31 خرداد 1397
زكريا بزدوده

زکریا بزدوده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: داخلی 2475
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی (1386 - 1391)
  عنوان رساله: A Cultural Analysis of Identity in Andre Brink's Post-Apartheid Novels
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی (1382 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: A Study of Narrative Technics in Henry James' The Turn of the Screw and William Faulkner's As I Lay Dying
بیشتر

علایق پژوهشی

 • ادبیات و مطالعات فرهنگی
 • روایت شناسی و تاریخ در ادبیات داستانی
 • ادبیات داستانی معاصر انگلیسی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
نگار منفرد سعید، زکریا بزدوده (1396) دنیای پیش و پساآخرالزمانی مارگارت اتوود: تجلی سوژه لویناسی در ساحت "دیگری" نقد زبان و ادبیات خارجی (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق): 18; 25
2
سیروس امیری، زکریا بزدوده (1395) مصادیق خودشرق شناسی در ادبیّات تطبیقی ایران نامه فرهنگستان: 14; 40-65
3
Golchin Amani, Zakarya Bezdoode (2016) Self-Government in One Hundred Years of Solitude: A Contributing Factor in Originating Dominant, Residual, and Emergent Perspectives Mediterranean journal of social sciences: 7; 583-592
4
سمیه قربانی، زکریا بزدوده (1394) واسازی تاریخ و نمایش قدرت در نمایشنامه ی هنری چهارم نقد زبان و ادبیات خارجی (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق): 10; 149-170
5
Zakarya Bezdoode, Cyrus Amiri (2016) Dr. Noon Loves His Wife More Than Mussadiq: A Rememory of Politics and Paternity in Iran in the 1960s CSCanada Studies in Literature and Language: 12; 1-4
6
شهاب بهادری نیا، زکریا بزدوده (1394) خوانش فوکویی دو اثر جی. دی. سلینجر نقد زبان و ادبیات خارجی (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق): 15; 181-194
7
زکریا بزدوده (1393) شیوه های بازنمایی تصمیم ناپذیری و سرگردانی و دغدغه های هویتی انسان معاصر در رمان قطار شب مارتین ایمیس پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبانهای خارجی سابق) - دانشگاه تهران: 2; 45-59
8
Zakarya Bezdoode (2014) A De Manian (mis)Reading of Shakespeare's Procreation Sonnets CONTEMPORARY DISCOURSE: 5-2; 269-276
9
10
سیروس امیری، زکریا بزدوده (1392) پدرکشی و تقابل نسلها در نمونه هایی از اساطیر و ادبیات جهان نقد زبان و ادبیات خارجی (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق): 10; 31-49
11
زکریا بزدوده، سیروس امیری (1392) رام کردن زن سرکش: نقد فرهنگی بر شیوه های سرکوب صدای زن در دورة رنسانس پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبانهای خارجی سابق) - دانشگاه تهران: اول; 23-36
12
زکریا بزدوده، امیر علی نجومیان (1391) زندگیهای دیگر آندره برینک: روایتی از هویت آفریکانرها در آفریقای جنوبی پساآپارتاید نقد زبان و ادبیات خارجی (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق): 6; 42-19
13
مریم سلطان بیاد، غلامحسین کریمی دوستان، زکریا بزدوده (1387) بررسی عناصر روایت و کانون مشاهده در رمان "سخت تر شدن اوضاع" پژوهشهای ادبی: 19; 44-27
مقاله ارائه‌شده
1
Zakarya Bezdoode (2017) Amorphousness of Kurdish Novel Form: The (Im)possibility of a Poetics of Kurdish Novel International Institute for the Study of Kurdish Societies First Biennial Conference, Germany, Frankfurt
2
Samane Zahedipour, Zakarya Bezdoode (2017) Narrative as a Form of Remembrance and Identification with Dementia in Lisa Geneva's Still Alice Narrative Across Literary Genres, Iran, Sanandaj
3
Zakarya Bezdoode (2016) Roberto Benigni’s Story of Life is Beautiful and The Importance of Telling Lies to Children The Fourth International Conference on Applied Research in Language Studies, Iran, Tehran
4
Negar Monfared Saeed, Zakarya Bezdoode (2016) Levinas's Messianic Apocalypse vs. Margaret Atwood's Catastrophic Apocalypse First English-French Conference on Applied Linguistics and Literature, Iran, Sanandaj
5
Eshaq Bezdoode, Zakarya Bezdoode (2016) Haiku as a Means of Narration in Richard Flanagan's The Narrow Road to the Deep North First English-French Conference on Applied Linguistics and Literature, Iran, Sanandaj
6
Zakarya Bezdoode (2016) Poetry or Pictures: The Poetic and the Metaphoric in Abbas Kiarostami's Films International Conference on Literature and Cinema, Iran, Tehran
7
Golchin Amani, Zakarya Bezdoode (2016) One Hundred Years of Solitude: Individual Agency and Structural Changes The Third International Conference on Applied Research in Language Studies, Iran, Tehran
8
Golchin Amani, Zakarya Bezdoode (2015) André Brink’s An Act of Terror: A Liminal Era Abounded with Liminal Beings The 13th International TELLSI Conference, Iran, Lorestan
9
Zakarya Bezdoode (2015) Failure of Storytelling in Education and Its Effects on the Culture International Conference on the Future of Culture, Iran, Tehran
10
Zakarya Bezdoode (2014) Iranian Hamlet: Iranian Cultural Elements in Mohammad Charmsheer's Adaptation of Hamlet The First International Conference on Shakespeare in Iran, Iran, Tehran
11
Zakarya Bezdoode (2014) Iranian Hamlet: Iranian Cultural Elements in Mohammad Charmsheer's Adaptation of Hamlet The First International Conference on Shakespeare in Iran, Iran, Tehran
12
Zakarya Bezdoode (2013) Anthony Smith’s Ethno-Genealogical Model of Nation and Its Uses in Literary Studies Criticism & Metacriticism Conference: A Critique on Philosophical Tenets, Critical Theories, & Literary Schools, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
1
زکریا بزدوده (1393) چیروکی گیانه وه ران بو روژگاری ئیمه شابک:978-964-2797-57-8
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
زکریا بزدوده (1396) نقد و بررسی کتاب نظریه ی ژانر دانشگاه کردستان
2
زکریا بزدوده (1394) نقد کتاب "پرنده من" فریبا وفی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
3
زکریا بزدوده (1394) جایگاه خیام در ادبیات انگلیسی دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجی
4
زکریا بزدوده (1393) نقد و بررسی کتاب "کلک خیال انگیز" دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
5
زکریا بزدوده (1393) نقد هنر معاصر دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
6
Zakarya Bezdoode (2014) Lack of Storytelling in Contemporary Education دانشگاه کردستان
7
Zakarya Bezdoode (2014) A Semiology of Shakespeare's "Venus and Adonis" and Titan's Painting دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
8
Zakarya Bezdoode (2013) Alice Munro's Art of Short Story Writing دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
9
Zakarya Bezdoode (2013) Semiotic Chora and Shakespeare: A Reading of the Sonnets Based on Kristeva's Theories دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
10
Zakarya Bezdoode (2008) Critique of Cartesian Philosophy in Samuel Beckett's Endgame دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
11
Zakarya Bezdoode (2007) Narrative: Definitions and Structure دانشگاه کردستان
12
Zakarya Bezdoode (2005) Narrative Complexities in William Faulkner's As I Lay Dying دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشجویان

 • سميه احمدي
  نام و نام خانوادگی: سمیه احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه:
 • نگار منفرد سعيد
  نام و نام خانوادگی: نگار منفرد سعید
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه:
 • اسحاق بزدوده
  نام و نام خانوادگی: اسحاق بزدوده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه:
 • طلعت هدايتي
  نام و نام خانوادگی: طلعت هدایتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه:
 • معصومه شيرواني
  نام و نام خانوادگی: معصومه شیروانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه:
 • سمانه زاهدي پور
  نام و نام خانوادگی: سمانه زاهدی پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه:
 • مهديه گواه
  نام و نام خانوادگی: مهدیه گواه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان (1395 - ادامه دارد)
بیشتر