1403/01/31
محمد رضا ملکی

محمد رضا ملکی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23156
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان 15175-66177
تلفن: 6664600-5

تحصیلات

 • کارشناسی ماشین های کشاورزی (دانشگاه شیراز) (1366 - 1370)
  عنوان پایان‌نامه: جاروی دوار افقی
 • کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی (دانشگاه شیراز) (1371 - 1374)
  عنوان رساله: Evaluation of Seed Distribution Uniformity of a Multi-flight Screw Feeding Device
 • دکترای تخصصی مهندسی بیوسیستم (دانشگاه کی یو لوون) بلژیک (1382 - 1386)
  عنوان رساله: Control of Variable Rate System of a Planter Fertilizing Unit Based on On-the-go Measurement of Soil P Status by a VISNIR Spectrophotometer
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
پایش بلادرنگ نرخ جریان جرمی مواد دانهای در لوله سقوط خطیکارها با استفاده از روش مبتنی بر ضربه سلمان رنجبری، محمد رضا ملکی، فرزاد محمدی، جلال خدائی، کاوه ملازاده (1402)
A new approach for variable rate fertilization based on direct read of soil map image Mohammad Mahmoudpour, Mohammad Reza Maleki, Kaveh Mollazade (2022)
اثر سرعت پیشروی و موقعیت حفاظ خاک روتیواتور روی زبری سطح خاک فرزاد محمدی، محمد رضا ملکی، جلال خدائی (1400)
Investigating the effect of farmyard manure on clay soil compactibility Kamel Ghadernejad, Gholamhossein Shahgoli, Aref Mardani, Mohammad Reza Maleki (2021)
اندازه گیری برخط سطح بذر و کود مخزن خطی کارها با استفاده از روش مادون قرمز فرزاد محمدی، محمد رضا ملکی، سلمان رنجبری، جلال خدائی (1399)
A robust algorithm based on color features for grape cluster segmentation Nasser Behroozi-Khazaei, Mohammad Reza Maleki (2017)
طراحی، ساخت و آزمایش ماشین پوست کن گردو سید امیر ذکی، کامل قادرنژاد، غلامرضا چگینی، محمد رضا ملکی (1394)
Seed Germination Enhancement of Zinnia (Zinnia elegans) Using Electromagnetic Field Anosh Zamiran, Vahid Reza Safari, Mohammad Reza Maleki (2013)
Stress Analysis of Tractor Tire Interacting with Soil using 2D Finite Element Method Naser Nankali, Moslem Namjoo, Mohammad Reza Maleki (2012)
Optimum three-point linkage set up for improving the quality of soil spectra and the accuracy of soil phosphorus measured using an on-line visible and near infrared sensor Abdul Mounem Mouazen, Mohammad Reza Maleki, Liesebet Cocks, Mark Van Meirvenne, Lieven Van Holm, Herman Ramon, Josse De Baerdemaeker, Roel Merckx (2008)
A study on the time response of a soil sensor-based variable rate granular fertiliser applicator Mohammad Reza Maleki, Herman Ramon, Josse De Baerdemaeker, Abdul Mounem Mouazen (2008)
On-the-go variable-rate phosphorus fertilisation based on a visible and near-infrared soil sensor Mohammad Reza Maleki, Abdul Mounem Mouazen, Bart De Ketelaere, Herman Ramon, Josse De Baerdemaeker (2007)
Multiplicative Scatter Correction during On-line Measurement with Near Infrared Spectroscopy Mohammad Reza Maleki, Abdul Mounem Mouazen, Herman Ramon, Josse De Baerdemaeker (2007)
Phosphorus Sensing for Fresh Soils using Visible and Near Infrared Spectroscopy Mohammad Reza Maleki, Lieven Van Holm, Herman Ramon, Roel Merckx, Josse De Baerdemaeker, Abdul Mounem Mouazen (2006)
Optimisation of soil VIS–NIR sensor-based variable rate application system of soil phosphorus Mohammad Reza Maleki, Abdul Mounem Mouazen, Herman Ramon, Josse De Baerdemaeker (2006)
Evaluation of Seed Distribution Uniformity of a Multi-flight Auger as a Grain Drill Metering Device Mohammad Reza Maleki, Javad Jafari Far, Mohammad Hossein raufat, Abdul Mounem Mouazen, Josse De Baerdemaeker (2006)
A New Index for Seed Distribution Uniformity Evaluation of Grain Drills Mohammad Reza Maleki, Abdul Mounem Mouazen, Bart De Ketelaere, Josse De Baerdemaeker (2006)
On-line measurement of some selected soil properties using a VIS–NIR sensor Abdul Mounem Mouazen, Mohammad Reza Maleki, Josse De Baerdemaeker, Herman Ramon (2006)
Management Zones based on Correlation between Soil Compaction, Yield and Crop Data Els Vrindts, Abdul Mounem Mouazen, Mieke Reyniers, Kristof Maertens, Mohammad Reza Maleki, Josse De Baerdemaeker, Herman Ramon (2005)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
استفاده از تکنیک های پردازش تصویر برای تشخیص علف هرزدر مزرعه هویج حسن حاجی نیا، محمد رضا ملکی، ناصر بهروزی خزاعی (1398)
اندازه گیری برخط سطح بذر و کود مخزن خطی کارها با استفاده از روش مادون قرمز فرزاد محمدی، محمد رضا ملکی، سلمان رنجبری، جلال خدائی (1398)
مروری برنقش رباتها در کشاورزی محمد محمود پور، محمد رضا ملکی (1396)
ساخت و ارزیابی سبزی خشککن خورشیدی عباداله نوریزاد، محمد رضا ملکی، مجید دولتی (1393)
بکار گیری روش طیف سنجی در تخمین pH خاک سعید رضایی، محمد رضا ملکی (1392)
تاثیر میدان الکترو مغناطیسی بر سرعت جوانه زنی بذر گل آهار انوش ضمیران، محمد رضا ملکی، وحید رضا صفاری (1390)
ارزیابی اقتصادی ماشین برداشت پیاز (مطالعه موردی منطقه جنوب کرمان) محسن عادلی، محمد رضا ملکی، باب اله حیاتی، معین مختاری (1389)
سخنرانی
کتاب
SOIL MANAGEMENT FOR SUSTAINABILITY Abdul Mounem Mouazen, Mohammad Reza Maleki, Josse De Baerdemaeker, Herman Ramon (2006)
Development and evaluation of an on-the-go visible and near-infrared soil sensor-based variable rate phosphorus fertilization Mohammad Reza Maleki, Abdul Mounem Mouazen, Bart De Ketelaere, Herman Ramon, Josse De Baerdemaeker (2006)
نوآوری
سامانه شخم نرخ متغیر تیلر مبنی بر اندازه گیری بلادرنگ زبری سطح خاک فرزاد محمدی، محمد رضا ملکی، جلال خدائی (1401)
پایان نامه
بهینه سازی تیغه برش دروگر برداشت کلزا با رویکرد کاهش مصرف انرژی قانع احمدزاده، پیمان سلامی، محمد رضا ملکی، کاوه ملازاده (1399)
توسعه الگوریتم مبتنی بر فناوری بینایی ماشین برای تشخیص بوته نخود از علف هرز به منظور استفاده در کشاورزی دقیق حسن حاجی نیا، ناصر بهروزی خزاعی، محمد رضا ملکی، فرزاد حسین پناهی قروچای (1399)
تشخیص عیوب جعبه دنده با استفاده از روش آکوستیک شیما بیات، محمد رضا ملکی، کاوه ملازاده (1396)
طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمایش کنترل کشش تراکتور شورش خاطری، محمد رضا ملکی، جلال خدائی (1396)
طراحی و ساخت شاخه تکان قابل حمل زردآلو شاهو احمدی، محمد رضا ملکی (1395)
طراحی، ساخت و ارزیابی غلطک دندانه میخی توام با خاک همزن خالد پوررسولی، جلال خدائی، محمد رضا ملکی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • کشاورزی دقیق
 • برنامه نویسی کامپیوتر
 • طراحی ماشین های کاشت و داشت
 • طیف سنجی
 • مدارات کنترل صنعتی
 • مدل های ریاضی و آماری
بیشتر

دانشجویان

 • آسو مرادزاغه
  نام: آسو مرادزاغه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مکانیک بیوسیستم
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • نماینده هیات اجرایی جذب در دانشکده کشاورزی (1400 - 1402)
 • مدیر گروه (دانشگاه کردستان) (1395 - 1397)
 • عضو کار گروه بررسی صلاحیت علمی گروه مهندسی بیوسیستم (دانشگاه کردستان) (1395 - 1397)
 • عضو کمیته راهبردی دانشگاه کردستان (1393 - 1394)
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه (دانشگاه جیرفت) (1391 - 1392)
 • عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه (دانشگاه جیرفت) (1391 - 1392)
 • عضو شورای ترفیع دانشگاه ( دانشگاه جیرفت) (1389 - 1392)
 • عضو کمیته منتخب دانشکده کشاورزی (دانشگاه شهید باهنر کرمان) (1387 - 1388)
 • عضو کار گروه بررسی صلاحیت علمی گروه مهندسی بیوسیستم (دانشگاه کردستان) (1393 - 1395)
 • مدیر گروه (دانشگاه جیرفت) (1390 - 1392)
 • مدیر گروه (دانشگاه جیرفت) (1389 - 1390)
 • مدیر گروه (دانشگاه جیرفت) (1388 - 1389)
 • مدیر گروه (دانشگاه شهید باهنر کرمان) (1387 - 1388)
 • مدیر گروه (دانشگاه شهید باهنر کرمان) (1378 - 1381)
 • مدیر گروه (دانشگاه شهید باهنر کرمان) (1376 - 1378)
 • مدیر گروه (دانشگاه شهید باهنر کرمان) (1375 - 1376)
بیشتر