1403/03/05
سیروس امیری

سیروس امیری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4564457
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: سنندج، خیابان پاسداران دانشگاه کردستان دانشکده زبانهای خارجی صندوق پستی 416
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی (1388 - 1392)
  عنوان رساله: Two Thousand and One Scheherazades: Images of the Father and 'Fatherland' in Post-9/11 Novels and Memoirs by Women of the Iranian Diaspora
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی (1382 - 1385)
  عنوان رساله: Fredric Jameson's Dialectical Neo-Marxist Reading of Modern Criticism and Theory
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
نقد و تحلیل کتاب نظریۀ ژانر زکریا بزدوده، سیروس امیری (1398)
Gurani: practical language or Kurdish literary idiom? Behrooz Chaman Ara, Cyrus Amiri (2018)
مصادیق خودشرق شناسی در ادبیّات تطبیقی ایران سیروس امیری، زکریا بزدوده (1395)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
کتاب
Iran Behrooz Chaman Ara, Cyrus Amiri (2018)
پایان نامه
Deformity of Afrikaners' Identity in Andre Brink Selected Post-Apartheid Novels Mahdiyeh Govah, Zakarya Bezdoode, Cyrus Amiri (2018)
Survival and Sanity: A study of Subjection in the Selected Fiction of J. M. Coetzee Hossein Keramatfar, Maryam Soltanbead, Cyrus Amiri (2018)
Liminality and Ethnicities in André Brink's Novels Golchin Amani, Zakarya Bezdoode, Cyrus Amiri (2015)

علایق پژوهشی

 • ادبیات پسامدرن
 • ادبیات نمایشی
 • مطالعات ترجمه
 • نظریه های پسااستعماری
 • ادبیات مهاجرت
 • ادبیات تطبیقی
 • ادبیات جهان
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون پژوهشی دانشکده و ادبیات (1396 - 1398)
بیشتر