1403/03/05
عبدالله حسن زاده

عبدالله حسن زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55046702000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 09181777659

تحصیلات

 • کارشناسی فیزیک کاربردی ، ارومیه ، ایران (1369 - 1373)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد فیزیک ، تربیت مدرس ، ایران (1374 - 1377)
  عنوان رساله: خارجیPIXE
 • دکترای تخصصی فیزیک ، وسترن اونتاریو ، کانادا (1384 - 1388)
  عنوان رساله: میکروسکوپ فلورسنس مدیان میرا و کاربرد آن در زیست شناسی سلولی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Langmuir–Blodgett films of magnetic nanowires Kashan Burhan Mohammed, ghaderi somayae, Rahman Hallaj, Abdollah Hassanzadeh (2023)
Radiation forces on a Mie particle in the evanescent field of a resonance waveguide structure Shadi Rezaei, Darya Azami, Fardin Kheirandish, Abdollah Hassanzadeh (2022)
Creation of rotating spiral structures using interfering Bessel beams for optical manipulation Mohammad Bagher Mohammadnejad Zanjani, Sarkew Abdulkareem, Abdollah Hassanzadeh (2022)
Observation of nanodomains and nanostripes in the Langmuir-Blodgett monolayers of Fe3O4 magnetic nanoparticles siamand Saleh Khosrow, ghaderi somayae, Salah Raza Saeed, Rahman Hallaj, Abdollah Hassanzadeh (2021)
Waveguide gratings with metamaterial films Nazanin Kakolaki, Abdollah Hassanzadeh (2020)
Fabrication of Interconnected Plasmonic Spherical Silver Nanoparticles with Enhanced Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR) Peaks Using Quince Leaf Extract Solution Shujahadeen B. Aziz, Govar Hussien, Mohamad Brza, Sewara J. Mohammed, Rebar Abdulwahid, Abdollah Hassanzadeh, Salah Raza Saeed (2019)
Theoretical simulation of Gaussian beam interferometric optical tweezers with symmetrical construction Mohammad Bagher Mohammadnejad Zanjani, Salah Raza Saeed, Abdollah Hassanzadeh (2019)
Rigorous electromagnetic theory for waveguide evanescent field fluorescence microscopy Abdollah Hassanzadeh, shabbo Saaedi, Mohammad Mohammadnejad, Salah Raza Saeed (2018)
Multibeam interferometric optical tweezers Mohammad Bagher Mohammadnejad Zanjani, Abdollah Hassanzadeh (2017)
Evanescent field interferometric optical tweezers with rotational symmetric patterns Mohammad Bagher Mohammadnejad Zanjani, Abdollah Hassanzadeh (2017)
Graphene-based multilayer resonance structure to enhance the optical pressure on a Mie particle Abdollah Hassanzadeh, Mohammad Bagher Mohammadnejad Zanjani (2016)
Multiexposure laser interference lithography Abdollah Hassanzadeh, Mohammad Bagher Mohammadnejad Zanjani, Silvia Mittler (2015)
Waveguide Evanescent field Fluorescence Microscopy: Thin Film Fluorescence Intensities and its Application in Cell Biology Abdollah Hassanzadeh, Michael Nitsche, Uwe Langbein, Souzan Armstrong, S.Jeffrey Dixon, Silvia Mittler (2011)
Optical waveguides formed by silver ion exchange in Schott SG11 glass for waveguide evanescent field fluorescence microscopy: evanescent images of HEK293 cells. Abdollah Hassanzadeh, Michael Nitsche, Souzan Armstrong, Noshin Nabavi, Rene Harrison, Silvia Mittler, S.Jeffrey Dixon (2010)
Multimode Waveguide Evanescent field Fluorescence Microscopy: Measurement of Cell-Substratum separation Distance Abdollah Hassanzadeh, Souzan Armstrong, S.Jeffrey Dixon, Silvia Mittler (2009)
Control of surface plasmon resonances in dielectrically-coated proximate gold nanoparticles immobilized on a substrate Patric Rooney, Asad Rezaee, Songbo Xu, Touraj Manifar, Abdollah Hassanzadeh, Silvia Mittler, Chitra Rangan, Volker Bohmer, Ganna Podoprygorina (2008)
External PIXE Analysis of old inks and papers Abdollah Hassanzadeh, m Lamehi-Rachti, P Oliaiy, j Rahighi, F Shokohi (2000)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
اثرات فراماده بر ضرایب جفتشدگی توریهای پراش موجبری مثلثی نازنین کاکولکی، عبدالله حسن زاده (1396)
لیتوگرافی تداخل لیزری: شبیه سازی و نتایج تجربی محمد باقر محمد نژاد زنجانی، عبدالله حسن زاده، سیلویا میتلر (1392)
حساسیت در حسگرهایِ اپتیکی موجبری متقارن گلاله قادری، عبدالله حسن زاده (1392)
فشار میدان میرا روی یک سلول چند لایه بوسیله ی جفتیدگی پلاسمونهای سطحی پروین الیاسی پور، گلاله قادری، عبدالله حسن زاده (1392)
فشارتابشی اپتیکی بریک فیلم نازک به وسیله میدان میرای یک موجبر دریا عظمی، محمد باقر محمد نژاد زنجانی، عبدالله حسن زاده (1392)
Waveguide evanescent field fluorescence microscopy: from cellsubstratum distances to kinetic cell behaviour. Abdollah Hassanzadeh, Heung Kan Ma, Souzan Armstrong, S.Jeffrey Dixon, Stephen M. M. Sims, Silvia Mittler (2009)
Evanescent Optical Microscopy Abdollah Hassanzadeh, Michael Nitsche, Mathew Turnbull, Souzan Armstrong, S.Jeffrey Dixon, Silvia Mittler (2007)
Evanescent Optical Microscopy Abdollah Hassanzadeh, Michael Nitsche, Mathew Turnbull, Souzan Armstrong, S.Jeffrey Dixon, Silvia Mittler (2006)
Evanescent Optical Microscopy Abdollah Hassanzadeh, Silvia Mittler (2006)
External PIXE Analysis of old inks and papers Abdollah Hassanzadeh, m Lamehi-Rachti (1998)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
Than Films and its Analysis Abdollah Hassanzadeh (2021)
موجبر اپتیکی عبدالله حسن زاده (1399)
Metamaterials Abdollah Hassanzadeh (2020)
پایان نامه
ساخت نانوذرات و نانوسیم های وانادیوم دی اکسید به روش هیدروترمال فاطمه محمدی عمله، عبدالله حسن زاده، رحمان حلاج (1401)
بررسی پاسخ اپتیکی توری های موجبری ساخته شده از فراماده نازنین کاکولکی، عبدالله حسن زاده (1399)
بررسی و شبیه سازی عملکرد تقویت کننده نوری نیمه هادی نقطه کوانتومی سید محسن ایزدیار، عبدالله حسن زاده، محمد رزاقی (1396)
بررسی نظری انبرک های تداخلی و میدان میرا محمد باقر محمد نژاد زنجانی، عبدالله حسن زاده (1396)
حسگرهای اپتیکی طیف سنجی مدی موجبرهای متقارن گلاله قادری، عبدالله حسن زاده (1391)
ساخت سوزن میکروسکوپ نیروی اتمی با نانولوله های کربنی و کاربردهای آن جمال افضلی، زهرا عالمی پور، عبدالله حسن زاده (1389)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
Micro Grating Manufacturing Abdollah Hassanzadeh (2010)

علایق پژوهشی

 • لیتیوگرافی تداخل لیزری
 • فرامواد
 • سنسورهای اپتیکی
 • انبرک های نوری
 • میکروسکوپ فلورسنس میدان میرای موجبری
بیشتر

دانشجویان

 • ندا دلیران
  نام: ندا دلیران
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فوتونیک
  رساله: مطالعه ی پاسخ فوتوترمال قابل تنظیم نانوساختارها به واسطه مواد تغییر فاز: مدل محاسباتی و کاربردها
 • فاطمه محمدی عمله
  نام: فاطمه محمدی عمله
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فوتونیک
  پایان نامه: ساخت نانوذرات و نانوسیم های وانادیوم دی اکسید به روش هیدروترمال
 • کاشان برهان محمد
  نام: کاشان برهان محمد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فوتونیک
  پایان نامه: ساخت نانوسیم مغناطیسی آهن و لایه نشانی آن روی زیرلایه جامد به روش لانگمویر-بلاجت در حضور و غیاب یک میدان مغناطیسی
 • سکینه باقرزاده
  نام: سکینه باقرزاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: تعیین قدرت تفکیک محوری میکروسکوپ فلورسنس بازتابش داخلی کلی در یک چهارچوب تصادفی
 • قادر زایر
  نام: قادر زایر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: حل معادلات ماکسول برای موجبرهای معکوس، متقارن و معمولی و مقایسه ی نتایج تجربی آرایشهای مختلف میکروسکوپ فلورسنس میدان میرای موجبری
 • برزان محمدی
  نام: برزان محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: نظریه الکترومغناطیسی میکروسکوپ میدان میرای موجبری برای موجبرهای معمولی، معکوس و متقارن در یک ساختار پنج لایه ای موجبر سلول
 • عطا بهمنی
  نام: عطا بهمنی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: روشی نوین برای اندازه گیری فاصله نقاط تماس سلول با زیر لایه در میکروسکوپ فلوئورسنس بازتابش کلی داخلی
 • گلاله قادری
  نام: گلاله قادری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: حسگرهای اپتیکی طیف سنجی مدی موجبرهای متقارن
 • فاطمه شاقولی
  نام: فاطمه شاقولی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: امواج هدایتی در یک موجبر تخت با ضریب شکست متغیر همراه با پوشش و یا زیر لایه ی متا متریالی
 • ماریا احمدی
  نام: ماریا احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: موجبرهای ضریب پله ای تخت با ساختارهای معمولی، متفاوت و معکوس: اولین گام به سوی یک نرم افزار جامع برای موجبرها
 • دریا عظمی
  نام: دریا عظمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: فشار میدان میرای موجبری روی یک فیلم نازک دی الکتریک
 • جمال مقاخری
  نام: جمال مقاخری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: طراحی و ساخت میکروسکوپ اپتیکی قابل حمل و تبدیل آن به میکروسکوپ دیجیتال با استفاده از دوربین گوشی تلفن همراه و وب کم
 • پروین الیاسی پور
  نام: پروین الیاسی پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: فشار میدان میرا روی یک ساختار دی الکتریک تخت سه لایه ای به عنوان یک مدل برای سلولهای چسبیده به سطح
 • گوار حسین حمه صالح
  نام: گوار حسین حمه صالح
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فوتونیک
  پایان نامه: کاربرد تک لایه های لانگمویر-بلاجت نانوذرات طلا در حسگرهای اپتیکی
 • فاتح صادقیان
  نام: فاتح صادقیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه: نظریه الکترومغناطیسی میکروسکوپ میدان میرای موجبری در یک ساختار تشدیدی چند لایه ای موجبری
 • مهسا توخنی
  نام: مهسا توخنی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه: بررسی خواص حسگری و حساسیت در یک لایه از نانو سیم های نقره لایه نشانی شده بر روی یک زیرلایه جامد با استفاده از روش لانگمویر- بلاجت
 • سیامند صالح خسرو
  نام: سیامند صالح خسرو
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فوتونیک
  پایان نامه: ساخت نانوذرات مگنتیت (Fe3O4) و لایه نشانی آن ها روی زیرلایه جامد به روش لانگمویر- بلاجت در حضور میدان مغناطیسی
 • فرزانه عباسی
  نام: فرزانه عباسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه: نانو نقش های دوره ای با استفاده از لیتوگرافی تداخل لیزری دو باریکه ای: شبیه سازی و ساخت
 • سمیه نوری
  نام: سمیه نوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه: لایه نشانی نانوسیم های نقره بر روی زیر لایه جامد به کمک تشتک لانگمور-بلاجت
 • نازنین کاکولکی
  نام: نازنین کاکولکی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فوتونیک
  رساله:
 • دریا عظمی
  نام: دریا عظمی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فوتونیک
  رساله:
 • سید محسن ایزدیار
  نام: سید محسن ایزدیار
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فوتونیک
  رساله:
 • محمد باقر محمد نژاد زنجانی
  نام: محمد باقر محمد نژاد زنجانی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فوتونیک
  رساله: انبرک های نوری
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه فیزیک (1399 - ادامه دارد)
 • مدیر روابط بین الملل و ارتباطات علمی (1389 - 1388)
 • مدیر کل امور دانشجویی (1379 - 1382)
بیشتر