1403/01/27
کیومرث محمدی سمانی

کیومرث محمدی سمانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 456893
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جنگلداری ، دانشگاه مازندران ، ایران (1385 - 1390)
  عنوان رساله: بررسی شبکه جاده جنگلی موجود و پیشنهاد شبکه ای با توزیع بهینه در جنگل های گیلان (سری یک ناو اسالم)
 • کارشناسی ارشد جنگلداری ، دانشگاه مازندران ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان رساله: بررسی رابطه برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با چند تیپ درختی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی مریوان)
 • کارشناسی جنگلداری ، دانشگاه گیلان ، ایران (1380 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Combination of UAV Photogrammetry and Field Inventories Enables Description of Height–Diameter Relationship within Semi-Arid Silvopastoral Systems Seyed Arvin Fakhri, Hooman Latifi, Kyumars Mohammadi Samani, zahed shakeri, Hamed Naghavi, Fabian Ewald Fassnacht (2023)
Addition to Iranian Springtails fauna and a checklist of the Collembola from Kurdistan province Somaye Ahmadi, Hamed Ghobari, Masoumeh Shayan mehr, Kyumars Mohammadi Samani, Igor Kaprus (2023)
تغییرپذیری برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط مختلف مدیریتی مرتع کیومرث محمدی سمانی، حامد جنیدی جعفری، پریا مرادی (1401)
New Pseudachorutes species Tullberg, 1871 (Collembola, Neanuridae) with a key to Iranian species of the genus Masoumeh Shayan mehr, Igor Kaprus, Hamed Ghobari, Eliye Yahyapour, Kyumars Mohammadi Samani, Mehdi Ghajar Sepanlou, Elham Yoosefi Lafooraki (2022)
تنوع گونه ای، شکل زیستی و کوروتیپ گونه های گیاهی در آرامگاه های جنگلی و توده های گلازنی شده زاگرس شمالی زاهد شاکری، کیومرث محمدی سمانی، حسین معروفی، سیران خون سیاوشان، کریم شریفی (1400)
تأثیر نوع دام و شدت چرا بر ترکیب و تنوع پوشش گیاهی در جنگل های آرمرده شهرستان بانه سیران خون سیاوشان، زاهد شاکری، کیومرث محمدی سمانی، حسین معروفی (1400)
پاراستنی جۆراوجۆری ژیان له گۆڕستانه دارستانییه کانی پارێزگای کوردستان Tobias Plieninger, Cristina Quintas-Soriano, Mario Torralba, Kyumars Mohammadi Samani, zahed shakeri (2020)
Effect of land-use changes on chemical and physical properties of soil in western Iran (Zagros oak forests) Kyumars Mohammadi Samani, Narges Pordel, Vahid Hosseini, zahed shakeri (2020)
اثر شدت چرا و نوع دام بر ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک در جنگل های آرمرده شهرستان بانه سارا صادقی، کیومرث محمدی سمانی، وحید حسینی، زاهد شاکری (1398)
برآورد ظرفیت برد تفرجی در منطقه جنگلی برنجگان استان چهارمحال و بختیاری مریم اسکندری، کیومرث محمدی سمانی، بیت اله محمودی، ایوب مرادی (1397)
تاثیر پوشش درختی گلابی وحشی چم حصار لرستان بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک حدیث نادی، وحید حسینی، کیومرث محمدی سمانی (1397)
اثر آتش سوزی بر برخی از ویژگی های خاک در جنگل های بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: منطقه مریوان) زاهد شریفی، چیاکو نظری، کیومرث محمدی سمانی، نقی شعبانیان (1396)
بلوغ مالی صنوبر دلتوئیدس (Popolus deltoides Marsh) (مطالعه موردی: روستای شالیشل استان کردستان) کامران عادلی، سید سامان سعیدی، سمانه نامداری، کیومرث محمدی سمانی، بایزید یوسفی (1395)
به کار گیری اصول زیست محیطی در طراحی شبکه جاده های جنگلی علی رضا قمی معتضه، رامین نقدی، کیومرث محمدی سمانی، ادریس تقوای سلیمی (1395)
یک الگوریتم ابتکاری برای مکانیابی اقتصادیترین دپوی فرآوردههای چوبی جنگل (مطالعه موردی: سری شیوادره حوضه کجور) اسماعیل قجر، اکبر نجفی، پژمان ایمانی، سروش امیدوار، کیومرث محمدی سمانی (1395)
پهنه بندی مناطق جهت توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی: جنگل های اطراف سد گاران ـ مریوان) سپیده اکبر فاضلی، کیومرث محمدی سمانی، مهتاب پیرباوقار (1393)
EVALUATION OF AHP APPLICATION FOR HYRCANIAN FORESTS THROUGH ROAD CОNSTRUCTION POTENTIAL MAP Alireza Ghomi Motaze, ramin Naghdi, Kyumars Mohammadi Samani, edris Taghvai Salimi, Rogheieh Baniasadi (2013)
بررسی مناطق حساس و بحرانی آتش سوزی با تاکید بر خشکسالی با استفاده از AHP، PDSI و GIS (مطالعه موردی: جنگل سراوان استان گیلان) احسان فرهی آشتیانی، مهرداد قدس خواه دریایی، کیومرث محمدی سمانی، مسعود امین املشی (1391)
Evaluation and develop an existing forest road network base on environmental factors satar ezati, Kyumars Mohammadi Samani, Akbar najafi, Hamid Hasangholipour (2011)
Planning the road network in the mountain forest using GIS and Analytic Hierarchical Process (AHP) Kyumars Mohammadi Samani, Seyed Ataollah Hoseini, Majid Lotfalian, Akbar najafi (2010)
مقایسه رویش دو گونه صنوبر و پالونیا در فواصل کاشت مختلف در شمال ایران ناهید ریاحی فر، اصغر فلاح، کیومرث محمدی سمانی، یوسف گرجی مهلبانی (1386)
بررسی کمی زادآوری در حفرات ایجاد شده از اولین برش تک گزینی ایوب گلیج، حمید جلیلوند، محمد رضا پورمجیدیان، مسعود طبری، کیومرث محمدی سمانی (1386)
Determining the Best Form Factor Equation for Loblolly Pine (Pinus Taeda L.) Plantations at the Age of 18, in Guilan- Northern Iran Fadaei Khoshkebijari Farhad, asghar Falah, Hooman Latifi, Kyumars Mohammadi Samani (2007)
بررسی رابطه برخی از خصوصیات شیمیایی خاک با چند تیپ درختی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی مریوان). کیومرث محمدی سمانی، حمید جلیلوند، علی صالحی، مینا شهابی، ایوب گلیج (1385)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کاهش عناصر غذایی اصلی خاک در اثر تغییر اراضی جنگلی به مرتع و دیم زار منا مازوجی، کیومرث محمدی سمانی، وحید حسینی (1399)
بررسی اثر جهت دامنه بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک جنگلی (مطالعه موردی: شهرستان بانه، آرمرده) سارا صادقی، کیومرث محمدی سمانی، وحید حسینی، زاهد شاکری (1396)
مروری براثرات تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک نرگس پردل، کیومرث محمدی سمانی، وحید حسینی (1396)
بررسی تغییرات برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول زمان پس از آتش سوزی دلنیا رستمی، کیومرث محمدی سمانی، وحید حسینی (1395)
مروری بر اثرات تاج درختان و توپوگرافی بر خصوصیات شیمیایی خاک پرستو رستمی زاد، وحید حسینی، کیومرث محمدی سمانی (1395)
اثر سه آتش سوزی متوالی بر فراوانی میکروفلور خاک در جنگل های بلوط زاگرس شمالی در شهرستان مریوان زاهد شریفی، چیاکو نظری، کیومرث محمدی سمانی، نقی شعبانیان (1394)
بررسی اثرات باقی مانده شیمیایی آتش سوزی در یک خاک جنگلی پس از گذشت 3 سال از وقوع آن زاهد شریفی، چیاکو نظری، کیومرث محمدی سمانی، نقی شعبانیان (1393)
مروری بر مطالعات صورت گرفته در برآورد ظرفیت برد مناطق تفرجی کشور مریم اسکندری، بیت اله محمودی، کیومرث محمدی سمانی، سپیده اکبر فاضلی (1393)
بررسی قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای پارک جنگلی توس نوذر در سنندج سحر کریمی، کیومرث محمدی سمانی، هدایت اله غضنفری، مهتاب پیرباوقار (1393)
ارزیابی تقاضای تفرجی در منطقه جنگلی اورامان استان کردستان سحر صلواتی، کیومرث محمدی سمانی، بیت اله محمودی، ایوب مرادی (1393)
ارزیابی تقاضای تفرجگاهی در منطقه جنگلی برنجگان استان چهارمحال و بختیاری مریم اسکندری، بیت اله محمودی، کیومرث محمدی سمانی (1393)
تعیین جایگاه راهبردی پارک جنگلی توس نوذر با استفاده از مدل SWOT و ماتریس SPACE سحر کریمی، کیومرث محمدی سمانی، مهتاب پیرباوقار، هدایت اله غضنفری (1392)
نگرشی تحلیلی بر تغییرات اقلیمی، بارندگی و دمای جنگلهای استان گیلان (مطالعه موردی سری 1 جنگل سراوان) احسان فرهی آشتیانی، مهرداد قدس خواه دریایی، کیومرث محمدی سمانی، مسعود امین املشی، مهسا رادکریمی، صبریه رسولی (1391)
پهنه بندی مناطق حساس به آتش سوزی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی سری 2 ناو اسالم گیلان) احسان فرهی آشتیانی، کیومرث محمدی سمانی، رقیه بنی اسدی، علی رضا قمی معتضه (1391)
بررسی و الویت بندی عوامل موثر بر آتش سوزی به وسیله AHP در راستای مدیریت حریق به کمک GIS احسان فرهی آشتیانی، مهرداد قدس خواه دریایی، کیومرث محمدی سمانی، مسعود امین املشی، مجید وظیفه دوست، مهسا رادکریمی (1391)
بررسی مسائل اقتصادی-اجتماعی در راستای مدیریت جنگلهای طرح گلبند(ویسر) شهرستان نوشهر احسان فرهی آشتیانی، مهرداد قدس خواه دریایی، کیومرث محمدی سمانی (1390)
بررسی عملکرد جاده های جنگلی در رعایت موازین زیست محیطی علی رضا قمی معتضه، رامین نقدی، ادریس تقوای سلیمی، کیومرث محمدی سمانی (1390)
). بررسی توزیع مکانی ، علل و مشخصات کمی و کیفی آتش سوزی ها و راه کارهای جلوگیری از آن در عرصه های منابع طبیعی استان گیلان احسان فرهی آشتیانی، مهرداد قدس خواه دریایی، کیومرث محمدی سمانی، مسعود امین املشی، علی رضا قمی معتضه، محدثه صدیقی (1390)
ارزیابی شبکه جاده جنگلی و تعریف واریانت جدید در سری جنگلی اساس (منطقه کیاسر) کیومرث محمدی سمانی، ستار عزتی، اکبر نجفی، حمید حسنقلی پور، مرتضی شعبانی (1389)
استفاده از الگوریتم Path Shortest و AHP در مکان یابی دپوهای جنگلی در محیط Arc GIS ستار عزتی، اکبر نجفی، کیومرث محمدی سمانی (1388)
بررسی اثر برف بر توده دستکاشت زربین در منطقه نور. انجمن جنگلبانی ایران محمد علی فخاری، ایوب گلیج، کیومرث محمدی سمانی (1388)
بررسی تولید چوب گونه پالونیا در فواصل کاشت مختلف در شمال ایران ناهید ریاحی فر، اصغر فلاح، حسن کلانتری، کیومرث محمدی سمانی (1387)
بررسی رویش گونه صنوبر Populus deltoids تحت فواصل کاشت مختلف در منطقه مازندران ناهید ریاحی فر، اصغر فلاح، کیومرث محمدی سمانی، یوسف گرجی مهلبانی (1387)
بررسی تغییرات آهک در چند تیپ پوشش درختی در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی مریوان) کیومرث محمدی سمانی، حمید جلیلوند، علی صالحی، مینا شهابی، ناهید ریاحی فر، رجبعلی محبی (1385)
سخنرانی
پایان نامه
تنوع زیستی رده ی دم فنری ها (Collembola Lubbock, 1870) در برخی از زیستگاه های شهرستان مریوان (استان کردستان) سمیه احمدی، معصومه شایان مهر، حامد غباری، ایگور کاپروس، کیومرث محمدی سمانی (1399)
ویژگی های خاک در توده های کمتر دست خورده با توجه به قدمت توده هاوین رستمی، وحید حسینی، کیومرث محمدی سمانی (1399)
اثر آتش سوزی بر خصوصیات خاک جنگلی از بالا به پایین دامنه با گذر زمان فاطمه عبدالملکی، کیومرث محمدی سمانی، وحید حسینی (1398)
ارزیابی توان گونه های چوبی کاشته شده در محوطه صنایع پتروشیمی بیستون در گیاه پالایی فلزات سنگین سپیده میرزا حسینی، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی، کیومرث محمدی سمانی (1394)
آنالیز اقتصادی چوب تولیدی صنوبر در استان کردستان سید سامان سعیدی، کامران عادلی، کیومرث محمدی سمانی، بایزید یوسفی (1393)
ظرفیت برد تفرجی در منطقه جنگلی برنجگان استان چهارمحال و بختیاری مریم اسکندری، کیومرث محمدی سمانی، بیت اله محمودی (1393)
ارزیابی پارک جنگلی توس نوذر با رویکرد جنگلداری شهری سحر کریمی، کیومرث محمدی سمانی، هدایت اله غضنفری، مهتاب پیرباوقار (1393)
پهنه بندی مناطق جهت توسعه گردشگری جنگل در منطقه عباس آباد بانه هیرو صالحی، مهتاب پیرباوقار، کیومرث محمدی سمانی، هدایت اله غضنفری (1392)
پهنه بندی و برنامه ریزی توسعه گردشگری جنگل (مطالعه موردی: منطقه اورامان) سحر صلواتی، کیومرث محمدی سمانی، ایوب مرادی، بیت اله محمودی (1391)
بررسی مناطق حساس و بحرانی آتش سوزی با تاکید بر خشکسالی و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS ) (مطالعه موردی: سری های 1 و 3 جنگل سراوان) احسان فرهی آشتیانی، مهرداد قدس خواه دریایی، مجید وظیفه دوست، مسعود امین املشی، کیومرث محمدی سمانی (1391)
ارزیابی جاده های موجود و طراحی واریانت جدید با استفاده از روش AHP علی رضا قمی معتضه، رامین نقدی، سلیمان محمدی لیمایی، کیومرث محمدی سمانی، ادریس تقوای سلیمی (1390)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
تنوع زیستی بندپایان خاکزی در عرصه های جنگلی کیومرث محمدی سمانی، امید جوهرچی، نرگس پردل، زاهد شاکری، مصطفی میرزایی، سعید پاک طینت سئیج، اسماعیل باباییان، وحید حسینی، حامد غباری (1398)

علایق پژوهشی

 • خاک های جنگل، مزوفون خاک های جنگلی و تغییرات آنها بعد از آشفتگی جنگل در توده های طبیعی و دست کاشت، طراحی جاده های جنگلی
بیشتر

دانشجویان

 • سیران خون سیاوشان
  نام: سیران خون سیاوشان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم زیستی جنگل
  پایان نامه:
 • سارا وکیلی
  نام: سارا وکیلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم زیستی جنگل
  پایان نامه:
 • الهام یزدانی
  نام: الهام یزدانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم زیستی جنگل
  پایان نامه:
 • سارا صادقی
  نام: سارا صادقی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم زیستی جنگل
  پایان نامه:
 • لیلا مرادمیروانی
  نام: لیلا مرادمیروانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • ریس مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی دکتر هدایت غضنفری (1401 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه جنگلداری (1395 - 1398)
 • دبیر اجرایی دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل (1392 - 1393)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی (1391 - 1393)
 • مشاوره انجمن علمی دانشجویان جنگلداری (1391 - 1393)
بیشتر