1403/01/31
بهروز مهدی نژادیانی

بهروز مهدی نژادیانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55561276500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی آب، اتاق 302
تلفن: 33660067

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم و مهندسی آب-گرایش آبیاری و زهکشی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران (1387 - 1390)
  عنوان رساله: ارائه یک مدل ریاضی به منظور تعیین سطح آب زیرزمینی بین زهکش های موازی با استفاده از نظریۀ مشتقات مرتبه کسری
 • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب-گرایش آبیاری و زهکشی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران (1383 - 1385)
  عنوان رساله: ارزیابی آزمایشگاهی کاربرد پوشش مصنوعی در زهکشهای زیر زمینی و مقایسه آن با پوشش معدنی
 • کارشناسی علوم و مهندسی آب ، دانشگاه رازی ، ایران (1375 - 1379)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Study on non-Fickian behavior for solute transport through porous media Pramod Kumar Sharma, Pooja Agarwal, Behrouz Mehdinejadiani (2022)
ارزیابی چند مدل منحنی رطوبتی خاک در اراضی کشاورزی دشت قروه-دهگلان، استان کردستان سیما اصغر زاد دانش، بهروز مهدی نژادیانی، مسعود داوری (1400)
Prediction of Combined Terrestrial Evapotranspiration Index (CTEI) over Large River Basin Based on Machine Learning Approaches Ahmed Elbeltagi, Nikul Kumari, Jaydeo K. Dharpure, Ali Mokhtar, Karam Alsafadi, Alban Kuriqi, Abu Reza Md. Towfiqul Islam, Youssef Brouziyne, Hadi Ramezani Etedali, Behrouz Mehdinejadiani, Manish Kumar (2021)
The impact of climate changes on the water footprint of wheat and maize production in the Nile Delta, Egypt Ahmed Elbeltagi, Muhammad Rizwan Aslam, Anurag Malik, Behrouz Mehdinejadiani, Ankur Srivastava, Jinsong Deng, Amandeep Singh Bhatia (2020)
بررسی آزمایشگاهی وابستگی مکانی پراکنش در دو نوع خاک شنی همگن اشباع گلستان جعفری کلکان، بهروز مهدی نژادیانی (1395)
کاربرد الگوریتم ژنتیک برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی خاک اشباع محسن گلشاد فصیح، عبدالرحیم هوشمند، بهروز مهدی نژادیانی (1393)
Derivation of a fractional Boussinesq equation for modelling unconfined groundwater Behrouz Mehdinejadiani, Hossien Jafari, Dumitru Baleanu (2013)
A mathemَatical model for simulation of a water table profile between two parallel subsurface drains using fractional derivatives Behrouz Mehdinejadiani, Abd-e-Ali Naseri, Hossien Jafari, Afshin Ghanbarzadeh, Dumitru Baleanu (2013)
بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی بوسیله سیستمهای آبیاری بارانی بر روی ارقام گندم دیم حیدر ذوالنوریان، بهروز مهدی نژادیانی، مطلب بایزیدی (1390)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
استفاده از روش اسکگز برای تخمین توزیع اندازه ی ذرات خاک سیما اصغرزاده دانش، بهروز مهدی نژادیانی، مسعود داوری، زیبا ذالوایی (1394)
استفاده از نرم افزار RETC جهت برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک سیما اصغر زاد دانش، بهروز مهدی نژادیانی، مسعود داوری، ناصر خالق پناه (1393)
Assessment of treated wastewater quality in Sanandaj city, Iran, for irrigation purposes Behrouz Mehdinejadiani, Hoshyar Gavilian, Ghazal Moradi, Golestan Jafari Kalakan (2014)
بررسی میزان فلزات سنگین موجود در آب آبیاری (مطالعه موردی: حوضه ی آبخیز خامسان) بهروز مهدی نژادیانی، هوشیار گویلیان، چنور عبدی، شیوا مرادی (1392)
Studying the Effects of Supplementary Irrigation (Sprinkler Systems) to Dry Farming Wheat Cultivars Motaleb Bayzidi, Behrouz Mehdinejadiani, Heydar Zolnorian, marof siose marde (2011)
بررسی روابط رگرسیونی بین هدایت الکتریکی و عناصر شیمیایی موجود در آب هادی معاضد، بهروز مهدی نژادیانی، احد بیات، محسن گلشاد فصیح، فاطمه موسوی مرتضوی، علی حیدر نصراللهی (1389)
بررسی کیفیت آب رودخانه رمشت از نظر کشاورزی و آبیاری (مطالعه موردی: رودخانه رمشت ، کردستان) عطااله شیرزادی، بهروز مهدی نژادیانی، بهنام شیرزادی، محمود شاهمردانی فیروزجایی (1388)
ارزیابی کاربرد نرم افزار CHEMFLO در شبیه سازی انتقال املاح در خاکهای ماسه ای بهروز مهدی نژادیانی، هادی معاضد، رضا علی پور (1388)
تعیین تاثیر خشکسالی های اخیر بر روی پارامترهای کیفی آب رودخانه کرخه ( ایستگاه های پای پل و حمیدیه) جهت مصارف کشاورزی علی فقیهی محمدی، جواد رمضانی مقدم، هادی معاضد، بهروز مهدی نژادیانی، محمود شاهمردانی فیروزجایی (1388)
تعیین رابطه بین مواد جامد محلول در آب (TDS) با دبی در محدوده ایستگاه پای پل-حمیدیه رودخانه کرخه علی فقیهی محمدی، بهروز مهدی نژادیانی، جواد رمضانی مقدم، مهدی قمشی (1388)
بررسی تاثیرآبیاری تکمیلی بوسیله سیستمهای آبیاری بارانی برروی رقم سبلان گندم دیم بهروز مهدی نژادیانی، مطلب بایزیدی، حیدر ذوالنوریان (1387)
بررسی "خشکسالی جریان رودخانه" در رودخانه های مهم استان کردستان مطلب بایزیدی، ابوبکر رحیمی، بهروز مهدی نژادیانی (1387)
تاثیر آبیاری تکمیلی بر روی عملکرد گندم دیم رقم سرداری مطلب بایزیدی، حیدر ذوالنوریان، بهروز مهدی نژادیانی (1387)
بررسی تاثیرآبیاری تکمیلی بوسیله سیستمهای آبیاری تحت فشار برروی ارقام گندم دیم حیدر ذوالنوریان، بهروز مهدی نژادیانی، مطلب بایزیدی (1387)
اثرات میزان کاربرد کلریدآهن(III) و سرعت همزدن برکدورت آب بهروز مهدی نژادیانی، هادی معاضد (1385)
سخنرانی
کتاب
Fractional calculus for modeling unconfned groundwater Hossien Jafari, Behrouz Mehdinejadiani, Dumitru Baleanu (2019)
طرحی پوشش برای زهکش های زیرزمینی عبدعلی ناصری، بهروز مهدی نژادیانی (1389)
پایان نامه
بررسی آزمایشگاهی حذف نیترات از محلول آبی با استفاده از یک نوع بیوجاذب اصلاح شده لیلا منهوئی، بهروز مهدی نژادیانی، سیدمجتبی امینی نسب (1396)
بررسی آزمایشگاهی انتقال آلاینده در خاک های ماسه ای لایه ای روژین نگهدار، بهروز مهدی نژادیانی (1395)
بررسی آزمایشگاهی وابستگی انتشارپذیری به مقیاس در خاک-های ماسه ای گلستان جعفری کلکان، بهروز مهدی نژادیانی (1394)
تخمین پارامترهای منحنی مشخصه ی رطوبتی خاک با استفاده از روش معکوس سیما اصغر زاد دانش، بهروز مهدی نژادیانی، مسعود داوری (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • کیفیت آب آبیاری
 • کاربرد روش های بهینه سازی در علوم آب
 • انتقال املاح در محیط های متخلخل
بیشتر

دانشجویان

 • بهاره محمدی
  نام: بهاره محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: شبیه سازی عددی انتقال آلاینده در ستون های خاک ماسه ای همگن و غیرهمگن اشباع
 • حلیمه معروفی
  نام: حلیمه معروفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب-گرایش آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: تخمین همزمان پارامترهای انتقال آلاینده در خاک های ماسه ای همگن و غیرهمگن اشباع با استفاده از روش مسأله معکوس
 • لیلا منهوئی
  نام: لیلا منهوئی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب-گرایش آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: بررسی آزمایشگاهی حذف نیترات از محلول آبی با استفاده از یک نوع بیوجاذب اصلاح شده
 • روژین نگهدار
  نام: روژین نگهدار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب-گرایش آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: بررسی آزمایشگاهی انتقال آلاینده در خاک های ماسه ای لایه ای
 • گلستان جعفری کلکان
  نام: گلستان جعفری کلکان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب-گرایش آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: بررسی آزمایشگاهی وابستگی انتشارپذیری به مقیاس در خاک های ماسه ای
 • غزال مرادی
  نام: غزال مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب-گرایش آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: بررسی آزمایشگاهی یک بعدی انتقال املاح در خاک های ماسه ای با معادله جابجایی-انتشار مرتبه غیرصحیح
 • سیما اصغرزاد دانش
  نام: سیما اصغرزاد دانش
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب-گرایش آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: تخمین پارامترهای منحنی مشخصه ی رطوبتی خاک با استفاده از روش معکوس
بیشتر

سوابق اجرایی

 • نماینده گروه علوم و مهندسی آب در کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشکده کشاورزی (1399 - 1401)
 • مدیر گروه علوم و مهندسی آب (1395 - 1397)
 • عضو کار گروه بررسی صلاحیت علمی گروه علوم و مهندسی آب (1393 - 1395)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی (1392 - 1394)
بیشتر