1402/12/15
بختیار جواهری

بختیار جواهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 65973
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران (1380 - 1382)
    عنوان رساله:
  • دکترای تخصصی علوم اقتصادی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1389 - 1393)
    عنوان رساله:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
بررسی تاثیر ریسک کشوری و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران بختیار جواهری، زانا مظفری، یاسمن مظهری، رامین امانی (1402)
سنجش انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای بخش های اقتصادی استان کردستان بختیار جواهری، روژینا مسعودی، علی فقه مجیدی (1402)
ریسک کشوری، توسعه انسانی و مهاجرت نخبگان رامین امانی، بختیار جواهری، زانکو قربانی (1402)
بررسی تاثیر همه گیری ویروس کرونا بر رفتار مصرف کننده در اقلیم کردستان عراق بختیار جواهری، یونس علی احمد، ئاشتی عبدالله محمود، سمیرا محمدی (1401)
Economic policy uncertainty and the US stock market trading: non-ARDL evidence Bakhtiar Javaheri, Fateh Habibi, Ramin Amani (2022)
کیفیت آمار ثبتی دانشجو یان : مطالعۀ موردی دانشگاه کردستان سواره رشیدی، بختیار جواهری، ناصر شیربگی (1401)
بررسی تأثیر کیفیت نهادها بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه بختیار جواهری، خالد احمدزاده، حمیرا شاه ویسی (1399)
اولویت بندی بخشهای اقتصادی استان کردستان بر اساس جدول داده-ستانده بختیار جواهری، خالد احمدزاده، زینب فیضی مقدم (1399)
Financial markets and economic growth: a case study of Iran bank and insurance industry Bakhtiar Javaheri, Bahram Sahabi, Esfandiar Jahangard, Mansour Etesami (2014)
Total factor Productivity and Efficiency in Iranian Crop Production: A None Parametric Approach Mohammadhadi Hajean, Hossein Sadeghi, Bakhtiar Javaheri (2013)
برآورد حداقل معاش در مناطق شهری استان کردستان بختیار جواهری، بهرام سحابی، عابدین قاسمی، محمد هادی حاجیان (1391)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
بررسی نقش واهمیت اقتصادی بخش بانک در اقتصاد ایران با استفاده ازروش حذف فرضی بختیار جواهری، اسعد اله رضایی، زینب فیضی مقدم (1394)
بانک و رشد اقتصادی ایران بختیار جواهری، بهرام سحابی (1393)
اقتصاد بدون نفت فاتح حبیبی، پرستو صداقت، بختیار جواهری (1391)
پایان نامه
بررسی اثر تغییرات قیمت گاز طبیعی بر بازده بازار سهام Seyed Meysam Mousavi Fatah, Bakhtiar Javaheri, Khaled Ahmadzadeh (2023)
بررسی اثرات گردشگری بر وضعیت اقتصادی خانوار‌های ساکن در اقلیم کردستان عراق ریبین حسن علی جاف، بختیار جواهری، پروین علی مرادی افشار (1401)
ارزیابی اثر حکمرانی خوب بر عملکرد تغییرات اقلیمی حسنا تن قطاری، سامان قادری، بختیار جواهری (1401)
تحلیل استراتژی جایگزینی واردات در ایران طی سال های 1357 تا 1370 کامیار حسنی، بختیار جواهری، فاتح حبیبی (1400)
بررسی تاثیر ویروس کرونا بر رفتار مصرف کننده در اقلیم کردستان عراق ئاشتی عبدالله محمود، بختیار جواهری، یونس علی احمد (1400)
بررسی تأثیر منابع طبیعی و نوآوری تکنولوژیکی بر توسعه مالی در ایران صبا قادری، بختیار جواهری، خالد احمدزاده (1400)
بیع تقسیط توأم با فزونی قیمت در مذاهب اربعه خالد ساعدی، فرزاد پارسا، بختیار جواهری (1398)
بررسی تاثیر منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه حمیرا شاه ویسی، بختیار جواهری، خالد احمدزاده (1398)
ارزیابی فعالیت های اقتصادی استان ایلام با استفاده از جدول داده- ستانده (روش CHARM) طیبه عباسیان سومار، بختیار جواهری، علی فقه مجیدی (1397)
بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه گلاله کریمی، علی فقه مجیدی، بختیار جواهری (1397)
بررسی ارتباط متقابل شاخص توسعه انسانی و آلودگی محیط زیست در ایران زهرا خلیل زاده، بختیار جواهری، سامان قادری (1396)
برآورد و تحلیل تابع اشتغال غیر رسمی شهرستان سنندج حسنی محمودی، فاتح حبیبی، بختیار جواهری (1395)
اولویت بندی بخش های اقتصادی استان کردستان در چارچوب جدول داده و ستانده زینب فیضی مقدم، بختیار جواهری، خالد احمدزاده (1395)
بررسی مزیت نسبی بخش صنعت استان کردستان سمیرا محمدی، بختیار جواهری، علی فقه مجیدی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه علوم اقتصادی (1399 - 1402)
  • مدیر برنامه و بودجه (1394 - 1398)
بیشتر