1403/01/27
محمد رضائی

محمد رضائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6313
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشگاه کردستان - دانشکده مهندسی - گروه معدن
تلفن: 087-33660073

معرفی

دکتر محمد رضائی به عنوان عضو هیأت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه کردستان با مرتبه دانشیاری اشتغال دارد. ایشان دارای بیش از 50 مقاله منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی می باشد. همچنین، دارای بیش از 15 سال سابقه کار به عنوان کارشناس، کارشناس ارشد، مدیر پروژه، مدیر و مشاور در امور معادن و صنایع معدنی کشور است.

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی معدن - مکانیک سنگ ، دانشگاه تهران ، ایران (1389 - 1393)
  عنوان رساله: ارزیابی تنش های انتقالی از جبهه کار طویل به تونل های دسترسی و پایه های حایل مجاور
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Simulation of induced flyrock due to open-pit blasting using the PCA-CART hybrid modeling Mohammad Rezaei, Masoud Monjezi, Fariborz Matinpoor, Shadman Mohammadi Bolbanabad, Hazhar Habibi (2023)
Developing Two Hybrid Algorithms for Predicting the Elastic Modulus of Intact Rocks Yuzhen Yuzhen Wang, Mohammad Rezaei, Abdullah Rini Asnida, Mahdi Hasanipanah (2023)
ارزیابی تغییرات سرعت موج برشی و چگالی خشک سنگ شیست تحت تأثیر هوازدگی سید زانیار سید موسوی، حسین توکلی، پرویز معارف وند، محمد رضائی (1399)
Micro-structural, petro-graphical and mechanical studies of schist rocks under the freezing-thawing cycles Seyed Zanyar Seyed Mousavi, Hossein Tavakoli, Parviz Maarefvand, Mohammad Rezaei (2020)
ارزیابی تغییرات چگالی و شاخص دوام سنگ شیست تحت تأثیر سیکل های انجماد-ذوب سید زانیار سید موسوی، حسین توکلی، پرویز معارف وند، محمد رضائی (1398)
Assessing the effect of freezing-thawing cycles on the results of the triaxial compressive strength test for calc-schist rock Seyed Zanyar Seyed Mousavi, Hossein Tavakoli, Parviz Maarefvand, Mohammad Rezaei (2019)
Developing a least squares support vector machine for estimating the blast-induced flyrock Hima Nikafshan Rad, Mahdi Hasanipanah, Mohammad Rezaei, Amin Lotfi Eghlim (2018)
Study of the roof behavior in longwall gob in long-term condition Mohammad Rezaei, Abbas Majdi, Mohammad Farouq Hossaini, Iraj Najmoddini (2018)
Determination of the height of destressed zone above the mined panel: An ANN model Mohammad Rezaei, Mohammad Farouq Hossaini, Abbas Majdi, Iraj Najmoddini (2017)
Evaluation of the maximum horizontal displacement around the power station caverns using artificial neural network Morteza Rajabi, Reza Rahmannejad, Mohammad Rezaei, Kamal Gangalipour (2017)
Determination of Longwall Mining-Induced Stress Using the Strain Energy Method Mohammad Rezaei, Mohammad Farouq Hossaini, Abbas Majdi (2015)
Prediction of representative deformation modulus of longwall panel roof rock strata using Mamdani fuzzy system Mohammad Rezaei, Mostafa Asadizadeh, Abbas Majdi, Mohammad Farouq Hossaini (2015)
Application of neural networks to predict net present value in mining projects Ahmad Reza Sayadi, Sayed Mohammad Mahdi Tavassoli, Masoud Monjezi, Mohammad Rezaei (2014)
Burden Prediction in Blasting Operation Using Rock Geomechanical Properties Mohammad Rezaei, Masoud Monjezi, Saeed Ghorbani Moghaddam, Farhad Farzaneh (2012)
Development of a fuzzy model to predict flyrock in surface mining Mohammad Rezaei, Masoud Monjezi, Ali Yazdian Varjani (2011)
Prediction of backbreak in open-pit blasting using fuzzy set theory Masoud Monjezi, Mohammad Rezaei, Ali Yazdian Varjani (2010)
Prediction of rock fragmentation due to blasting in Gol-E-Gohar iron mine using fuzzy logic Masoud Monjezi, Mohammad Rezaei, Ali Yazdian Varjani (2009)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
بررسی بهترین روش تخمین ذخیره معدن انگوران در محیط سیستم مختصات UTM سیاوش فلاحی، محمد رضائی، سید زانیار سید موسوی (1400)
تخمین سرعت موج برشی با استفاده از سرعت موج فشاری محمد رضائی، پویا کوره داودی، ایرج نجم الدینی (1396)
تخمین تخلخل و هوازدگی سنگ بر اساس سرعت موج S محمد رضائی، پویا کوره داودی، ایرج نجم الدینی (1396)
تاثیر اشباع شدگی بر رابطه وزن مخصوص و سرعت موج S در سنگ محمد رضائی، پویا کوره داودی، ایرج نجم الدینی (1396)
تخمین مقاومت فشاری تک محوره و مدول الاستیسیته سنگ بر اساس سرعت موج P محمد رضائی، پویا کوره داودی، ایرج نجم الدینی (1396)
تعیین نسبت پواسون سنگ بکر با استفاده از سرعت موج P (مطالعه موردی: سد آزاد) محمد رضائی، پویا کوره داودی، ایرج نجم الدینی (1395)
تعیین مقاومت فشاری تک محوری (UCS) با استفاده از شبکه های عصبی و رگرسیون چند متغیری مسعود منجزی، محمد رضائی، حسین نظام آبادی، سامان شریفی (1386)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
روش تحقیق محمد رضائی (1400)
کتاب
نوآوری
تکنیک پیش بینی نتایج حاصل از انفجار معادن روباز با استفاده از منطق فازی محمد رضائی، مسعود منجزی، علی یزدیان ورجانی (1387)
پایان نامه
تأثیر دما بر خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ آندزیت عبدالواحد آریانفر، محمد رضائی (1401)
بهینه سازی مدل بلوکی معدن انگوران در سیستم مختصات UTM سیاوش فلاحی، محمد رضائی، سید زانیار سید موسوی (1400)
مطالعه رفتار شیست در تحلیل پایداری معدن انگوران سید زانیار سید موسوی، حسین توکلی، محمد رضائی، پرویز معارف وند (1399)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • طراحی معدنکاری زیرزمینی و حفریات زیرزمینی
 • ارزیابی دو بعدی و سه بعدی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ
 • طراحی الگوی حفاری و انفجار در معدنکاری سطحی و زیرزمینی
 • کاربرد الگوریتم های هوشمند در مهندسی معدن (معدنکاری هوشمند)
بیشتر

دانشجویان

 • میلاد قاسمی
  نام: میلاد قاسمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی معدن
  پایان نامه: اعتبارسنجی و بهینه سازی مدل بلوکی ذخیره زیرزمینی معدن انگوران با استفاده از عیار کارگاه های استخراجی
 • ناهید صوفی آباد
  نام: ناهید صوفی آباد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی معدن
  پایان نامه: مدل سازی تک متغیره و چند متغیره زمین آماری در کانسار طلای ساری گونی قروه
 • سید زانیار سید موسوی
  نام: سید زانیار سید موسوی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی معدن
  رساله: مطالعه رفتار شیست در تحلیل پایداری معدن انگوران
 • سرور مجیدی
  نام: سرور مجیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی معدن
  پایان نامه: ارزیابی ارتباط بین خصوصیات استاتیکی و دینامیکی سنگ با استفاده از سرعت امواج فراصوتی
 • سیده مهسا حسینی
  نام: سیده مهسا حسینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی معدن
  پایان نامه: تخمین ذخیره معدن با استفاده از نرم افزار میکروماین و روش های هوشمند (مطالعه موردی: معدن سرب و روی انگوران
 • نوید نیازیان
  نام: نوید نیازیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی معدن
  پایان نامه: بررسی اثر خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ ها بر راندمان چالزنی در معادن سنگ تزئینی (مطالعه ی موردی: معدن سنگ تزئینی سه راهی ملاوی اسلام آباد غرب)
 • جمال زندی
  نام: جمال زندی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی معدن
  پایان نامه: تخمین ذخیره معدن با استفاده از مدل های هوشمند (مطالعه موردی: معدن طلای قلقله سقز)
 • سیده راحله احمدی
  نام: سیده راحله احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی معدن
  پایان نامه: تخمین سرعت امواج اولتراسونیک در سنگ با استفاده از الگوریتم های هوشمند
 • دلژین بایزیدیان
  نام: دلژین بایزیدیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی معدن
  پایان نامه: ارزیابی تأثیر عمق روباره بر سرعت امواج اولتراسونیک در شرایط خشک و اشباع
 • پریا عبداللهی
  نام: پریا عبداللهی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی معدن
  پایان نامه: ارزیابی سرعت امواج فراصوت در سنگ های خشک و اشباع
 • پویا کوره داودی
  نام: پویا کوره داودی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی معدن
  پایان نامه: ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ ها با استفاده از سرعت موج بر اساس داده های حفاری اکتشافی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه کردستان (1398 - ادامه دارد)
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی (1401 - 1402)
 • مدیر گروه مهندسی معدن (1396 - 1401)
 • نماینده هیات احرایی جذب هیات علمی در گروه‌های دانشکده مهندسی (1400 - 1402)
 • دبیر کمیته صنعت و معدن شبکه ملی جامعه و دانشگاه (1400 - 1402)
 • عضو کمیته صنعت و معدن شبکه ملی جامعه و دانشگاه (1398 - 1400)
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی گروه آموزشی علوم زمین (1396 - 1400)
 • استاد مشاور انجمن علمی مهندسی معدن (1394 - 1397)
 • استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه کردستان (1394 - 1398)
 • مدیر فنی معادن بیتومین استان ایلام (1391 - 1392)
 • مسئول فنی معادن شن و ماسه استان کردستان (1384 - 1394)
 • مشاور مؤسسه فاطر (1389 - 1390)
 • مدیر دپارتمان معدن شرکت فولاد آناهیتا (1392 - 1394)
 • عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان کردستان (1384 - ادامه دارد)
بیشتر

گالری تصاویر

بازدید از معدن سنگ آهن شهرک بیجار-1396 برگزاری دوره آموزشی انفجار در معدن آهن شهرک بیجار-1396 بازدید از معادن سنگ تزئینی قروه-1398 بازدید از معدن طلای ساریگونی-1397 بازدید از تونل انتقال آب سد آزاد مریوان-1398 بازدید صحرایی-1393