1403/01/27
وحید زادمجید

وحید زادمجید

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55179390800
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن:

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Effect of Seasonality for Optimization of Germ Cell Extraction from Mature Blue Catfish Darshika Udari Hettiarachchi, Veronica Alston, Jeremy Gurbatow, Andrew Johnson, Michael Coogan, Vahid Zadmajid (2023)
بررسی شاخص های تغذیه ای ماهی گارا (Garra rufa) در رودخانه قشلاق سنندج، استان کردستان مهدی برمر، حبیب الله محمدی، وحید زادمجید، ادریس قادری (1400)
Ovarian inseminated sperm impacts spawning success in zebrafish, Danio rerio (Hamilton, 1822) even in the absence of a male stimulus Gyöngyi Gazsi, Ian Anthony Ernest Butts, Vahid Zadmajid, Bence Ivánovics, Luca Ruffilli, Tamás Müller, Zsolt Csenki, Béla Urbányi (2021)
Reproductive aspects of freshwater unionid mussel sperm: Seasonal dynamics, male-to male variability, and cell quantification Zoe Nichols, Vahid Zadmajid, Vaishnavi Dalal, Jim Stoeckel, William Wayman, Ian Anthony Ernest Butts (2021)
Influence of temperature on growth and survival of juvenile winter flounder, Pseudopleuronectes americanus (Walbaum) reared under continuous light Paul Casey, Vahid Zadmajid, Ian Anthony Ernest Butts, Sune Riis Sørensen, Matthew Litvak (2021)
Donor body size and sex steroid hormones impact germ cell production for creation of xenogenic catfish Darshika Udari Hettiarachchi, Veronica Alston, Jeremy Gurbatow, Khoi Minh Vo, Vahid Zadmajid, Ian Anthony Ernest Butts, Rex Dunham, Shangjia Li, Jinhai Wang, Andrew Johnson, Nour El Husseini, De Xing, Michael Coogan (2020)
Prolonged photoperiod improves the growth performance for a hatchery reared right-eyed flatfish Paul Casey, Ian Anthony Ernest Butts, Vahid Zadmajid, Sune Riis Sørensen, Matthew Litvak (2020)
Associations between Ovarian Fluid and Sperm Swimming Trajectories in Marine and Freshwater Teleosts: A Meta-Analysis Jaelen Nicole Myers, Alistair Senior, Vahid Zadmajid, Sune Riis Sørensen, Ian Anthony Ernest Butts (2020)
Dietary amino acids impact sperm performance traits for a catadromous fish, Anguilla anguilla reared in captivity Ian Anthony Ernest Butts, Guðrún Svana Hilmarsdóttir, Vahid Zadmajid, Victor Gallego, Josianne Støttrup, Jonna Tomkiewicz, Lars Holst, Juan Asturianoe, Sebastian Politis, Maria Krüger-Johnsen, Charlotte Jacobsen (2020)
Impact of sperm density on hatch success for channel catfish (Ictalurus punctatus) ♀ × blue catfish (Ictalurus furcatus) ♂ hybrid production Jaelen Nicole Myers, Zoe Nichols, Muyassar Abualreesh, Nour El Husseini, Zachary Taylor, Ian Anthony Ernest Butts, Rex Dunham, Nagaraj Chatakondi, Vahid Zadmajid, Khoi Minh Vo, Jeremy Gurbatow, Michael Coogan (2020)
Ovarian fluid and its impacts on spermatozoa performance in fish: A review Vahid Zadmajid, Jaelen Nicole Myers, Sune Riis Sørensen, Ian Anthony Ernest Butts (2019)
Effect of hCG and Ovaprim™ on reproductive characteristics of male Levantine scraper, Capoeta damascina (Valenciennes, 1842) Vahid Zadmajid, Somayeh Bashiri, Nastaran Sharafi, Ian Anthony Ernest Butts (2018)
شاخص های تولید مثلی جنس نر ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii ساکن در رودخانه قشلاق سنندج وحید زادمجید، تهمینه فتح الهی، برزان بهرامی کمانگر (1396)
تعیین درجه سمیت و تاثیر سم دیازینون بر شاخص های بیوشیمیایی خون مولدین نر ماهی قرمز (Carassius auratus) زینب حنایی کاشانی، محمد رضا ایمانپور، وحید زادمجید، محمد مازندرانی (1396)
استفاده از روشهای ایمپلنت آنالوگ LHRHa و فاکتورهای محیطی (دما و دوره نوری) برای تکثیر خارج از فصل ماهی قرمز Carassius auratus احسان احمدی فر، محمد رضا ایمانپور، وحید زادمجید، کوروش امینی، بهرام فلاحتکار (1396)
Effects of 11-ketotestosterone and temperature on inhibin subunit mRNA levels in the ovary of the shortfinned eel, Anguilla australis Vahid Zadmajid, Ali Falahatimarvast, Erin L. Damsteegt, Alvin N. Setiawan, Yuichi Ozaki, Mark Lokman, Alireza Shoae (2015)
Effects of Density Stress on Growth Indices and Survival Rate of Goldfish Elaheh Hassan Nataj Niazie, mohammad reza Imanpoor, Vahid Taghizade, Vahid Zadmajid (2013)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
مطالعه زیست شناسی تولیدمثل سیاه ماهی (Capoeta gracilis) دریاچه سد سنگ سیاه شهرستان دهگلان، استان کردستان فریدون فیضی، حبیب الله محمدی، ادریس قادری، وحید زادمجید، روناک زارعی، شهناز فتحی، مهدی برمر (1399)
بررسی ارجحیت غذایی دکتر ماهی Garra rufa در حوضه سد قشلاق، استان کردستان مهدی برمر، حبیب الله محمدی، ادریس قادری، وحید زادمجید (1398)
Correlations biomarkers sperm with sex steroids in Rutilus kutum Tahmine Fathollahi, Vahid Zadmajid, Barzan Bahrami Kamangar (2016)
The efficacy of 2-phenoxyethanol as an anaesthetic in the great sturgeon (Huso huso Linnaeus, 1758) fardin shaluei, Abdolreza Jahanbakhshi, Maryam Baghfalaki, Vahid Zadmajid (2012)
ارزیابی تاثیر آلاینده های زیست محیطی بر روی کیفیت اکوسیستم های آبی وحید زادمجید، رئوف مصطفی زاده (دانشگاه تربیت مدرس) (1387)
کتاب
تکثیر ماهیان وحید زادمجید، محمد رضا ایمانپور (1395)
پرورش تجاری ماهی محمد رضا ایمانپور، وحید زادمجید (1395)
مقدمه ای بر تکثیر ماهیان محمد رضا ایمانپور، وحید زادمجید (1388)
پایان نامه
بررسی امکان انجماد اسپرم مولدین نر وحشی سیاه ماهی فلس ریز (Capoeta damascina, Valenciennes, 1842) الهام فلاحی پور، وحید زادمجید، یان آنتونی ارنست بوتس، ادریس قادری (1397)
اثرات دیازینون و مالاتیون بر استروییدزایی، فراسنجه های خونی و کیفیت گامت در مولدین نر ماهی قرمز(Carassius auratus) زینب حنایی کاشانی، محمد رضا ایمانپور، محمد مازندرانی، وحید زادمجید (1395)
بررسی شاخص های تولیدمثلی جنس نر ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) در رودخانه قشلاق سنندج تهمینه فتح الهی، برزان بهرامی کمانگر، وحید زادمجید (1394)
بررسی اثرات استرس تراکم بر شاخص های رشد، بازماندگی و کیفیت گنادی ماهی قرمز Carassius auratus الهه حسن نتاج نیازی، محمد رضا ایمانپور، وحید زادمجید، وحید تقی زاده (1392)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
مطالعه لیمنولوژی و ارزیابی ذخائر سد گاران مریوان به منظور انجام فعالیتهای شیلاتی برزان بهرامی کمانگر، وحید زادمجید، ادریس قادری، عرفان کریمیان، حبیب الله محمدی (1397)
اثرات عصاره آویشن در کاهش مسمومیت ناشی از ذرات نانوسیلور در ماهی قرمز وحید زادمجید، برزان بهرامی کمانگر، تیمور جوادی، اردشیر شیخ احمدی (1395)
بررسی تکثیر مصنوعی و پرورش لاروهای ماهی قرمز Carassius auratus gibelio توسط HCG محمد رضا ایمانپور، وحید زادمجید، حجت اله جعفریان (1387)