1403/03/05
محمدعلی محمودی

محمدعلی محمودی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-1513-869X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54612
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، گروه علوم و مهندسی خاک، صندوق پستی: 416، کد پستی: 15175-66177
تلفن: 08733620552

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک خاک ، دانشگاه تهران ، ایران (1384 - 1390)
  عنوان رساله: تخمین پارامترهای مدل های انتقال املاح با استفاده از داده های هیدرولیکی خاک
 • کارشناسی ارشد خاکشناسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1381 - 1383)
  عنوان رساله: شبیه سازی حرکت کادمیم در خاک
 • کارشناسی خاکشناسی ، دانشگاه بو علی سینا ، ایران (1377 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
شبیه‌سازی میزان رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT در حوضه آبخیز سد گاوشان سحر امین خواه، محمدعلی محمودی، عارف بهمنی، گلاله غفاری (1402)
Satellite-Based Estimation of Soil Moisture Content in Croplands: A Case Study in Golestan Province, North of Iran Soraya Bandak, Seyed Ali Reza Movahedi Naeini, Chooghi Bairam Komaki, Jochem Verrelst, Mohammad Kakooei, Mohammad Ali Mahmoodi (2023)
تأثیر کاربرد زئولیت و نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن، رشد و عملکرد ذرت نادیه دست باز، محمدعلی محمودی، اکبر کریمی، سارا صلواتی (1401)
تأثیر کاربرد زئولیت و نیتروژن بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در شرایط مزرعه کوهسار احمدی، محمدعلی محمودی، مسعود داوری، فرزاد حسین پناهی قروچای، اکبر کریمی (1400)
پیش بینی کلاس تناسب اراضی یونجه، سیب زمینی و گندم آبی با استفاده از ماشین یادگیری جنگل تصادفی و داده های کمکی بهاره زندی آلی پینک، کمال نبی اللهی، سید محمدطاهر حسینی، محمدعلی محمودی (1400)
تأثیر زئولیت و نیتروژن بر برخی ویژگی های مبنایی خاک و عملکرد گندم در تناوب سیب زمینی - گندم پرستو اصلانی، مسعود داوری، محمدعلی محمودی، فرزاد حسین پناهی قروچای، ناصر خالق پناه (1400)
ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی برای شرب و کشاورزی در دشت قروه فرزانه پارسایی، محمدعلی محمودی، اصلان اگدرنژاد (1399)
پیش بینی بافت خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی الناز خانباباخانی، علی محمدی ترکاشوند، محمدعلی محمودی (1397)
برآورد پارامترهای معادلۀ توده ای- پراکنشی تعادلی با استفاده از داده های هیدرولیکی خاک محمدعلی محمودی، مهدی شرفا، مهدی همایی، عبدالمجید لیاقت، فریبرز عباسی (1390)
شبیه سازی حرکت کادمیم در خاک با استفاده از معادلۀ توده ای-پراکنشی محمدعلی محمودی، مهدی شرفا، غلامرضا ثواقبی (1386)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تاثیر آتش‌سوزی بر خاک‌های جنگلی سامان ملکی، بابک پیله ور، محمدعلی محمودی (1401)
ترشحات ریشه گیاهان در شرایط خشک‌سالی سامان ملکی، بابک پیله ور، محمدعلی محمودی (1401)
عوامل تأثیرگذار بر ساختار جامعه میکروبی در زمین‌های جنگلی سامان ملکی، بابک پیله ور، محمدعلی محمودی (1401)
پاسخ جرم مخصوص ظاهری خاک در تیپ‌های مختلف جنگلی زاگرس شمالی سامان ملکی، بابک پیله ور، محمدعلی محمودی (1401)
تأثیر خا کورزی حفاظتی در بهبود ویژگی های فیزیکی خا کها ی رسی مناطق مرتفع استان کردستان سارا صلواتی، کمال نبی اللهی، ابراهیم روحی، محمدعلی محمودی (1400)
اثرات خاکورزی حفاظتی بر ویژگیهای شیمیایی خاکهای رسی مناطق مرتفع استان کردستان سارا صلواتی، کمال نبی اللهی، ابراهیم روحی، محمدعلی محمودی (1400)
تهیۀ نقشۀ عامل فرسایندگی باران در حوضۀ آبخیز سد گاوشان سیده پریا نقشبندی، محمدعلی محمودی (1398)
برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی فرزانه پارسایی، محمود شعبانپور شهرستانی، محمدعلی محمودی (1396)
ارزیابی مدل فرکتالی تایلر و ویت کرافت در پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی خاک سیده ویدا حسینی، مسعود داوری، محمدعلی محمودی (1396)
مقایسه روش های کریجینگ و کوکریجینگ برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک فرزانه پارسایی، محمود شعبانپور شهرستانی، محمدعلی محمودی (1395)
تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از توابع انتقالی رگرسیون خطی علی حکمت زاد، مسعود داوری، محمدعلی محمودی، کمال نبی اللهی (1395)
مروری بر مدل های فرکتالی تخمین منحنی رطوبتی خاک زیبا ذالوایی، مسعود داوری، محمدعلی محمودی (1394)
برآورد پارامتر مقیاس به روش های مختلف جهت تخمین مدل نگه داشت رطوبتی خاک آریا و پاریس زیبا ذالوایی، مسعود داوری، محمدعلی محمودی، ناصر خالق پناه، سیما اصغر زاد دانش (1394)
تغییرات مکانی کربن آلی خاک در اراضی دشت قروه، استان کردستان مولود میرزایی، محمدعلی محمودی، مهتاب پیرباوقار (1394)
روش های مختلف درون یابی کربن آلی خاک (مطالعۀ موردی اراضی دشت قروه، استان کردستان) مولود میرزایی، محمدعلی محمودی، سید محمدطاهر حسینی (1393)
تعیین ضریب پخشیدگی و عامل تأخیر املاح در خاک محمدعلی محمودی، مهدی شرفا، غلامرضا ثواقبی (1384)
شبیه سازی عددی جریان غیر اشباع آب در خاک با استفاده از مدل بقای جرم محمدعلی محمودی، مهدی شرفا، غلامرضا ثواقبی (1384)
سخنرانی
پایان نامه
تأثیرکاربرد زئولیت بر عملکرد ذرت و ویژگی‌های خاک در شرایط مزرعه نادیه دست باز، محمدعلی محمودی، سارا صلواتی، اکبر کریمی (1401)
برآورد رطوبت سطحی خاک با استفاده از تصاویر سار ماهواره سنتینل- 1 مهرداد محمدی، سلمان احمدی، محمدعلی محمودی (1400)
ارزیابی اثر روش های مختلف خاک ورزی بر کیفیت خاک و عملکرد گندم در تناوب باگلرنگ، ماشک و نخود سارا صلواتی، ابراهیم روحی، کمال نبی اللهی، محمدعلی محمودی (1400)
تأثیر زئولیت بر برخی ویژگی های خاک و عملکرد گندم در تناوب سیب زمینی- گندم پرستو اصلانی، محمدعلی محمودی، مسعود داوری، فرزاد حسین پناهی قروچای (1398)
اثرات کاربرد بیوچار بر روی ویژگی های فیزیکی خاک های شنی میلاد الله ویسی، محمدعلی محمودی، ناصر خالق پناه (1398)
تأثیر زئولیت بر عملکرد سیب زمینی و برخی ویژگی های خاک در شرایط مزرعه کوهسار احمدی، مسعود داوری، محمدعلی محمودی، فرزاد حسین پناهی قروچای، صلاح الدین مرادی (1398)
اثر اصلاح کننده بیوچار بر روی جذب و آبشویی نیترات در ستون های خاک شرمین میرکی، محمدعلی محمودی، ناصر خالق پناه (1398)
اثر اصلاح کننده بیوچار بر روی جذب و آبشویی فسفات در ستون های خاک ئاسو میره کی، محمدعلی محمودی، مسعود داوری (1398)
نقشه برداری شاخص تناسب اراضی و تولید پیش بینی شده گندم آبی، یونجه و سیب زمینی بهاره زندی آلی پینک، سید محمدطاهر حسینی، کمال نبی اللهی، محمدعلی محمودی (1398)
تأثیر پارامترهای اقلیمی بر روی کارایی مدل WEPP در تخمین میزان رسوب و رواناب سهیلا مؤمینی، محمدعلی محمودی، کمال نبی اللهی، مسعود داوری (1395)
شبیه سازی میزان رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT در حوزه آبخیز سد گاوشان سحر امین خواه، محمدعلی محمودی، عارف بهمنی، گلاله غفاری (1395)
تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی علی حکمت زاد، مسعود داوری، کمال نبی اللهی، محمدعلی محمودی (1395)
بررسی رابطه هدایت هیدرولیکی اشباع و ویژگی های زود یافت خاک در دشت قروه کردستان فرزانه پارسایی، محمود شعبانپور شهرستانی، محمدعلی محمودی (1395)
تخمین منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از هندسه فرکتالی زیبا ذالوایی، مسعود داوری، محمدعلی محمودی (1394)
ارزیابی عملکرد توابع انتقالی جهت تخمین منحنی رطوبتی خاکهای قروه سروه آغایاری، محمدعلی محمودی، مسعود داوری (1394)
پیش بینی مادۀ آلی خاک بر اساس شاخص های خاک، توپوگرافی و دادههای سنجش از دور با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی مولود میرزایی، محمدعلی محمودی، سید محمدطاهر حسینی، مهتاب پیرباوقار (1394)

علایق پژوهشی

 • داده کاوی و توابع انتقالی
 • پایش تغییرات مکانی ویژگیهای خاکها
 • برآورد پارامترها و مقیاس بندی آنها
 • مدلسازی انتقال آب و املاح در خاک
بیشتر

دانشجویان

 • سروه آغایاری
  نام: سروه آغایاری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک و حفاظت خاک
  پایان نامه: ارزیابی عملکرد توابع انتقالی جهت تخمین منحنی رطوبتی خاکهای قروه
 • مولود میرزایی
  نام: مولود میرزایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک و حفاظت خاک
  پایان نامه: پیش بینی مادۀ آلی خاک بر اساس شاخص های خاک، توپوگرافی و دادههای سنجش از دور با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه علوم و مهندسی خاک (1398 - 1400)
بیشتر