1403/03/05
هیبت اله صادقی

هیبت اله صادقی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54938922500
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده فنی، ساختمان شماره 3، طبقه سوم اتاق 301
تلفن: +988733660073

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: برنامه ریزی تامین اقلام با تقاضای وابسته و عدم قطعیت زمان تدارک
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (1383 - 1385)
  عنوان رساله: ارائه مدل جدید در حل مسائل اندازه انباشته برنامه ریزی تولید و بهبود روش واگنر ویتین
 • کارشناسی مهندسی صنایع (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
برنامه‌ریزی سیستم تولید اقتصادی با در نظر گرفتن تقاضای متغیر و خرابی تصادفی ماشین‌ هیبت اله صادقی، هیوا فاروقی، فائزه کله وندی، مریم سلگی (1402)
PRICING-INVENTORY MODEL WITH DISCRETE DEMAND AND DELIVERY ORDERS Heibatolah Sadeghi, Hiresh Golpira, Faicel Hnaien, COSIMO MAGAZZINO (2023)
An EPQ Model for Deteriorating Products with Delayed Payments and Shortage Heibatolah Sadeghi, Anwar Mahmoodi, Behnam Bashiri, Mehdi Golbaghi (2022)
تبیین سیستم مقدار سفارش اقتصادی در شرایط تقاضا و دریافت های گسسته هیبت اله صادقی، انور محمودی، زهرا رجبی (1401)
Minimizing the sum of earliness and tardiness in single-machine scheduling Marjan Esmaieli, Fardin Ahmadizar, Heibatolah Sadeghi (2021)
Optimal integrated production-inventory system considering shortages and discrete delivery orders Heibatolah Sadeghi, Hiresh Golpira, Syed Abdul Rehman Khan (2021)
Electricity supply chain coordination: Newsvendor model for optimal contract design Hiresh Golpira, Heibatolah Sadeghi, Salah Bahramara (2021)
Multilevel Production Systems with Dependent Demand with Uncertainty of Lead Times Heibatolah Sadeghi, Ahmad Makouee, Mehdi Heidari (2016)
Proposing a model for optimising planned lead-times and periodicity in MRP systems under uncertainty Heibatolah Sadeghi, Ahmad Makouee, Mahdi Heydari, Amir Hossein Ghapanchi (2015)
AN IMPROVED IMPLEMENTATION OF THE WAGNER-WHITIN ALGORITH sayed jafar sajadi, Mir Arianezhad, Heibatolah Sadeghi (2009)
ارائه روشی جدید جهت برآورد میزان پیشرفت فیزیکی پروژه هیرش سلطان پناه، هیوا فاروقی، هیبت اله صادقی (1388)
اولویت بندی برنامه های شهرداری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی هیرش سلطان پناه، هیبت اله صادقی، مهران محمدی (1388)
الگوریتمی جدید برای تعیین مقدار بهینه سفارش دهی میربهادر قلی آریانژاد، هیبت اله صادقی (1385)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
زمان بندی بیماران سرطانی در دستگاه رادیوتراپی سارا رحمتی پور، هیبت اله صادقی، هیرش گل پیرا (1400)
Inventory production system with considering of product reliability Heibatolah Sadeghi, Samin Arbabi, Mehdi Golbaghi (2020)
بررسی سیستمهای تولید اقتصادی با در نظر گرفتن تقاضا به صورت گسسته هیوا فاروقی، هیبت اله صادقی، شیوا وکیلی (1397)
کاربرد سیستمهای برنامه ریزی احتیاجات منابع هیبت اله صادقی، هیرش سلطان پناه، هیوا فاروقی (1386)
کتاب
Time –Cost Trade-off Optimal Approaches Hiresh Golpira, Heibatolah Sadeghi, Syed Abdul Rehman Khan (2021)
پایان نامه
برنامه ریزی استوار درمان با رادیوتراپی در محیط غیرقطعی مریم سلگی، هیبت اله صادقی، هیرش گل پیرا (1399)
رقابت بین خرده فروشان با در نظر گرفتن خرید گروهی و فردی مشتریان دانیال محمودی، انور محمودی، هیبت اله صادقی (1398)

علایق پژوهشی

 • لجستیک و مدیریت زنجیره تامین
 • سریهای زمانی
 • بهینه سازی خطی و غیر خطی
 • برنامه ریزی کنترل موجودی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر فنی بخش طراحی و برنامه ریزی (1391 - 1395)
 • کارشناس کنترل پروژه (1384 - 1386)
بیشتر