1403/01/31
محمد قاسمی

محمد قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56092678300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه کردستان- دانشکده علوم اتاق 530
تلفن: داخلی 4245

تحصیلات

 • دکترای تخصصی آنالیز عددی ، دانشگاه علم و صنعت ، ایران (1387 - 1390)
  عنوان رساله: روشهای بی-اسپلاین برای حل مسائل مقدار مرزی
 • کارشناسی ارشد آنالیز عددی ، دانشگاه علم و صنعت ، ایران (1384 - 1386)
  عنوان رساله: حل عددی معادلات دیفرانسیل با کابرد در فیزیولوژی
 • کارشناسی ریاضی کاربردی ، دانشگاه تربیت معلم تهران ، ایران (1380 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Existence and numerical simulation of solutions for nonlinear fractional pantograph equations Mohammad Ghasemi, Yaghoub Jalilian, Juan J. Trujillo (2017)
A collocation method for the solution of nonlinear one-dimensional parabolic equations Jalil Rashidinia, Mohammad Ghasemi, Reza Jalilian (2010)
Numerical solution of the nonlinear Klein–Gordon equation Jalil Rashidinia, Mohammad Ghasemi, Reza Jalilian (2010)
Convergence of cubic-spline approach to the solution of a system of boundary-value problems Jalil Rashidinia, Reza Mohammadi, Reza Jalilian, Mohammad Ghasemi (2007)
Sextic spline method for the solution of a system of obstacle problems Jalil Rashidinia, Reza Jalilian, Reza Mohammadi, Mohammad Ghasemi (2007)
Spline approach to the solution of a singularly-perturbed boundary-value problems Jalil Rashidinia, Mohammad Ghasemi, Zahra Mahmoodi (2007)
Parametric spline method for a class of singular two-point boundary value problems Jalil Rashidinia, Zahra Mahmoodi, Mohammad Ghasemi (2007)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
پایان نامه
حل عددی معادلات دیفرانسیل با توابع سینک غیرکلاسیک کیوان محمدی، امجد علی پناه، محمد قاسمی (1402)
حل مسائل حساب تغییرات با استفاده از اسپلاین مکعبی کامران ریحانی، محمد قاسمی، ارسلان رحمانی (1396)
گره های هم مکانی بهینه برای عملگرهای کسری سمیه ایرتوند، شاهرخ اسمعیلی، محمد قاسمی (1396)
روش هم محلی اسپلاین درجه دوم برای حل معادلات سهموی خطی یک بعدی زیبا عظیم خانی، محمد قاسمی، فردین ساعد پناه (1396)
هم مکانی طیفی مستطیلی فاطمه قادرمزی، شاهرخ اسمعیلی، محمد قاسمی (1395)
کا ر برد روش هم محلی اسپلاین برای معادلات ولترای کوردیال سنبل محمدی، محمد قاسمی، شاهرخ اسمعیلی (1395)
روش بدون شبکه خطوط با استفاده از توابع پایه شعاعی فرید نجفی، کمال شانظری، محمد قاسمی (1395)
روش هم محلی مرکب برای معادلات انتگرال ولترای غیرخطی با هسته ی منفرد ضعیف نرگس پورلرستانی، محمد قاسمی، شاهرخ اسمعیلی (1394)
روش ترکیبی CG و DG برای تقریب و گسسته سازی کامل معادله ی موج خطی سیده بیان محمودی، فردین ساعد پناه، محمد قاسمی (1394)
محاسبه توابع میتاگ-لفلر روی خط حقیقی زهرا منفردی پور، شاهرخ اسمعیلی، محمد قاسمی (1393)
کاربرد روش سینک گالرکین در حل مسائل مقادیر مرزی منفرد فرشته عباس بیگی، محمد قاسمی، شاهرخ اسمعیلی (1393)
حل عددی معادله KdV با استفاده از موجک های دوبار متعامد مریم درویشیان، امجد علی پناه، محمد قاسمی (1393)
روش های تفاضلات متناهی برای حل مسائل مقدار مرزی منفرد علی بیگی، امجد علی پناه، محمد قاسمی (1392)

علایق پژوهشی

 • حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات کسری
 • حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی
 • تابع سینک
 • توابع اسپلاین
بیشتر

دانشجویان

 • سیده سهیلا شهیدی
  نام: سیده سهیلا شهیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی کابردی
  پایان نامه: حل معادلات انتگرال فردهلم بر اساس نگاشت شبه دورنیاب اسپلاین
 • شادی محمدپور
  نام: شادی محمدپور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی کاربردی
  پایان نامه: روش های عددی بر اساس شبه دورنیاب اسپلاین برای معادلات از نوع سوبولف
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه ریاضی (1398 - 1400)
بیشتر