1403/01/27
داود جمینی

داود جمینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 91235
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1392 - 1396)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1389 - 1391)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه یزد ، ایران (1385 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
تحلیل درآمد در مناطق روستایی ایران داود جمینی، امین دهقانی (1402)
تحلیل فضایی شاخص توسعه انسانی و شناسایی تعیین کننده های آن در ایران داود جمینی، کیومرث ایراندوست، علیرضا جمشیدی (1400)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
پایش و ارزیابی سطح توسعه سکونتگاه های روستایی با تکیه بر شاخص های فرهنگی در استان مرزی کردستان داود جمینی، هانا اسماعیل پور، سیددانا حسینی نسب، الهه قادری، رامین آتش بهار، آیسان احمدی (1402)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
طرح پژوهشی خاتمه یافته
برنامه توسـعه اقتصـادی و اشـتغالزایی روسـتایی (مرحله اول) کیومرث ایراندوست، داود جمینی، حسین دانش مهر (1400)

علایق پژوهشی

 • برنامه ریزی منطقه ای
 • امنیت غذایی
 • توسعه پایدار روستایی
 • برنامه ریزی روستایی
بیشتر