1403/04/01
حامد امانی

حامد امانی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس: 321365
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه کردستان.دانشکده هنر و معماری.گروه صنایع دستی
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش صنایع دستی در توسعه و جذب گردشگری فرهنگی، با تاکید ویژه بر زیورآلات سنتی استان کردستان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
: گردشگری فرهنگی، صنایع دستی، زیورآلات، سنندج، استان کردستان.
سال 1398
پژوهشگران حامد امانی

چکیده

رونق بخشیدن به تولید و فروش صنایع دستی اقوام در مقصدهای گردشگری موجب معرفـی فرهنـگ سرزمین مقصد و نیز درآمدزایی و توسـعه اقتصـادی جامعـه محلی می شود. تجربه کشورهایی با سابقه کهن در زمینه تولید صنایع دستی سنتی نشان داده است که رونق تولید و فروش صنایع دستی سنتی یکی از راه های جذب گردشگر و ارز خارجی است. استان کردستان با وجود تنوع بالا در زمینه صنایع-دستی اما جزء محرومترین استان های کشور است. توجه به زیورآلات سنتی استان کردستان می تواند موجب جذب گردشگر و نیز ایجاد مشاغل در جوامع محلی می شود. زیورآلات سنتی استان کردستان شامل مجموعه ای نسبتا غنی از زیورهای سنگی، فلزی، شیشه ای و ترکیبی که تفاوت در جنس، طرح و شکل آنها اختلاف طبقاتی، ساختار متفاوت اجتماعی و تأثیر اعتقادات دینی و مذهبی را نشان می دهد. در این زیورآلات اصالت، مفاهیم سمبولیک، کنایات و استعارات باوری، حقایق ملموس و تنوع در طرح ونقش و استفاده از انواع سنگی با نگاه و کارکرد درمانی، شفابخشی و خواص دارویی وجود داشته است. تولید مجدد زیورآلات مشابه با آنچه در موزه مذکور موجود است می تواند در افزایش تنوع صنایع دستی استان کردستان و بهبود وضعیت اقتصادی این استان نقش مهمی داشته باشد. در این رابطه باید به الزاماتی نظیـر کیفیـت عرضـه، بازاریـابی، کیفیـت مکـان عرضـه و فروش، نحوه دسترسی و تسهیلات جانبی و اصالت و هویت محصول توجه شود.