1403/03/25
حمید فرورش

حمید فرورش

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-9979-7712
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36124788700
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، گروه مهندسی صنایع
تلفن: +988733624019

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی صنایع ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1384 - 1390)
  عنوان رساله: توسعه روش های حل مسئله طراحی شبکه حمل ونقل دو سطحی
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان رساله: ارائه یک مدل داده کاوی برای شناسایی مشتریان بدحساب (موردکاوی: شرکت های مخابرات ایران)
 • کارشناسی مهندسی صنایع ، شهید باهنر کرمان ، ایران (1377 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه: طراحی کارخانه اتوبخار
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Competitive pricing of complementary telecommunication services with subscriber churn in a duopoly Roya Soltani, Maryam Ashrafi, Mir Mehdi Seyyed Esfahani, Hamid Farvaresh (2024)
A sustainable and efficient home health care network design model under uncertainty Mahdieh Shiri, Fardin Ahmadizar, Dhananjay Thiruvady, Hamid Farvaresh (2023)
A multi-period bi-level model for a competitive food supply chain with sustainability considerations Yashar Manteghi, Jamal Arkat, Anwar Mahmoodi, Hamid Farvaresh (2021)
Competition and cooperation in the sustainable food supply chain with a focus on social issues Yashar Manteghi, Jamal Arkat, Anwar Mahmoodi, Hamid Farvaresh (2021)
Energy efficient hybrid wired-cum-wireless sensor network design Sima Maleki, Rapinder Sawhney, Hamid Farvaresh, Mohammad Mehdi Sepehri (2014)
Intelligent Sales Prediction for Pharmaceutical Distribution Companies: A Data Mining Based Approach Neda Khalil Zadeh, Mohammad Mehdi Sepehri, Hamid Farvaresh (2014)
A Branch and Bound Algorithm for Bi-level Discrete Network Design Problem Hamid Farvaresh, Mohammad Mehdi Sepehri (2013)
Multi-layer hybrid wired-cum-wireless sensor network design Sima Maleki, Mohammad Mehdi Sepehri, Hamid Farvaresh, Abbas Nayebi, Rapinder Sawhney (2012)
A new methodology to study customer electrocardiogram using RFM analysis and clustering Asso Hamzehei, Mohammad Fathian, Hamid Farvaresh, mohammad reza Gholamian (2011)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
A Mathematical Modeling of Batch Delivery Single-Machine Scheduling Problem Fardin Ahmadizar, Hamid Farvaresh, Soma Farhadi (2012)
سخنرانی
کتاب
آشنایی با لجستیک اقتضائی علی عباسی رایی، عیسی نخعی کمال آبادی، حمید فرورش (1398)
پایان نامه
مسیریابی و زمانبندی مراقبت در منزل تحت عدم قطعیت مبتنی بر سناریو مهدیه شیری، فردین احمدی زر، مهدی بشیری، حمید فرورش (1400)
برنامه‎ریزی دوسطحی برای زنجیره تامین پایدار رقابتی محصولات غذایی و کشاورزی یاشار منطقی، جمال ارکات، حمید فرورش، انور محمودی (1400)
طراحی مجتمع مسکونی در سنندج با رویکرد ارتقای حس امنیت مینا خامفروش، بختیار بهرامی، حمید فرورش (1397)
طراحی شبکه لجستیک معکوس و حلقه بسته پایدار چند دوره ای سلمان امیدی، عیسی نخعی کمال آبادی، حمید فرورش (1395)
لجستیک همکارانه در حمل ونقل چندوجهی ریل-جاده آرزو جعفری، حمید فرورش، عبدالسلام قادری (1394)

علایق پژوهشی

 • برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل
 • یادگیری ماشین و تحلیل آماری
 • تحقیق در عملیات، برنامه ریزی عدد صحیح و کاربرهای آن
 • کاربردهای تئوری بازی ها در حمل ونقل
بیشتر

دانشجویان

 • علی رضایی کردیانی
  نام: علی رضایی کردیانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • کسری قادری
  نام: کسری قادری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • سعید جعفری
  نام: سعید جعفری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی صنایع
  رساله:
 • طاهره مؤمنی
  نام: طاهره مؤمنی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • محسن محمودی
  نام: محسن محمودی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • سمیرا شاه منصوری
  نام: سمیرا شاه منصوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • مصلح امیری
  نام: مصلح امیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • آزاد سواره دنخه
  نام: آزاد سواره دنخه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • فردین یوسفی نیا
  نام: فردین یوسفی نیا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • آرزو جعفری
  نام: آرزو جعفری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • سیران قدیمی
  نام: سیران قدیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • محمد رحیمی
  نام: محمد رحیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • شیما عزیزی
  نام: شیما عزیزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • رؤیا سلطانی
  نام: رؤیا سلطانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • اکبر اسماعیلی
  نام: اکبر اسماعیلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مشاور انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع (1391 - ادامه دارد)
 • مشاور 25 امین المپیاد دانشجویی مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان (1397 - 1397)
 • مسئول راه اندازی آزمایشگاه بهینه سازی و شبیه سازی (1395 - 1395)
 • رئیس کارگروه اجرایی اقتصاد، صنعت و توریسم شبکه ملی جامعه و دانشگاه (1398 - ادامه دارد)
 • رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی درسی (1396 - 1399)
 • مدیر برنامه، بودجه تحول سازمانی و بهره وری (1399 - ادامه دارد)
بیشتر

گالری تصاویر

برنامه ریزی عدد صحیح تحقیق در عملیات 2 تحقیق در عملیات 1 طراحی آزمایشات آماری