25 تیر 1397
شيركو ابراهيمي محمدي

شیرکو ابراهیمی محمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم و مهندسی آبخیزداری
تلفن: 08733665377
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری (1387 - 1392)
    عنوان رساله: تغییرات درون و بین رگباری و مکانی آب نمود، رسوب نمود معلق و آلودگی نمود ذرّه ای آبراهه های اصلی ورودی به دریاچه زریوار
  • کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری (1381 - 1384)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی و تجزیه و تحلیل منحنیهای عمق -سطح - مدت بارش (DAD) استان کردستان
بیشتر

علایق پژوهشی

  • هدررفت مواد مغذی محلول و ذره ای
  • مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب
  • حفاظت آب و خاک (آبخیزداری)
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Seyed Hamid Reza Sadeghi, Shirko Ebrahimi Mohammadi, vijey p. singh, Kamran Chapi (2017) Non-point source contribution and dynamics of soluble and particulate phosphorus from main tributaries of the Zarivar Lake watershed, Iran ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT: 189 (5); article 238: 1-13
3
4
شیرکو ابراهیمی محمدی، محمود آذری، اسماعیل منوچهری (1395) اثرات آتش سوزی بر خصوصیات خاک، فرسایش و رژیم هیدرولوژی حوضه آبخیز دریاچه زریبار آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)-دانشگاه فردوسی مشهد: 30; 618-631
5
سید حمید رضا صادقی، شیرکو ابراهیمی محمدی، کامران چپی (1394) تحلیل فرایندهای درون رگباری تحویل رسوب معلق تعدادی از زیرحوضه های دریاچه زریوار به کمک الگوی حلقه های رسوبی مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)-دانشگاه تهران: 2; 323-340
6
شیرکو ابراهیمی محمدی، سید حمید رضا صادقی، کامران چپی (1391) تحلیل آورد رواناب، رسوب معلق و مواد مغذی ورودی های مختلف به دریاچه زریوار در پایه زمانی رگبار و آب پایه حفاظت منابع آب و خاک: 2; 61-74
7
Shirko Ebrahimi Mohammadi, Mohammad Mahdavi (2009) Investigation of Depth-Area-Duration Curves for Kurdistan Province World Applied Sciences Journal: 12; 1705-1713
مقاله ارائه‌شده
1
شیرکو ابراهیمی محمدی، پریا مرادی (1396) تحلیل فراوانی وقوع روزهای غبارناک با دو منشاء ریزگرد و محلی در استان کردستان چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار، ایران، یزد
2
شیرکو ابراهیمی محمدی (1395) بررسی علل تغییرات و تفاوت کیفیت آب چشمه ها (مطالعه موردی: چشمه های کانی میران و خانمه کن-حوزه آبخیز قزلچه سو) سومین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و توسعه پایدار، ایران، سنندج
3
شیرکو ابراهیمی محمدی (1395) بررسی تغییرات مولفه های اصلی چرخه هیدرولوژی دریاچه زریبار دومین کنفرانس ملی هیدرلوژی مناطق نیمه خشک، ایران، سنندج
4
شیرکو ابراهیمی محمدی (1395) تحلیل نوسانات ماهانه تراز دریاچه زریبار و عوامل موثر بر آن دومین کنفرانس ملی هیدرلوژی مناطق نیمه خشک، ایران، سنندج
5
شیرکو ابراهیمی محمدی، نیوشا رستمی (1394) تغییرات فصلی برداشت آبهای زیرزمینی برای مصارف کشاورزی سنتی (مطالعه موردی: شهرستان مریوان) هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
6
شیرکو ابراهیمی محمدی (1394) مقایسه میزان بهره برداری آبیاری های سنتی از چاههای محدوده دریاچه زریبار هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
7
حمیدرضا مجردی، شیرکو ابراهیمی محمدی، پروانه محمودی (1394) بررسی آماری مقایسه تراز آبهای زیرزمینی با خشکسالی (مطالعه موردی حوضه مریوان) اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها و دریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریبار مریوان، ایران، سنندج
8
شیرکو ابراهیمی محمدی، سید حمید رضا صادقی، کامران چپی (1393) تأثیر روستا به عنوان یک آلاینده نقطه ای در آورد مواد مغذی (روستای دره تفی- دریاچه زریوار) سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست، ایران، سنندج
9
محمود آذری، شیرکو ابراهیمی محمدی (1393) تعیین سهم تولید رواناب زیرحوضه ها با استفاده از مدل سازی هیدرولوژیکی سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست، ایران، سنندج
10
محمود آذری، شیرکو ابراهیمی محمدی (1393) تعیین نقش سدهای اصلاحی در کنترل رسوب حوزه آبخیز سد تهم سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست، ایران، سنندج
11
محمود آذری، شیرکو ابراهیمی محمدی (1393) پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر الگوی زمانی جریان رودخانه در پارک ملی گلستان سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست، ایران، سنندج
12
Shirko Ebrahimi Mohammadi, Seyed Hamid Reza Sadeghi, Kamran Chapi (2013) Runoff and Suspended Sediment load from main Tributaries into the Zarivar Lake The 1st International Conference on Environmental Crises and its Solutions, Iran
13
شیرکو ابراهیمی محمدی، محمود آذری، هیرش انتظامی (1391) بررسی نهشته های کواترنر دشت دهگلان جهت تعیین مناطق مستعد پخش سیلاب اولین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر ایران، ایران، مشهد
14
شیرکو ابراهیمی محمدی، جوانمیر عبدالهی، هانه فرکیش (1389) آمایش سرزمین، راهکاری موثر جهت تحقق سند چشم انداز (توسعه ملی و منطقه ای) همایش ملی نقش مدیریت راهبردی در تحقق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، ایران، تهران
15
شیرکو ابراهیمی محمدی، مهدی وفاخواه (1389) مقایسه کارایی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی، رگرسیون چند متغیره و سنجه رسوب در برآورد بار معلق رودخانه هراز چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب، ایران، نور
16
عارف بهمنی، شیرکو ابراهیمی محمدی، بهرام قلی نژاد بداغ (1384) تهیه مدل ANN بارش رواناب در حوضه های آبریز و بررسی قابلیت تعمیم پذیری آن برای ایستگاههای مجاور دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
شیرکو ابراهیمی محمدی، محمود آذری، هیرش انتظامی (1389) بررسی نهشته های کواترنر دشت دهگلان جهت تعیین مناطق مستعد پخش سیلاب به کمک فن سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارگروه پژوهش، آمار و فن آوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی استانداری کردستان
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
شیرکو ابراهیمی محمدی (1394) امنیت غذایی در جهان آمفی تاتر دانشکده منابع طبیعی
2
شیرکو ابراهیمی محمدی (1392) تحلیل فرآیندهای درون رگباری تحویل رسوب معلق زیرحوزه‏ های دریاچه زریبار آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!