1402/12/15
مرتضی جوانمردی صاحب

مرتضی جوانمردی صاحب

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 45645656
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 08733664196

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
سخنرانی
کتاب
اجتماع کارگران: حق یا جرم؟ مرتضی جوانمردی صاحب (1395)
قلمروزدایی سرزمینی از حقوق جزا مرتضی جوانمردی صاحب (1393)
پایان نامه
تبیین واگرایی های قانون مجازات اسلامی و اندیشه حاکمیت قانون مسعود مختاری فر، مرتضی جوانمردی صاحب، کاوه پولادی (1400)
امکان سنجی مسوولیت کیفری والدین و سرپرست در قبال بزه دیدگی و بزهکاری اطفال حمیده طاهایی، مرتضی جوانمردی صاحب، احمد فلاحی (1400)
تحولات نظام کیفری ایران در ارتباط با نئوکلاسیسزم نوین محمد بیرانوند، مرتضی جوانمردی صاحب، کمال خالق پناه (1397)
عنف و اکراه در جرایم منافی عفت از نظر فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران ژیلا مرادپور، جلیل امیدی، محمدعادل ضیائی، مرتضی جوانمردی صاحب (1397)
رمزگشایی از ماده 149 قانون مجازات اسلامی 1392 فهیمه بیات، مرتضی جوانمردی صاحب، مدبر آراسته (1397)
وصف جزایی اعمال ارتکابی علیه ایزدی های عراق با تأکید بر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری محمد باقر رستگار مهجن آبادی، مرتضی جوانمردی صاحب، ستار عزیزی (1394)
واکاوی عنصر روانی قتل عمد در قانون مجازات اسلامی 1392 سروه فتاحی، مرتضی جوانمردی صاحب، شهرام محمدی (1394)
مبانی و اهداف اجرای مجازات در ملأعام کورش رحیمی، شهرام محمدی، مرتضی جوانمردی صاحب (1393)
مناسبات میان صلح و عدالت کیفری در چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی سنور آبدار، مهدی حاتمی، مرتضی جوانمردی صاحب (1393)
اعتبار ادله دادسرا مسعود سعادت، مرتضی جوانمردی صاحب، اکبر نقدی سپهوند (1390)
مقایسه استرس و رضایت شغلی جراحان و وکلای دادگستری سنندج آرینا آصف، مدبر آراسته، مرتضی جوانمردی صاحب (1389)
طرح پژوهشی خاتمه یافته