1403/01/31
مهدی صالحی

مهدی صالحی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4682-9207
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 456456
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه علوم تربیتی-اتاق 201
تلفن: 33719141

تحصیلات

 • کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران (1363 - 1366)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1369 - 1373)
  عنوان رساله:
 • دکترای تخصصی مدیریت آموزشی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1391 - 1396)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Women’s educational supervisors’ experiences of leadership challenges due to care ethics in Kermanshah hospitals Parastoo Majidipour, Keyvan Bolandhematan, Rahmatolah Marzooghi, Mehdi Salehi (2021)
Challenges and Promotion Factors in Women’s Leadership in Nursing Parastoo Majidipour, Keyvan Bolandhematan, Mehdi Salehi (2021)
مدیریت مدرسه محور: موانع و راهکارها، پژوهشی پدیدارشناسانه مهدی صالحی، زانیار بازگیر، عادل ازکات (1399)
بازنمایی مفهوم «رهبری مدرسه» از روایت پژوهی کارورزی در مدارس شراره صادقی، شهاب نصیری نیا، مهدی صالحی (1398)
تجارب اعضای هیأت علمی از نخستین روز های تدریس در دانشگاه : یک مطالعه کیفی مهدی صالحی، کورش فتحی واجارگاه، محمد قهرمانی، محمود ابوالقاسمی (1395)
ارائه مدل ساختار ارتباطی بین رهبری معنوی ، کار تیمی و اعتماد سازمانی در پرستاری حامد سیف پناهی، مژگان درخشان، حاتم ملکی، خلیل زندی، مهدی صالحی (1394)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کتاب
مدیریت کلاس درس (مبانی نظری و رویکردها) عبدالرضا خدری، مهدی صالحی، هاجر بیگی (1397)
پایان نامه
بررسی تجارب بدو خدمت مدیرآموزگاران شهرستان دیواندره سید احسان اتابک، مهدی صالحی، ناصر شیربگی (1402)
بهبود عملکرد سازمانی معلمان در پرتو رهبری فضیلت گرا با نقش میانجی معنویت در کار عاطفه بدری، سیدجمال بارخدا، عبدالله رحیمی، مهدی صالحی (1401)
بهبود عملکرد سازمانی معلمان در پرتو رهبری فضیلت گرا با نقش میانجی معنویت در کار عاطفه بدری، سیدجمال بارخدا، عبدالله رحیمی، مهدی صالحی (1401)
بازنمایی تجارب معلمان از مدیران خود شیفته سارا الیاسی، سیدجمال بارخدا، مهدی صالحی (1400)
نقش انسجام سازمانی و عوامل درون سازمانی بر شادمانی سازمانی معلمان غفار خلیلی، مهدی صالحی، سیدجمال بارخدا (1400)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • برنامه ریزی آموزشی
 • منابع انسانی
 • مدیریت آموزشی
بیشتر

دانشجویان

 • خدیجه جمالی
  نام: خدیجه جمالی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت آموزشی
  پایان نامه: رهبری برنامه درسی مدیران مدارس: مطالعه موردی شهر سنندج
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو شورای آموزش و پرورش استان کردستان (1396 - 1397)
 • مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان (1393 - 1395)
 • مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه کردستان (1387 - 1390)
 • مدیریت حراست دانشگاه کردستان (1384 - 1387)
 • مدیریت امور دانشجویی دانشگاه کردستان (1383 - 1385)
 • مدیریت امور فرهنگی دانشگاه کردستان (1378 - 1383)
 • مدیریت امور دانشجویی دانشگاه کردستان (1373 - 1373)
بیشتر