1402/09/13
زکریا بزدوده

زکریا بزدوده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 2315
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: دانشکده زبان و ادبیات
تلفن: داخلی 2475

تحصیلات

 • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه کردستان ، ایران (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1386 - 1391)
  عنوان رساله: A Cultural Analysis of Identity in Andre Brink's Post-Apartheid Novels
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان رساله: A Study of Narrative Technics in Henry James' The Turn of the Screw and William Faulkner's As I Lay Dying
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Sayyed Qadir Hedayati Bardinah Zakarya Bezdoode (2022)
Wordsworth and Traherne: Metaphysical or Romantic Somayeh ghorbani, Zakarya Bezdoode (2020)
نقد و تحلیل کتاب نظریۀ ژانر زکریا بزدوده، سیروس امیری (1398)
مصادیق خودشرق شناسی در ادبیّات تطبیقی ایران سیروس امیری، زکریا بزدوده (1395)
خوانش فوکویی دو اثر جی. دی. سلینجر شهاب بهادری نیا، زکریا بزدوده (1394)
بررسی عناصر روایت و کانون مشاهده در رمان "سخت تر شدن اوضاع" مریم سلطان بیاد، غلامحسین کریمی دوستان، زکریا بزدوده (1387)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
کتاب
بنەماگەلی ئەدەبی چیرۆک زکریا بزدوده (1399)
وت و ویژ زکریا بزدوده (1397)
پایان نامه
Deformity of Afrikaners' Identity in Andre Brink Selected Post-Apartheid Novels Mahdiyeh Govah, Zakarya Bezdoode, Cyrus Amiri (2018)
Liminality and Ethnicities in André Brink's Novels Golchin Amani, Zakarya Bezdoode, Cyrus Amiri (2015)

علایق پژوهشی

 • ادبیات و مطالعات فرهنگی
 • روایت شناسی و تاریخ در ادبیات داستانی
 • ادبیات داستانی معاصر انگلیسی
بیشتر

دانشجویان

 • نسیم فلاحی
  نام: نسیم فلاحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه:
 • ساهره شکری
  نام: ساهره شکری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه: اضطراب و عدم امنیت اجتماعی در ناخودآگاه جمعی مردم کانادا: بررسی مجموعه ای از رمان های پساآخرزمانی کانادایی
 • باران فخر شیخ الاسلامی
  نام: باران فخر شیخ الاسلامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه: بدن و مکانیسم های درد در داستان های کوتاه جویس کارول اوتس
 • امیرحسین محمدی
  نام: امیرحسین محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه:
 • آزاد کاظمی
  نام: آزاد کاظمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه: کارکرد ضمنی هیچ انگاری در اشعار شیموس هینی: بررسی فضای تهی به عنوان هیچ انگاری کنشگر
 • مهشید فلاحی
  نام: مهشید فلاحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه: ریموند کارور اگزیستانسیالیست: طرح مسائل اگزیستانسیالیستی در شخصیت های داستان های کوتاه ریموند کارور
 • سارا بدخشان
  نام: سارا بدخشان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه: تصویر اسطوره ای زن معاصر در رمانهای آریکس و کریک و آدمکش کور مارگارت اتوود
 • مژگان سازوار
  نام: مژگان سازوار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه: برساخت هویت و تاثیر روایت درمانی در رمان های منتخب آندره برینک
 • مریم سبزواری
  نام: مریم سبزواری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه: بررسی روند تهی سازی تاریخی پست مدرنیسم و ضرورت نگاشت تاریخی در رمان لبه خونین توماس پینچن
 • نرگس خالدیان
  نام: نرگس خالدیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه:
 • احسان براتی
  نام: احسان براتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات فارسی
  پایان نامه:
 • اسرا توحید
  نام: اسرا توحید
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه: نیدین گوردیمر و فراملی گرایی: گذار از قومیت گرایی به چند قومیتی
 • ساریسا رحیمی
  نام: ساریسا رحیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه: تغذیه و روایت هویت در رمان بانوی پیشگویی اثر مارگارت آتوود
 • معصومه شیروانی
  نام: معصومه شیروانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه: بررسی بدشکلی در دو داستان خیلی مراقب باش اثر جودی پیکولت و به خاطر سارا برنز چاق می مانم اثر کریس کراچر:
 • اسحاق بزدوده
  نام: اسحاق بزدوده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه: جاده باریک به جنگ یا صلح: استفاده دوگانه ریچارد فلانگان از هایکو و روایت در جاده باریک به اعماق شمال
 • سمیه احمدی
  نام: سمیه احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه: تاریخ نگاری ادبی پسامدرن: داستانی کردن تاریخ در رمانهای تالار گرگ و اجساد را بالا بیاورید هیلاری منتل
 • نگار منفرد سعید
  نام: نگار منفرد سعید
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه: انسان گرایی ناظر بر دیگری لویناس در رمان های سه گانه مد ادم اثر مارگارت اتوود
 • گلچین امانی
  نام: گلچین امانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه: آستانگی و قومیت در رمانهای آندره برینک
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون پژوهشی دانشکده زبان و ادبیات (1399 - ادامه دارد)
 • عضو پیوسته گروه پژوهشی زبان و ادبیات کردی پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان (1397 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان (1395 - 1398)
بیشتر