1403/01/31
محمد حاجی زاده

محمد حاجی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57192920449
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی گیاهپزشکی ، دانشگاه ارومیه ، ایران (1377 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1381 - 1383)
  عنوان رساله: ردیابی ویروس برگ بادبزنی مو از استان های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل با روش های الایزا و RT-PCR
 • دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1386 - 1390)
  عنوان رساله: ردیابی و بررسی تنوع ژنتیکی ویروئیدهای آلوده کننده مو از شمالغرب کشور و بررسی آلودگی های مخلوط آن ها با نپوویروس ها
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Evolution and biogeography of apple stem grooving virus Shohreh Shokri, Kamal Shujaei, Adrian John Gibbs, Mohammad Hajizadeh (2023)
Phylogenetics and evolution of wheat streak mosaic virus: Its global origin and the source of the Australian epidemic Roger Jones, Ines Vasques, Mohammad Hajizadeh, Samuel McGreig, Adrian Fox, Adrian John Gibbs (2022)
Phylogenetics and Evolution of Potato Virus V: Another Potyvirus that Originated in the Andes Segundo Fuentes, Adrian John Gibbs, Ian Adams, Mohammad Hajizadeh, Jan kreuze, Roger Jones, Arnaud G. Blouin, Adrian Fox (2022)
First report of strawberry pallidosis-associated virus infecting strawberry from Iran Nasrin Ghaderi Zandan, Mohammad Hajizadeh, Igor Koloniuk (2022)
ردیابی و آنالیز تبارزایی چهار ویروئید مهم آلوده کننده تاکستان های استان زنجان سحر سلامی، رقیه مرادی، محمد حاجی زاده، داود کولیوند (1400)
First report of strawberry crinivirus 3 and strawberry crinivirus 4 in strawberry in Iran Mohammad Hajizadeh, Nasrin Ghaderi Zandan, Zahra Kashiha, Igor Koloniuk (2022)
The phylogeography of potato virus X shows the fingerprints of its human vector Segundo Fuentes, Adrian John Gibbs, Mohammad Hajizadeh, Ana Perez, Ian Adams, Roger Jones, Neil Boonham, Adrian Fox, Jan kreuze, Cesar fribourg (2021)
Global population genetic structure of Bean common mosaic virus Mahsa Abadkhah, Mohammad Hajizadeh, Davoud Koolivand (2020)
The potyviruses; an evolutionary synthesis is emerging Adrian John Gibbs, Mohammad Hajizadeh, Kazusato Ohshima, Roger Jones (2020)
The global phylogeny of Plum pox virus is emerging Mohammad Hajizadeh, Adrian John Gibbs, Fahimeh Amirnia, Miroslav Glasa (2019)
همسانه سازی و بیان ژن پروتئین پوششی جدایه ی ایرانی ویروس لکه برگی کلروتیک سیب (ACLSV) در باکتری E. coli دانیال میرزایی، محمد حاجی زاده، عبدالباسط عزیزی، داود کولیوند (1398)
شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم جنس نپوویروس از تاکستانهای استان زنجان رقیه مرادی، داود کولیوند، امید عینی، محمد حاجی زاده (1397)
Complete Genome Sequences of Zucchini Yellow Mosaic Virus Strain Kurdistan, Iran Hamid Reza Maghamnia, Mohammad Hajizadeh, Abdolbaset Azizi (2018)
Genetic diversity and population structure of Watermelon mosaic virus Mohammad Hajizadeh, Hajareh Bahrampour, Jafar Abdollahzadeh (2017)
Phylogenetic analysis of two Iranian grapevine virus A isolates using coat protein gene sequence Roghayeh Moradi, Davoud Koolivand, Omid Eini, Mohammad Hajizadeh (2017)
Population genetic analysis of Potato virus X based on the CP gene sequence Mohammad Hajizadeh, Nemat Sokhandan Bashir (2017)
بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ویروس موزائیک زرد کدو بر اساس قسمتی از ژن پروتئین پوششی حمیدرضا مقام نیا، محمد حاجی زاده، عبدالباسط عزیزی (1395)
Detection and identification of four vegetable fruit viruses in west and northwest of Iran Kazhal Mohammadi, Mohammad Hajizadeh, Davoud Koolivand (2016)
Capsicum annuum, a new host of watermelon mosaic virus Mohammad Hajizadeh, Kazhal Mohammadi (2016)
Heterologous expression of potato virus Y coat protein, isolate Pot187 Nemat Sokhandan Bashir, Mahin poresmail, Mohammad Hajizadeh (2015)
GRAPEVINE VIROIDS AND GRAPEVINE FANLEAF VIRUS IN NORTH-WEST IRAN Mohammad Hajizadeh, Enza Maria Torchetti, Nemat Sokhandan Bashir, Beatriz Navarro, Hamed Doulati Baneh, Francesco Di Serio, Giovanni Paolo Martelli (2015)
Status of infection with grapevine fanleaf virus in vineyards of Iran and molecular characteristics of the isolates Nemat Sokhandan Bashir, Shaheen nourinejhad zarghani, Mohammad Hajizadeh (2015)
Molecular detection of Cucumber green mottle mosaic virus variants from cucurbits fields in Iran Sevil Nematollahi, Elnaz Haghtaghi, Davood Kolivand, Mohammad Hajizadeh (2014)
Development and validation of a multiplex RT-PCR method for the simultaneous detection of five grapevine viroids Mohammad Hajizadeh, Beatriz Navarro, Nemat Sokhandan Bashir, Enza Maria Torchetti, Francesco Di Serio (2012)
FIRST REPORT OF GRAPEVINE DEFORMATION VIRUS AND GRAPEVINE ANATOLIAN RING SPOT VIRUS IN IRAN Mohammad Hajizadeh, Nemat Sokhandan Bashir, Toufic Elbeaino (2012)
MULTIPLEX RT-PCR FOR DETECTING FIVE VIROIDS INFECTING GRAPEVINES Mohammad Hajizadeh, Beatriz Navarro, Nemat Sokhandan Bashir, Enza Maria Torchetti, Francesco Di Serio (2011)
MULTIPLE VIROID INFECTIONS IN IRANIAN GRAPEVINES Mohammad Hajizadeh, Beatriz Navarro, Nemat Sokhandan Bashir, Francesco Di Serio (2010)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Molecular characterization and prevalence of a novel strawberry crinivirus in Iran Mohammad Hajizadeh, Nasrin Ghaderi Zandan, Igor Koloniuk, Ioannis Tzanetakis (2023)
تاثیر منابع کربوهیدراتی بر باززایی و رشد مریکلون های توت فرنگی علی اکبر مظفری، یاور وفائی، آرمین ساعد موچشی، پگاه شهیدی، محمد حاجی زاده، شهلا قادری، نسرین قادری زندان (1400)
شناسایی برخی ویروئیدهای مهم انگور از تاکستان های استان زنجان رقیه مرادی، داود کولیوند، امید عینی، محمد حاجی زاده (1397)
Grapevine vein banding in North-West Iran Mohammad Hajizadeh, Enza Maria Torchetti, Nemat Sokhandan Bashir, Beatriz Navarro, Hamed Doulati Baneh, Francesco Di Serio, Giovanni Paolo Martelli (2015)
Findings point to long existence of Grapevine fanleaf virus in Iran Nemat Sokhandan Bashir, Shaheen nourinejhad zarghani, Mohammad Hajizadeh (2015)
ردیابی ویروس موزاییک زرد کدو از مزارع جالیز استان کردستان با روش RT-PCR کژال محمدی، محمد حاجی زاده، داوود کولیوند (1394)
شناسایی ویروس موزاییک خیار از مزارع جالیز استان کردستان با روش RT-PCR کژال محمدی، محمد حاجی زاده، داوود کولیوند (1393)
Polymorphic positions of Grapevine yellow speckle viroid-2 (GYSVd-2) in Iranian sequence variants Mohammad Hajizadeh, Nemat Sokhandan Bashir, Francesco Di Serio, Beatriz Navarro (2013)
Nine new variants of Australian grapevine viroid from Iran Mohammad Hajizadeh, Nemat Sokhandan Bashir, Francesco Di Serio (2012)
Grapevine Yellow Speckle-1 Type 4: A New Proposed Type of Grapevine Yellow Speckle-1 Mohammad Hajizadeh, Nemat Sokhandan Bashir, Beatriz Navarro, Francesco Di Serio (2012)
بهینه سازی Western Blot و DIBA به منظور تایید بیان ژن پروتئین پوششی ویروس برگ بادبزنی مو در E. coli داوود کولیوند، نعمت سخندان بشیر، محمد حاجی زاده، علیرضا پاشایی (1390)
MULTIPLEX RT-PCR FOR DETECTING FIVE VIROIDS INFECTING GRAPEVINES Mohammad Hajizadeh, Beatriz Navarro, Nemat Sokhandan Bashir, Enza Maria Torchetti, Francesco Di Serio (2011)
SPREAD OF GRAPEVINE VIROIDS AND GRAPVINE FANLEAF VIRUS IN IRAN Mohammad Hajizadeh, Nemat Sokhandan Bashir, Beatriz Navarro, Seyed Abolghasem Mohammadi, Hamed Doulati Baneh, Giovanni Paolo Martelli, Francesco Di Serio (2011)
بیان ژن پوشش پروتئینی ویروس برگ بادبزنی مو در باکتری Escherichia coli محمد حاجی زاده، نعمت سخندان بشیر، علیرضا پاشایی (1389)
Toward identification of grapevine-infecting viruses in vineyards of Iran Grapevine fanleaf virus isolates Nemat Sokhandan Bashir, Mohammad Hajizadeh, Shahin nourinejhad Zarghani, Shahrzad nikkhah (2007)
بررسی تشکیل ذرات شبه CMV-like particles) CMV) پس از بیان ژن پروتئین پوششی در E.coli نعمت سخندان بشیر، افشین رستمی، محمد حاجی زاده، داوود کولیوند (1385)
سخنرانی
کتاب
Viroids Infecting the Grapevine Francesco Di Serio, Keramatolah Aizadpanah, Mohammad Hajizadeh, Beatriz Navarro (2017)
بیماری های ویروسی و ویروئیدی مهم انگور محمد حاجی زاده، مهدی کمالی دشت ارژنه، وحید رومی (1395)
پایان نامه
تعیین توالی کامل دو جدایه ایرانی ویروس ساقه شیاری سیب شهره شکری، محمد حاجی زاده، آدریان جان گیبس (1402)
اثر خاموشی ژنCMV-2b روی برهمکنش ویروس موزاییک خیار و قارچ آلترناریا در گیاه گوجه فرنگی گلستان اعظمی، عبدالباسط عزیزی، محمد حاجی زاده، جعفر عبداله زاده (1400)
همسانه سازی و بیان ژن پروتئین پوششی جدایه ی ایرانی ویروس لکه سبزرد برگ سیب در باکتری اشریشیا کلی دانیال میرزایی، محمد حاجی زاده، داود کولیوند، عبدالباسط عزیزی (1398)
ردیابی و تنوع ژنتیکی ویروس لکه حلقوی نکروتیک درختان هسته دار در استان کردستان مهدی آذریار، محمد حاجی زاده، مسعود نادرپور، عبدالباسط عزیزی (1396)
شناسایی برخی ویروس های خانواده Secoviridae از مناطق انگور کاری عمده استان زنجان رقیه مرادی، داود کولیوند، محمد حاجی زاده، امید عینی (1396)
ردیابی و بررسی تنوع ژنتیکی ویروس موزاییک هندوانه در کدوئیان استان کردستان هاجره بهرام پور، محمد حاجی زاده، جعفر عبداله زاده (1395)
ردیابی برخی ویروس های مهم درجالیزکاری های استان کردستان با روشRT-PCR کژال محمدی، محمد حاجی زاده، داوود کولیوند (1393)
ردیابی نپوویروس های مهم انگور با روش RT-PCR از تاکستان های استان کردستان سیروان حسینی، محمد حاجی زاده، بهمن بهرام نژاد (1392)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • آنالیز ژنتیک جمعیت ویروس ها و ویروئیدها
بیشتر

دانشجویان

 • دانیال میرزایی
  نام: دانیال میرزایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه: همسانه سازی و بیان ژن پروتئین پوششی ویروس لکه برگی کلروتیک سیب در E. coli
 • کمال شجاعی
  نام: کمال شجاعی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه: ردیابی ویروسهای مهم سیب از استان کردستان با روش مولکولی PCR
 • مهستی کاراگاهی
  نام: مهستی کاراگاهی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه: ردیابی ویروئید موزاییک نهان هلو از درختان هسته دار استان کردستان
 • مهدی آذریار
  نام: مهدی آذریار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه: ردیابی و تنوع ژنتیکی ویروس لکه حلقوی نکروتیک درختان هسته دار از استان کردستان
 • حمید رضا مقام نیا
  نام: حمید رضا مقام نیا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه: تعیین توالی کامل ویروس موزاییک زرد کدو جدایه کردستان
 • هاجره بهرام پور
  نام: هاجره بهرام پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه: بررسی تنوع ژنتیکی ویروس موزاییک هندوانه از استان کردستان
 • گلاویژ احمدی
  نام: گلاویژ احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه: بهینه سازی روش مولتی پلکس پی سی آر برای ردیابی همزمان ویروس برگ بادبزنی مو و ویروئیدهای عامل لکه زردی مو
 • کژال محمدی
  نام: کژال محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه: شناسایی مولکولی ویروس های مهم کدوئیان از استان کردستان
 • سیروان حسینی
  نام: سیروان حسینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه: شناسایی مولکولی ویروس های مهم مو از استان کردستان
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه گیاهپزشکی (1395 - ادامه دارد)
 • نماینده دانشکده کشاورزی در کارگروه ایمنی آزمایشگاه های دانشگاه (1393 - 1395)
 • عضو کارگروه توانایی علمی گروه گیاهپزشکی (1393 - 1395)
 • نماینده پژوهشی گروه گیاهپزشکی در شورای پژوهشی دانشکده (1392 - 1394)
بیشتر