1403/01/31
شهرام سعیدی

شهرام سعیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24780124600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 0871-6624133

تحصیلات

 • دکترای تخصصی ریاضی محض (1380 - 1384)
  عنوان رساله: Nonlinear Ergodic Theorems and Strong Convergence Theorems
 • کارشناسی ارشد ریاضی محض (1378 - 1380)
  عنوان رساله: Amenability and Ergodic Theory
 • کارشناسی ریاضی محض (1374 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
بررسی حرکت فراگیر پرسش واژه در کردی سنندجی: بر اساس رویکرد ادغام موازی شهلا صیفوری، یادگار کریمی، شهرام سعیدی، محسن معصومی (1401)
ارتقاء گره راست: حذف یا اشراف چندگانه شهلا صیفوری، یادگار کریمی، شهرام سعیدی، محسن معصومی (1400)
Zeros of accretive operators and asymptotics of a second order difference inclusion in Banach spaces Behzad Djafari Rouhani, JAMSHIDNEJAD parisa, Shahram Saeidi (2019)
Existence of fixed points for asymptotically nonexpansive type actions of semigroups Shahram Saeidi, Faezeh Golkar, Abdolmohammad Forouzanfar (2018)
Generalized asymptotic contractions Shahram Saeidi, Faezeh Golkar (2017)
Asymptotic pointwise contractive type in modular function spaces Farhan Golkarmanesh, Shahram Saeidi (2013)
Weak and strong convergence for some of nonexpansive mappings Shahram Saeidi, Alireza Medghalchi (2008)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
پایان نامه
برد عددی روی فضاهای هاردی وزن دار غزال مراد خانی، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1402)
سیگما- میانگین پذیری ایدآلی و سیگما - انقباض پذیری جبرهای باناخ گل آریز فتحی، صابر ناصری، شهرام سعیدی (1400)
بررسی برخی ازعملگرهای خطی کلاسیک بین فضاهای باناخ وزن دار از توابع تحلیلی سعید هفت برادران، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1399)
فضاهای باناخ توابع تحلیلی و فرمول فاصله بهارک ویسی زاده، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1399)
مشخصه سازی عناصر در C*-جبرها با استفاده از شعاع عددی گلناز عزیزی، هوگر قهرمانی، شهرام سعیدی (1398)
دو تصویر - کانز جبرهای باناخ دوگان بی نظیر ابوالقاسمی، اقبال قادری، شهرام سعیدی (1398)
تقریبات و عملگرهای غیرخطی در فضای هیلبرت سید محسن حسینی، شهرام سعیدی، صابر ناصری (1398)
قضایای نقطه ثابت و توبری ها برای نیم گروه های غیرانبساطی جعفر باغنده، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1398)
نگاشت های منظم مجانبی یکنواخت و کاربردهای آن پویا شیخله، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1397)
مشخصه سازی مرکزسازها روی B(H) سیده ندا قریشی، هوگر قهرمانی، شهرام سعیدی (1397)
مطالعه رفتار مجانبی شمول های تفاضلی در فضاهای باناخ پریسا جمشید نژاد، شهرام سعیدی (1396)
ویژگی نقطه ثابت نیم گروهها برای مجموعه های بی کران ژیلا مجیدی، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1396)
برخی گونه ها از انقباض های مجانبی ژاله پشاآبادی، صابر ناصری، شهرام سعیدی (1396)
بررسی ویژگی نقطه ثابت برای عملگرهای غیرخطی در فضاهای باناخ فائزه گلکار، عبدالمحمد فروزانفر، شهرام سعیدی (1396)
برخی تعمیم ها، مثال ها و مثال های نقض در آنالیز و بهینه سازی مژگان سلیم پور، شهرام سعیدی، هوگر قهرمانی (1396)
اثر عملگرهای ترکیب وزنی روی فضاهای برگمن با مرتبه نامتناهی گلاله سیفی، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1395)
قضایای ارگودیک غیرخطی در فضاهای هادامارد مریم آقایی، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1395)
همگرایی جواب های شمول های تفاضلی روناک بهفر، شهرام سعیدی (1395)
بررسی قضیه ی ارگودیگ غیرخطی برای نگاشت های همگن مثبت غیرانبساطی سوران فرخ نیا، شهرام سعیدی، هوگر قهرمانی (1394)
مدارهای تقریبی و معادلات تحولی شهناز کریمیان، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1394)
نگاشت های خطی نگهدارنده بعد فضای نقاط فضای حاصلضرب عملگرها روی B(X) امیر ولی زاده، هوگر قهرمانی، شهرام سعیدی (1394)
مطالعه ی ارتباط بین تعاریف مختلف برد عددی فاطمه علی اشرفی، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1394)
میانگین پذیری تقریبی مشخصه ای از جبرهای باناخ مسعود قادری، شهرام سعیدی، صابر ناصری، اقبال قادری (1394)
قضایای نقطه ثابت مشترک در برخی فضاها عیسی محمدی، آنتونی تومینگ لائو، شهرام سعیدی (1394)
نقاط ثابت نگاشت های ناگسترده و نیم گروه های آن ها روی فضاهای باناخ فواد نادری، علیرضا مدقالچی، سید مسعود امینی، شهرام سعیدی (1394)
میانگین پذیری جبرهای گروهی وزن دار سمیرا رزلانسری، صابر ناصری، شهرام سعیدی (1393)
عملگرهای ترکیب وزنی ایزومتریک روی فضای باناخ وزنی از نوع H^\infty مهدی رشیدی، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1393)
روش تندترین کاهش پیوندی و نامساوی های تغییراتی Behnam Ghasri, Shahram Saeidi, Mohammad Zaher Kazemi Baneh (2015)
زیر نظمی متری و زیر دیفرانسیل محدب سید محمد دانا حسینی، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1393)
عملگرهای چزارو روی فضای های هاردی در نیم صفحه بالا نعمت الله مرادی، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1392)
قضیه ارگودیک غیرخطی در گوی هیلبرت لاله آیینی، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1392)
تعیین عناصر در جبرهای باناخ تحت ویژگی های طیفی فاروق پرویزی، هوگر قهرمانی، شهرام سعیدی (1392)
رفتار مجانبی نگاشت های غیرانبساطی در فضاهای نرمدار بصیره یارعلی، شهرام سعیدی، هوگر قهرمانی (1392)
خاصیت داوگات برای عملگر های باریک در زیر فضاهای غنی از [C[0,1 جمیل حیدری، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1392)
روش زیرشیب تصویر شده ی قابل تطبیق و کاربرد آن در یادگیری برخط سید محسن حسینی، شهرام سعیدی، صابر ناصری (1392)
اختلال های چندمقداری شمول های غیرخطی m- اتلافی پریسا جمشید نژاد، صابر ناصری، شهرام سعیدی، کمال شانظری (1392)
خواص نقطه ثابت نگاشتهای غیرانبساطی در فضاهای تابعی مدولار اسماعیل مرادی، شهرام سعیدی، صابر ناصری (1392)
نیمگروه های میانگین پذیر قوی و خاصیت نقطه ثابت ناصح مردوخی، شهرام سعیدی، هوگر قهرمانی (1391)
میانگین پذیری ایده آلی از جبرهای باناخ پروین زمانی دادانه، صابر ناصری، شهرام سعیدی (1391)
دوگان مزدوج برای بهینه یابی محدب و کاربرد ها فاطمه سامی، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1391)
نمایش معکوس درازین ماتریس عملگر - بلوکی 2x2 با متمم شور منفرد صبا شیرزادی، منصور دانا، شهرام سعیدی (1391)
بررسی مجموعه های محدب کمولوس در فضای تابعی باناخ ساسان عبدی، شهرام سعیدی، هوگر قهرمانی (1391)
تو کشی های تحلیلی در B^{\infty}_H ریزان مظفری، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1390)
نگاشتهای مشتق پذیر در عملگر واحد روی جبرهای لانه ای رامین الیاسی، هوگر قهرمانی، صابر ناصری، شهرام سعیدی (1390)
قضایای ارگودیک میانگین برای نیم گروه های تقریبا متناوب سامان ستاری، شهرام سعیدی، صابر ناصری (1390)
مشتق های جردن تعمیم یافته روی جبرها و جبرهای عملگری خاص آنیتا هادی طالع، هوگر قهرمانی، شهرام سعیدی (1389)
ویژگیهای نقطه ثابت از نیم گروه هایی از نگاشت های غیرانبساطی دلیر محمدی، شهرام سعیدی، صابر ناصری (1389)
خواص نقطه ثابت و شرایط پروکسیمینال زهرا ارم، شهرام سعیدی، هوگر قهرمانی (1389)

علایق پژوهشی

 • آنالیز تابعی غیر خطی (نظریه نقطه ثابت، نظریه ارگودیک، معادلات تحولی)
بیشتر

دانشجویان

 • پریسا جمشیدنژاد
  نام: پریسا جمشیدنژاد
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی
  رساله:
بیشتر