1403/04/01
حامد امانی

حامد امانی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس: 321365
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه کردستان.دانشکده هنر و معماری.گروه صنایع دستی
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
دایره المعارف دستبافته داری استان کرمان: دایره المعارف دستبافته عشایری و روستایی شهر جهانی سیرجان (جلد 4)
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
دایره المعارف دستبافته عشایری و روستایی سیرجان
سال 1400
پژوهشگران حامد امانی

چکیده

آنچه فرشبافی/بافندگی را به عنوان یک هنر اصیل معرفی می کند،تنوع بافت و زیبایی،طرح،نقش و رنگهای به کار رفته در آن است.بین صدها دستبافته عشایری و روستایی به ندرت چند طرح میتوان یافت که شبیه هم باشند چون بافت هر یک بر اساس طرحی از پیش آماده نبوده بلکه بیشتر تابع ذهن خلاق و ذوق و فرهنگ خاص بافنده بوده است...