1402/12/15
احمد فلاحی

احمد فلاحی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4567862
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1385 - 1391)
  عنوان رساله: اصل ضرورت در جرم انگاری؛ مفهوم، مبانی و بازتاب ها
 • کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1382 - 1385)
  عنوان رساله: عوامل مؤثر بر مسؤولیت کیفری در اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی و حقوق کیفری ایران
 • کارشناسی حقوق ، دانشگاه تبریز ، ایران (1377 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
تأمل فلسفی آلبر کامو در ردّ کیفر مرگ احمد فلاحی، طاهر توحیدی، شایان اکبری (1401)
نگاهی به ابعاد اجتماعی و ناهنجاری های ناشی از فحشا در نظام کیفری ایران حسین قنبری، احمد رمضانی، احمد فلاحی، ابوالفضل احمدزاده (1401)
رویکرد اجتماعی مقابله با جرم در نظام حقوقی و قضایی ایران کیومرث منجزی، شهرام محمدی، طیبه بیژنی میرزا، احمد فلاحی (1400)
کاربرد نظریه اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی کیومرث منجزی، شهرام محمدی، طیبه بیژنی میرزا، احمد فلاحی (1400)
سخنرانی
کتاب
پایان نامه
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • فلسفه ی قانون جنایی
 • فلسفه ی قانون
 • جامعه شناسی قانون
 • مبانی مسؤولیت جنایی
بیشتر