1403/01/31
بختیار کریمی

بختیار کریمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 994
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج-دانشگاه کردستان- گروه علوم و مهندسی آب
تلفن: 087-33627721 (3212)

معرفی

گروه علوم و مهندسی آب

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی آب- گرایش آبیاری و زهکشی (1387 - 1392)
  عنوان رساله: بهینه سازی و مدیریت توزیع رطوبت و نیترات در سامانه های آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی به روش آنالیز ابعادی
 • کارشناسی ارشد مهندسی آب - گرایش آبیاری و زهکشی (1385 - 1387)
  عنوان رساله: ارزیابی عملکرد سه نوع پوشش مصنوعی زهکشی در مقایسه با پوشش رایج معدنی در شرایط آزمایشگاهی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Monthly sodium adsorption ratio forecasting in rivers using a dual interpretable glass-box complementary intelligent system: Hybridization of ensemble TVF-EMD-VMD, Boruta-SHAP, and eXplainable GPR Mehdi Jamei, Mumtaz Ali, Masoud Karbasi, Bakhtiar Karimi, neshat jahan namaii, Zaher Mundher Yaseen, Aitataz Ahsan Farooque (2024)
Surface water electrical conductivity and bicarbonate ion determination using a smart hybridization of optimal Boruta package with Elman recurrent neural network Mehdi Jamei, Mumtaz Ali, Bakhtiar Karimi, Masoud Karbasi, Aitataz Ahsan Farooque, Zaher Mundher Yaseen (2023)
Developing hybrid data-intelligent method using Boruta-random forest optimizer for simulation of nitrate distribution pattern Mehdi Jamei, Saman Marouf pour, Younes Aminpour, Masoud Karbasi, Anurag Malik, Bakhtiar Karimi (2022)
Modeling moisture bulb distribution on sloping lands: Numerical and regression-based approaches Shelir Solat, Fariba Alinazari, Eisa Maroufpoor, Jalal Shiri, Bakhtiar Karimi (2021)
Prediction of hydraulics performance in drain envelopes using Kmeans based multivariate adaptive regression spline Rana Muhammad Adnan, Payam Khosravinia, Bakhtiar Karimi, Ozgur Kisi (2021)
Modeling wetted areas of moisture bulb for drip irrigation systems: An enhanced empirical model and artificial neural network Bakhtiar Karimi, parva mohammadi, Hadi Sanikhani, Sinan Q. Salih, Zaher Mundher Yaseen (2020)
Simulating wetting front dimensions of drip irrigation systems: Multi criteria assessment of soft computing models Jalal Shiri, Bakhtiar Karimi, Nazir Karimi, Mohammad Hossein Kazemi, Sepideh Karimi (2020)
ارزیابی تلفات تبخیر و بادبردگی در سیستم آبیاری بارانی شبانه و روزانه بختیار کریمی، آمانج محمدی نسب، چنور عبدی (1395)
بررسی توزیع رطوبت-نیترات و عمق نصب لاترالها در آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی بختیار کریمی، تیمور سهرابی، فرهاد میرزایی، بهنام آبابایی (1394)
Spatial estimation of SAR and CL in ground water using cokriging and krigingmethods Ghobad rostami zad, Bakhtiar Karimi, Mohamad javad nahvi nia (2011)
اثر تغییر اقلیم بر عملکرد گندم و تحلیل ریسک ناشی از آن (مطالعه موردی: منطقه روددشت اصفهان) بهنام آبابایی، تیمور سهرابی، فرهاد میرزایی، وحید وردی نژاد، بختیار کریمی (1389)
Evaluation of a Stochastic Weather Generator in Different Climates Behnam Ababei, Teymour Sohrabi, Farhad Mirzaei, Bakhtiar Karimi (2010)
Comparison of Fuzzy Inference System and Multiple Regression to Predict Synthetic Envelopes Clogging Bakhtiar Karimi, Farhad Mirzaei, Mohamad javad nahvi nia, Behnam Ababei (2010)
ارزیابی مدل SWAP در تخمین محصول گندم در شرایط کم آبیاری و شوری در منطقه بیرجند محمد جواد نحوی نیا، علی شهیدی، مسعود پارسی نژاد، بختیار کریمی (1389)
Determining Suitable Probability Distribution Models for Annual Precipitation Data (A Case Study of Mazandaran and Golestan Provinces) Mohammad Mahdavi, Khaled Osati, Sayed Ali Naghi Sadeghi, Bakhtiar Karimi, Jalil Mobaraki (2010)
ارزیابی عملکرد سه نوع پوشش مصنوعی زهکشی در مقایسه با پوشش رایج معدنی در شرایط آزمایشگاهی بختیار کریمی، مسعود پارسی نژاد، علیرضا حسن اقلی، عبدالمجید لیاقت (1387)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
ارزیابی پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای سطحی برای خاک های دو لایه ایرج سهرابی، عیسی معروف پور، بختیار کریمی، پیمان طهماسبی (1401)
مدلسازی پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای برای خاک های دو لایه با استفاده از رگرسیون غیرخطی ایرج سهرابی، بختیار کریمی، عیسی معروف پور، آرمان مقدم نیا (1401)
ارزیابی الگوی جبهه پیشروی رطوبت در سامانه آبیاری قطره ای سطحی با جریان پالسی نظیر کریمی، بختیار کریمی، محمد قاسمی (گروه مهندسی آب) (1398)
اثر فاضلاب تصفیه شده بر صفات کیفی گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای بختیار کریمی، چنور عبدی، زینب فتحی، هوشیار گویلیان (1395)
ارزیابی تلفات تبخیر و بادبردگی در سیستم آبیاری بارانی شبانه و روزانه آمانج محمدی نسب، بختیار کریمی، چنور عبدی (1394)
کاربرد آب مغناطیسی در آبیاری چنور عبدی، بختیار کریمی (1393)
Evaluation of wetting area and water distribution on different soils in subsurface drip irrigation emitters Bakhtiar Karimi, Teymour Sohrabi, Farhad Mirzaei, Leonor Rodriquez Sinobas (2012)
ارزیابی فنی و زیست محیطی اثرات تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی سیوجان محمد جواد نحوی نیا، بختیار کریمی، علی شهیدی، حمید کاردان مقدم، محمد خسروی (1387)
بررسی و تحلیل خشکسالی و ترسالی در ایستگاههای استان های مازندران و گلستان شهرام خلیقی سیگارودی، خالد اوسطی، بختیار کریمی، موسی کرمی (1386)
سخنرانی
پایان نامه
تحلیل استراتژی‌های مدیریتی سامانه آبیاری نواری با استفاده از نرم‌افزار WinSRFR سید فربد توانایی، عیسی معروف پور، بختیار کریمی (1402)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • مدیریت آب های نامتعارف
 • سیستم های زهکشی و پوشش های مصنوعی
 • مدل های شبیه سازی و بهینه سازی
 • سیستم های آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیریت گروه علوم و مهندسی آب (1402 - 1404)
بیشتر