1403/03/05
حامد امانی

حامد امانی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس: 321365
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه کردستان.دانشکده هنر و معماری.گروه صنایع دستی
تلفن: 087-33664600

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد صنایع دستی ، دانشگاه هنر ، ایران (1384 - 1386)
    عنوان رساله: بررسی زیورآلات موزه مردم شناسی سنندج با تاکید بر جنبه های اعتقادی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
مطالعه تطبیقی نشانه های کلامی موجود در پیشانی محراب قالیچه های صفویه و قاجاریه ساحل عرفان منش، حامد امانی، ابوالقاسم نعمت شهربابکی (1400)
رنگ و تاثیرآن بر روی عملکردهای روانشناختی افراد هیمن زارعی، سید حسین شجاعی، حامد امانی (1400)
رنگ و تاثیر آن بر افراد در محیط کار: مقاله مروری سیستماتیک حامد امانی، سید حسین شجاعی، هیمن زارعی (1399)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
کتاب

علایق پژوهشی

  • هنر معاصر
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیرگروه صنایع دستی دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان (1398 - 1400)
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان (1400 - 1402)
  • استاد مشاور انجمن علمی گروه صنایع دستی (1397 - 1398)
  • عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان (1387 - 1391)
بیشتر