای نقص دینامیکی والگوس زانو
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
CYP1A2 Genotype Polymorphism Influences the Effect of Caffeine on Anaerobic Performance in Trained Males Shahin Minaie, Mohammad Rahman Rahimi, Hemn Mohammadi, Morteza Jourkesh, Richard Kreider, Douglas Kalman, Steven R. Mcanulty, Tacito P. Souza-Junior, Scott C. Forbes (2023)
تأثیر تمرینات اسپرتمتریک فوتبال بر عملکرد فوتبالیستهای جوان فرزانه ساکی، هیمن محمدی، عرفان شکیبا (1399)
بررسی تأثیر تمرینات مداخله ای لیگامان صلیبی قدامی بر بهبود نقص های عصبی عضلانی و کاهش آسیب هیمن محمدی، حسن دانشمندی، محمدحسن علیزاده، علی شمسی ماجلان (1394)
بررسی آزمون های غربالگری نقص های عصبی عضلانی موثر در آسیب غیربرخوردی لیگامان صلیبی قدامی هیمن محمدی، حسن دانشمندی، محمدحسن علیزاده، علی شمسی ماجلان (1394)
تأثیر خستگی عملکردی بر روی شاخص های تعادلی ایستا و پویای ورزشکاران دارای مچ پای ناپایدار هیمن محمدی، منصور صاحب الزمانی، محمد رضا امیر سیف الدینی (1394)
مروری بر همه گیر شناسی آسیب های ستون فقرات در بازیکنان گلف هیمن محمدی، محمدحسن علیزاده، الهام شیرزاد (1392)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
The effects of specific Sportsmetrics training program on functional performance in young soccer players عرفان شکیبا، فرزانه ساکی، هیمن محمدی (1399)
مروری بر تمرینات پیشگیری از آسیب لیگامان صلیبی قدامی زانو در فوتبال ابراهیم محمدعلی نسب فیروز جاه، هیمن محمدی (1397)
آسیب های ستون فقرات در ورزشکاران رشته های پرتابی و دست بالای سر هیمن محمدی، غزال محمدی، شهره شیخ عطاری (1397)
ناتوانی، فعالیت بدنی و تعادل در سالمندان هیمن محمدی، غزال محمدی، سیران محمدی (1397)
شایع ترین مدل های پیشگیری از آسیب ورزشی : (مقاله مروری) هیمن محمدی، حامد محمودی، بهنام ابراهیمی (1393)
تأثیر خستگی عملکردی بر روی شاخص های تعادلی ایستا و پویای ورزشکاران دارای مچ پای ناپایدار منصور صاحب الزمانی، هیمن محمدی، محمد رضا امیر سیف الدینی (1391)
کتاب
راهنمای تعادل در ورزشکاران حسین علیزاده، منصور صاحب الزمانی، هیمن محمدی، کامران جوهری (1401)
معاینات بدنی ستون فقرات هیمن محمدی، سحر مدرس گرجی، عرفان شکیبا (1400)
تکنیک های توانبخشی جلد دوم (آسیب نواحی مختلف بدن) حسن دانشمندی، هیمن محمدی، حامد محمودی، الهام حاجی حسینی (1400)
دایره المعارف تمرین درمانی در ضایعات مغزی و طناب نخاعی هیمن محمدی، هیمن ابراهیمی، مهدی شاهرخی (1399)
تکنیک های توانبخشی جلد اول حسن دانشمندی، هیمن محمدی (1399)
راهنمای پیشگیری از آسیب های ورزشی منصور صاحب الزمانی، هیمن محمدی (1399)
تکنیک های توانبخشی در طب ورزشی و امدادگری ورزشی حسن دانشمندی، هیمن محمدی، حامد محمودی، بهنام ابراهیمی، فریبا احمد علی دخت (1397)
تمرینات آبی در ارتوپدی و بازتوانی طب ورزشی محمدحسین رضوانی، هیمن محمدی، عین اله نادری (1397)
آشنایی با دستگاه تعادلی بایودکس منصور صاحب الزمانی، هیمن محمدی (1397)
آناتومی بسکتبال هیمن محمدی، معین ساغری، سجاد دائمی مقدرم (1396)
اصلاح پاسچر هیمن محمدی، محمد فلاح محمدی، ابراهیم محمدعلی نسب فیروز جاه (1395)
آناتومی بدنسازی هیمن محمدی، هیمن ابراهیمی، مهدی شاهرخی (1394)
کشش درمانی منصور صاحب الزمانی، هیمن محمدی، ابراهیم محمدعلی نسب فیروز جاه (1392)
راهنمای پیشگیری از آسیب های ورزشی منصور صاحب الزمانی، نادر رهمنا، هیمن محمدی (1391)
نوآوری
پایان نامه
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • آب درمانی آسیب های ورزشی و دردهای مزمن
 • توانبخشی آسیب های ورزشی
 • اصلاح پاسچر
 • پیشگیری از آسیب های ورزشی
بیشتر

دانشجویان

 • نیلوفر فخرایی راد
  نام: نیلوفر فخرایی راد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حرکات اصلاحی
  پایان نامه:
 • نیلوفر ادیب حسامی
  نام: نیلوفر ادیب حسامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حرکات اصلاحی
  پایان نامه:
 • معصومه خسروانی
  نام: معصومه خسروانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حرکات اصلاحی
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر اجرایی آزمون عملی ورودی رشته تربیت بدنی دانشگاه کردستان در سال 1399 (1399 - 1399)
 • عضو کمیته ایمنی و بهداشت دانشکده علوم انسانی (1397 - 1399)
 • دبیر اجرایی اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار (1398 - 1398)
بیشتر