1403/04/01
حامد امانی

حامد امانی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس: 321365
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه کردستان.دانشکده هنر و معماری.گروه صنایع دستی
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
تاریخ اجتماعی قالی و قالیبافی در کردستان دوره قاجار و پهلوی
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
تاریخ اجتماعی،قالی،کردستان،قاجار،پهلوی
سال 1397
پژوهشگران حامد امانی

چکیده

بانک تصویری نقوش قالی های کردستان و بازتاب آن در سیر تحولات اجتماعی و هنری ادوار گذشته(قاجار و پهلوی اول) راوی سرگذشت زیبایی شناختی خاصی است که محتویات پیام و خروجی ارزشهای سمبولیک آن قابل بررسی است.دگرگونی ماهیتی این نقوش و ساختار تصویری آنها در دوره ی قاجار به مدد عکاسی و چاپ سنگی نحوه ی تجربه ی هنری و لذت خلق جسورانه به دور از قید و بند هنر رسمی را دستخوش تغییر میکند.امکان تولید و بازتولید انبوه آثار هنری برای اولین باردراین دوره،به عنوان پدیده های نوظهور بر کلیت مفهوم هنر اثرمستقیم میگذارد. انفجار یکباره ی تصاویر و خلق نسبتهای تازه در سلیقه ی هنری و شیوه های هنر پردازی،تغییر شکل بیان را در قالیهای این دوره به دنبال دارد.تکثیر انبوه تصویر و شکل گیری قالیهای تصویری،یکگی هنر را از میان می برد و از سویی باامکان دیده شدن برای عوام،فضای تجریدی و انتزاعی و تزیینی به یک فضای تصویری بدل می شود.بسیاری از این نقوش تصویری، در جهت بیان و نیاز گفتمان حاکم صورت می گیرد.قدرت هژمونیک نظام معنا شناختی بر اساس گفتمان مسلط، اجرا می شود و به عنوان دال مرکزی دال های شناور ایجاد می گردد. بازخوانی نقوش و روابط موتیف ها براین اساس،در دسته بندی قالی های شهری،روستایی و عشایری ،شالوده ی اصلی این بحث را تشکیل می دهد.