1403/01/27
آرمان مام عزیزی

آرمان مام عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-0440-8495
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 987
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران، اتاق 209
تلفن: +98 (0)87 33660073

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی سازه ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، ایران (1387 - 1393)
  عنوان رساله: بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوارهای برشی فولادی تقویت شده دارای دو بازشو
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان رساله: بهبود رفتار کمانشی دیوارهای برشی فولادی تقویت شده
 • کارشناسی مهندسی عمران ، دانشگاه رازی ، ایران (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
An overview of the model container types in physical modeling of geotechnical problems Pouria Esmaeilpour, Arman Mamazizi, Gopal S.P Madabhushi (2024)
Seismic performance assessment of steel plate shear walls equipped with passive dampers ahmad muhammad mahmoud, Arman Mamazizi, Reza Soltanabadi, Himan Hojat Jalali (2023)
Experimental study on post-fire mechanical properties of Grade 12.9 high-strength bolts Arman Mamazizi, Asra Ahmadi, Saman Khayati, Reza Soltanabadi (2023)
شناسایی و تشخیص آسیب جداشدگی در ستون کامپوزیت CFST با استفاده از داده های دینامیکی مودال آرمان مام عزیزی، محتشم خان احمدی، کامران نوبخت وکیلی (1401)
Analysis of shallow footings rested on tensionless foundations using a mixed finite element model Mojtaba Lezgy-Nazagah, Arman Mamazizi, Hossein Khosravi (2022)
Numerical investigation of RC deep beams containing recycled aggregates Reza Soltanabadi, Kiachehr Behfarnia, Arman Mamazizi (2022)
Modified plate frame interaction method for evaluation of steel plate shear walls with beam-connected web plates Arman Mamazizi, Shafi Khani, Vahid Reza Gharebaghi, Ehsan Noroozinejad Farsangi (2022)
بررسی عددی عملکرد سیستم دیوار برشی فولادی کنگره دار دارای چندین بازشوی مستطیلی آرمان مام عزیزی، مسعود خلیقی، محمد شاهو الله ویسی (1400)
A study on mid-panel of steel shear-walls with dual openings Salaheddin Zabihi, Arman Mamazizi, Tohid Ghanbari-Ghazijahani (2021)
Evaluating the performance of chevron braced frame with RSCD viscoplastic damper Reza Soltanabadi, Arman Mamazizi, farhad behnamfar (2020)
بررسی منحنی های پوش دیوارهای برشی فولادی تقویت شده سعید صبوری قمی، آرمان مام عزیزی (1387)
BUCKLING BEHAVIOR IMPROVEMENT OF STEEL PLATE SHEAR WALL SYSTEMS saeid sabouri ghomi, mehdi kharrazi, Arman Mamazizi, ramin asad sajjadi (2008)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان در مهندسی سازه هانیه رستمی، زانیار میرزائی، آرمان مام عزیزی (1401)
بررسی عددی رفتار ستون مجهز به میراگر ویسکوپلاستیک محبوبه امامی، آرمان مام عزیزی، رضا سلطان آبادی (1401)
Application of a Passive Damper in Steel Shear Wall ahmad muhammad mahmoud, Arman Mamazizi (2022)
تبادل اطلاعات در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان هانیه رستمی، زانیار میرزائی، آرمان مام عزیزی (1400)
روشهای انتقال مدل بین نرم افزارهای مورد استفاده در مدلسازی اطلاعات ساختمان هانیه رستمی، آرمان مام عزیزی، زانیار میرزایی (1400)
کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان در مهندسی سازه هانیه رستمی، زانیار میرزایی، آرمان مام عزیزی (1400)
ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب مهاربند شورون مجهز شده به میراگر ویسکوپلاستیک رضا سلطان آبادی، آرمان مام عزیزی، فرهاد بهنام فر (1398)
Analytical model for stiffened steel infill plates saeid sabouri ghomi, Arman Mamazizi (2013)
مطالعه عددی عملکرد پانل میانی تقویت شده بین دو بازشو در دیوارهای برشی فولادی با سخت کننده سعید صبوری قمی، الناز آهوری، آرمان مام عزیزی، سید اکبر خلیفه لو (1390)
بررسی کاهش مقاومت و سختی در دیوارهای برشی فولادی تقویت شده با دو بازشوی متقارن و پانل میانی نازک سعید صبوری قمی، الناز آهوری، آرمان مام عزیزی، سید اکبر خلیفه لو (1390)
بررسی سخت کننده ها در دیوارهای برشی فولادی تقویت شده سعید صبوری قمی، آرمان مام عزیزی (1385)
مقاوم سازی دیوارهای برشی فولادی با استفاده از سخت کننده ها سعید صبوری قمی، آرمان مام عزیزی، رامین اسعد سجادی (1385)
سخنرانی
کتاب
Application of Machine Learning in Design of Steel Plate Shear Walls Arsalan Mousavi, Arman Mamazizi, Vahid Reza Gharebaghi (2023)
پایان نامه
پیشبینی مشخصات مکانیکی پیچها پس از آتش سوزی با استفاده از هوش مصنوعی توحید امیریان، رضا بیگزاده، آرمان مام عزیزی (1402)
بررسی رفتار لرزهای سازههای مجهز به میراگرهای هیبریدی کیوان اسکندری، آرمان مام عزیزی (1400)
بررسی رفتار تیرهای عمیق بتنی حاوی سنگدانه بازیافتی بتنی و روسازی آسفالتی رضا سلطان آبادی، کیاچهر بهفرنیا، آرمان مام عزیزی (1400)
بررسی تئوری و عددی عملکرد سیستم دیوار برشی فولادی کنگره دار محمد شاهو الله ویسی، آرمان مام عزیزی، مسعود خلیقی (1398)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • پایداری سازه ها
 • کمانش صفحات فولادی
 • دیوار برشی فولادی
 • سیستمهای سازه ای مقاوم در برابر زلزله
بیشتر

دانشجویان

 • مهرسا ثروتیاری
  نام: مهرسا ثروتیاری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه:
 • رقیه رستمی
  نام: رقیه رستمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه:
 • توحید امیریان
  نام: توحید امیریان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه:
 • شونم صالح پور
  نام: شونم صالح پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه:
 • رامتین رضایی
  نام: رامتین رضایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی زلزله
  پایان نامه:
 • اشکان کریمی
  نام: اشکان کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی زلزله
  پایان نامه:
 • شیما رسولی
  نام: شیما رسولی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه:
 • عدنان لطیف
  نام: عدنان لطیف
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی سازه
  رساله:
 • ارسلان موسوی
  نام: ارسلان موسوی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی سازه
  رساله:
 • رضا سلطان آبادی
  نام: رضا سلطان آبادی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی سازه
  رساله: بررسی رفتار تیرهای عمیق بتنی حاوی سنگدانه بازیافتی بتنی و روسازی آسفالتی
 • سامان خیاطی
  نام: سامان خیاطی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: ارزیابی اثر افزایش دما ناشی از آتش بر مشخصات مکانیکی پیچهای پرمقاومت
 • هانیه رستمی
  نام: هانیه رستمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: بررسی تاثیر مدل سازی سطح جزئیات در BIM بر پاسخ سازه
 • کیوان اسکندری
  نام: کیوان اسکندری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی زلزله
  پایان نامه: بررسی رفتار لرزه ای سازه های مجهز به میراگرهای هیبریدی
 • صلاح الدین ذبیحی
  نام: صلاح الدین ذبیحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: بررسی عددی و تئوری رفتار خمشی، برشی و ترکیبی پانل میانی دیوار برشی فولادی دارای بازشو
 • محمد یوسف مردوخی
  نام: محمد یوسف مردوخی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: ارزیابی روش های تحلیلی دیوار برشی فولادی بازشودار با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی انجام شده
 • محمد شاهو الله ویسی
  نام: محمد شاهو الله ویسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: بررسی تئوری و عددی عملکرد سیستم دیوار برشی فولادی کنگره دار
 • محمد محمود احمد
  نام: محمد محمود احمد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی مجهز شده به میراگر غیرفعال
 • سامان محمدی
  نام: سامان محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: بهینه سازی هندسه دیوار برشی فولادی موجدار با استفاده از روشهای اجزاء محدودی
 • اسرا احمدی
  نام: اسرا احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: بررسی آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی پیچهای پر مقاومت بعد از آتش سوزی
 • شاباز شوقی احمد
  نام: شاباز شوقی احمد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: بررسی عملکرد لرزه ای دیوار برشی کامپوزیت دارای دو بازشو
 • محبوبه امامی
  نام: محبوبه امامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: بررسی عددی عمکلرد ستون با حرکت گهواره ای مجهز به میراگر غیرفعال R-SCD
 • ملک ابوالقاسمی
  نام: ملک ابوالقاسمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی زلزله
  پایان نامه: ارزیابی لرزه ای قابهای خمشی فولادی با تغییرشکلهای جانبی ماندگار ناشی از ستونهای مایل
 • شفیع خانی
  نام: شفیع خانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: بررسی روابط روش اندرکنش قاب و ورق در دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو کمیته فنی کنترل پروژه های عمرانی دانشگاه کردستان (1401 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه مهندسی عمران (1400 - 1402)
 • استاد مشاور دانشجویان المپیاد علمی مهندسی عمران (1397 - 1402)
 • استاد مشاور انجمن علمی مهندسی عمران (1397 - 1402)
بیشتر

گالری تصاویر

همکاران گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان کلاس استاتیک 1402 مسابقات بین المللی سازه ماکارونی-دانشگاه کردستان 1397 ارائه سمینار، آمفی تئاتر دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان 1398 کلاس مقاومت مصالح1402