1403/01/27

هادی امین رسولی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22133421700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Geochemistry and 14C dating of guano deposits in the Karaftu Cave, Kurdistan, Iran: Implication for palaeoenvironment Hadi Amin-Rasouli, Masayo Minami, John Armstrong-Altrin, Nasim Haghighat IOU, Mehdi Moradi (2023)
ژئوشیمی و ژئودینامیک شیل های کرتاسه بالایی، شمال زون سنندج-سیرجان، باختر ایران هادی امین رسولی، حاجی حسین عزیزی، شهلا محمودیان (1400)
بررسی سنگ شناختی و ژئوشیمیایی دلومیت های کرتاسه زیرین در جنوب، غرب و شمال اصفهان، ایران مرکزی اسماعیل مرادیان تشنیزی، مصطفی قماشی، علی احمدی، هادی امین رسولی (1392)
تحلیل رخساره ای و تفسیر اثر فسیل های پلانولیتس و پائوفیکوس در رسوبات پالئوزوییک ایران میانی ئارام بایت گل، نصرالله عباسی، هادی امین رسولی، رضا موسوی حرمی، اسدالله محبوبی (1389)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
اثرات زیست محیطی نهشته های گوانو هادی امین رسولی، نسیم حقیقت جو، شرمین ظاهری (1400)
Paleoenvironmental reconstruction of northwest Iran based on 14C age and chemical compositions of travertines Yubo Zhang, YoshiHero Asaha, Masayo Minami, Masaki Kaneko, Hadi Amin-Rasouli, Hossein Azizi (2020)
14C ages and chemical compositions of travertines in northwest Iran: An attempt on paleoenvironmental reconstruction in west Asia Yubo Zhang, YoshiHero Asaha, Masayo Minami, Hadi Amin-Rasouli, Hossein Azizi (2020)
ژئوشیمی و برخاستگاه نهشته های گوانوی غار کرفتو، دیواندره، کردستان هادی امین رسولی، نسیم حقیقت جو، مهدی مرادی (1396)
مطالعه نهشته های گوانوی غار کرفتو و بررسی ارزش اقتصادی آن ها نسیم حقیقت جو، هادی امین رسولی، مهدی مرادی (1395)
چینه نگاری سکانسی واحد های شیلی و کوارتزیتی سازند لالون در البرز هادی امین رسولی، یعقوب لاسمی، شرمین ظاهری (1395)
بررسی نهشته های گوانوی غار کرفتو و اثرات زیست محیطی آن ها هادی امین رسولی، مهدی مرادی، نسیم حقیقت جو (1395)
طبقه بندی اصلاح شده فولک هادی امین رسولی (1394)
Modified Folk Sandstones Classification Hadi Amin-Rasouli (2015)
Distribution of Secondary Minerals and Trace Elements in Guano Deposits of Karaftu Cave, Kurdistan, Iran Hadi Amin-Rasouli, Nasim Haghighat IOU, Mehdi Moradi, Sharmin zaheri (2015)
چینه نگاری سکانسی بخش های 1 تا 3 سازند میلا در خاور البرز مرکزی هادی امین رسولی، یعقوب لاسمی، شرمین ظاهری (1390)
ایکنوسنوس های نهشته های دریای ژرف کرتاسه-پالئوسن ناحیه سنندج، غرب ایران هادی امین رسولی، شرمین ظاهری، ئارام بایت گل (1390)
چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در چاه 61 میدان آغاجاری هادی امین رسولی، یعقوب لاسمی، مصطفی قماشی، شرمین ظاهری (1389)
رخساره ها و محیط های رسوبی نهشته های سازند آسماری در زون ایذه. هادی امین رسولی، یعقوب لاسمی، مصطفی قماشی، شرمین ظاهری (1389)
چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در زاگرس چین خورده هادی امین رسولی، یعقوب لاسمی، مصطفی قماشی، شرمین ظاهری (1388)
رخدادهای تکتونیکی الیگو- میوسن در زاگرس چین خورده هادی امین رسولی، یعقوب لاسمی (1387)
Lower- Middle Cambrian Boundary in Iran یعقوب لاسمی، هادی امین رسولی (1385)
Upper Cretaceous Belle Fourche Sandstone, Southeastern Alberta Yang Tai, Andrew D Mail, Hadi Amin-Rasouli (2006)
رخساره ها و محیط های رسوبی سنگ های کربناته سازند قم در ناحیه جزن یعقوب لاسمی، معصومه محبوبی، هادی امین رسولی (1383)
سخنرانی
کتاب
Ancient Carbonate Tidalites Yaghob Lasemi, Davod Jahani, Hadi Amin-Rasouli, Zakarya Lasemi (2012)
پایان نامه
بررسی ژئوشیمیایی آب و نهشته های زندان سلیمان، تکاب، ایران سونیا غلامی، مهدی کرد، هادی امین رسولی (1397)
بررسی ژئوشیمی غار کارستی قوری قلعه روانسر، کرمانشاه شرمین سعیدی، هادی امین رسولی، مهدی کرد (1397)
ژئوشیمی و ژئودینامیک شیل های سنندج شهلا محمودیان، هادی امین رسولی، حاجی حسین عزیزی (1396)
ژئوشیمی و منشاء باریت های شاه نشین مریوان زهرا سادات بالش آبادی، هادی امین رسولی، مهدی مرادی (1395)
ژئوشیمی نهشته های گوانوی غار کرفتو، دیواندره-ایران نسیم حقیقت جو، هادی امین رسولی، مهدی مرادی، حاجی حسین عزیزی (1395)
مطالعات ژئوشیمیایی سنگ آهک های رس دار زاغه دیواندره، استان کردستان سرگل رحیمی، علی اصغر کلاگری، هادی امین رسولی، علی عابدینی (1391)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
تحلیل آنومالی حرارتی سطح زمین و شناسایی منابع آب گرو استان کردستان سعید خضری، هادی امین رسولی، جعفر ملکی، محمد حسین قلی زاده (1389)
شناسایی و اکتشاف غار توژل با نگرش ژئومورفولوژی و ژئوتوریسم سعید خضری، هادی امین رسولی، محمد حسین قلی زاده، خضر کاک درویشی (1389)