1403/01/31
ممند سالاری

ممند سالاری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 3165132
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه ژئومورفولوژی
تلفن: 09141673622

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی ، دانشگاه تهران ، ایران (1385 - 1390)
  عنوان رساله: بررسی تاثیرگذاری مورفودینامیک جریان و زمین ساخت بر مورفولوژی و الگوی آبراهه میانی رودخانه زاب
 • کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی ، دانشگاه تهران ، ایران (1383 - 1385)
  عنوان رساله: تحلیل ویژگی های هیدروژئومورفولوژیکی و برآورد فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز وزنه
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
پهنه بندی مخاطره فرسایش خاک در حوضه پیراشهری بانه جمشید جداری عیوضی، خدیجه اسدیان، ممند سالاری، امید مرادی (1395)
Effect of urban sprawl on a traditional water system (qanat) in the City of Mashhad, NE Iran Seyed Ali Hosseini, Saeed Zanganeh Shahraki, Rahmatolla Farhudi, Seyed Mohamad Hosseini, Mamand Salari, Ahmad Pourahmad (2010)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
پایان نامه
ارزیابی ژئودایورسیتی در حوضه زریبار محمد کاوان امینی، ممند سالاری (1401)
پهنه بندی خطر سیلاب در پهنه شهری نورآباد استان لرستان رسول نادری فر، ممند سالاری، هاشم حسینی (1400)
بررسی و تحلیل ژئوتوریسمی غار علی صدر با دیدگاه مخاطره-شناسی رضوان همتی، هیمن شهابی، ممند سالاری، سعید خضری (1397)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • تکتونیک ژئومورفولوژی
 • پایش مخاطرات محیطی
 • ژئودایورسیتی و ژئوتوریسم
 • مطالعات ژئومورفولوژیک(سیستم های رودخانه ای و شهری)
بیشتر

دانشجویان

 • نزار عساکره
  نام: نزار عساکره
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخخاطرات محیطی
  پایان نامه: ارزیابی ژئوتوریسمی تالاب شادگان با رویکرد محیطی
 • نصیبه ملکی
  نام: نصیبه ملکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی
  پایان نامه: ارزیابی مخاطره ی زمین لغزش و واکاوی علل آن در مسیر جاده ی جدید سردشت- بانه حد فاصل سردشت- دارساوین
 • مهدی نوشادی
  نام: مهدی نوشادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی
  پایان نامه: شناسایی و تحلیل مخاطرات ژئومورفولوژیکی در مسیر جاده پیرانشهر – سردشت
 • رضوان همتی
  نام: رضوان همتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی
  پایان نامه: بررسی و تحلیل ژئوتوریسمی غار علیصدر با دیدگاه مخاطره شناسی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه ژئومورفولوژی (1397 - 1400)
 • نماینده پژوهشی گروه ژئومورفولوژی در شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی (1395 - 1397)
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی گروه ژئومورفولوژی (1394 - 1395)
بیشتر

گالری تصاویر

آبشار شلماش